Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PODROBNEJŠI PREGLED UKREPOV

1. Konec leta 2014 je začela veljati novela Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 90/2014), ki je med naloge Ministrstva za pravosodje, določene v 37. členu tega zakona, dodala »usmerjanje ministrstev glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč«, kar se v veliki meri nanaša prav na izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). S tem je bil v Sloveniji prvič izrecno določen organ, ki lahko spodbuja in usklajuje izvrševanje sodb mednarodnih sodišč.

2. Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve z namenom pridobitve potrebnih znanj v letih 2015 in 2016 na stažiranje na Oddelek Sveta Evrope za izvrševanje sodb ESČP v Strasbourg napotilo strokovno sodelavko. Prav tako pravni svetovalec na Stalnem predstavništvu RS pri Svetu Evrope (z Ministrstva za pravosodje) aktivno deluje tudi na področju izvrševanja sodb.

3. Dne 23. 12. 2015 je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je ustanovila Medresorsko delovno skupino za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, priporočila Ministrstvu za pravosodje, da razvije notranjo specializacijo za področje človekovih pravic in izvrševanja sodb ESČP ter Ministrstvu za pravosodje naložila, da v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic pripravi spremembo Zakona o varuhu človekovih pravic na način, da bo omogočeno, da ta institucija pridobi Status A po Pariških načelih o statusu državnih institucij za človekove pravice.

Dne 12. maja 2016 je vlada s sklepom imenovala člane Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb ESČP, ki so predstavniki več ministrstev, sodelujejo pa tudi zunanji člani iz Državnega odvetništva (evropskega oddelka), Vrhovnega sodišča RS in Varuha človekovih pravic. Medresorsko delovno skupino vodi državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje. Skupina se je prvič sestala 26. 10. 2016. Njen namen je krepiti sistemsko delovanje Republike Slovenije na področju izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, posredno pa tudi spoštovanje pravic in svoboščin iz Evropske konvencije o človekovih pravicah. S pomočjo medresorske delovne skupine se zagotavlja sodelovanja predstavnikov različnih organov pri izvrševanju sodb ESČP, saj se nekatere sodbe nanašajo na pristojnost več resorjev.

4. Dne 4. 10. 2016 je minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič v Ministrstvu za pravosodje ustanovil Projektno skupino za koordinacijo izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice.

5. Za izvrševanje pilotnih sodb v zadevah Kurić in Ališić sta bili ustanovljeni posebni medresorski delovni skupini, v njuno delo so vključeni tudi predstavniki Ministrstva za pravosodje.

6. Dodatno, Zakon o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/2017) na novo in podrobneje ureja področje zastopanja Republike Slovenje pred mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami in sicer v 3. oddelku II. poglavja (20.-23. člen). Zakon v okviru državnega odvetništva določa delovanje mednarodnega oddelka, za enotnost zastopanja Republike Slovenije pred mednarodnimi sodišči in mednarodnimi arbitražami pa bo skrbel/a vodja mednarodnega oddelka. Zakon na novo določa tudi, da lahko Slovenijo pred mednarodnimi sodišči zastopa samo državljan Republike Slovenije. Na novo je opredeljeno tudi sozastopanje Slovenije pred ESČP, izvrševanje finančnih obveznosti v zvezi s postopki poravnave pred ESČP in sodelovanje v postopkih izvrševanja sodb ESČP.