Skoči na vsebino

PREGLED SODB

 

PREGLED SODB ESČP PROTI SLOVENIJI[1], KJER JE ESČP UGOTOVILO KRŠITEV EKČP, TER NJIHOVO IZVRŠEVANJE

 

*Sodbe ESČP so dostopne v izvirniku v angleškem in francoskem jeziku na spletni strani ESČP kot edini avtentični različici: https://hudoc.echr.coe.int; prav tako so na tej spletni strani objavljeni prevodi v slovenski jezik (slednji prevodi so informativne narave).

 

Št. pritožbe

Zadeva*

Datum sodbe

Datum pravnomočnosti

Kratek opis oz. ugotovljene kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah (navedba členov)

Akcijsko poročilo

Resolucija Odbora ministrov Sveta Evrope (datum sprejetja resolucije)

29462/95

REHBOCK

28.11.2000

28.11.2000

3., 5. in 8. člen (policijsko nasilje, neučinkovita preiskava, neupravičen nadzor nad komunikacijo)

 

Informacija o sprejetih ukrepih  - priloga resolucije

CM/ResDH(2009)137

(03.12.2009)

26828/06

KURIĆ IN DRUGI

26.06.2012

12.03.2014

12.03.2014

8. in 13. člen (pilotna sodba v zadevi t .i. izbrisanih)

Zadnje akcijsko poročilo

 

CM/ResDH(2016)112

(25.05.2016)

23032/02

 

LUKENDA SKUPINA

(264 sodb)

06.10.2005

06.01.2006

6. in 13. člen (dolgotrajno sojenje)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2016)354

(08.12.2016)

20981/10

MLADINA D. D. LJUBLJANA

17.04. 2014

17.07.2014

10. člen (kršitev svobode izražanja)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)111 (05.04. 2017)

53723/13

ZAVODNIK

21. 5. 2015

21. 8. 2015

6. in 13. člen (dolgotrajno sojenje v stečajnem postopku, neustrezen način vročanja)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)108 (05.04.2017)

77212/12

KOROŠEC

8. 10. 2015

8. 1. 2016

6. člen (kršitev načela enakosti orožij, pristranskost izvedenca)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)110 (05.04.2017)

71872/12

AŽDAJIĆ

8.10.2015

 

1.2.2016

6. člen (neprimerno vročanje, zamudna sodba)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)109 (05.04.2017)

24125/06

 

W SKUPINA

(4 sodbe)

23.01.2014

23.04.2014

3. člen (procesni vidik), v zadevi Y tudi kršitev 8. člena (dolgotrajno sojenje v primeru posilstva)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)389
(17.10.2018)

45082/05

S.I. SKUPINA (2 sodbi)

13.10.2011

13.01.2012

8. člen (predlogi postopki  glede ureditev stikov z otroki)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2019)68
(27. 3. 2019)

 

CM/ResDH(2019)67
(27. 3. 2019)

37242/14

TENCE

31.05.2016

31.08.2016

6. člen (kršitev procesnih pravic/pomanjkljiv dostop do sodišča)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)394 (22.11.2017)

37903/09

PERAK

01.03.2016

01.06.2016

6. člen (kršitev postopka/nevročena zahteva za varstvo zakonitosti)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)100

(15.3.2018)

8673/05 and 9733/05

EBERHARD in M.

01.12.2009

01.03.2010

8. člen (neizvršitev pravice očeta do stikov z otrokom)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)396
(22.11.2017)

41293/05

K

07.07.2011

07.10.2011

8. člen (kršitev pravice očeta do stikov z otrokom, dolgotrajnost civilnega in kazenskega postopka)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)395 (22.11.2017)

35016/05

PERUŠ

27.09.2012

27.12.2012

6. člen (pristranskost sodišča, sojenje istega sodnika na obeh stopnjah v delovnem sporu)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)53 (14.2.2018)

32863/05

L.M.

12.06.2014

12.09.2014

5. in 8. člen (pridržanje na zaprtem oddelku Psihiatričnih klinik Ljubljana in Idrija ter obravnava pacientov na odprtih oddelkih psihiatričnih klinik)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)99

(15.3.2018)

21055/03

GASPARI

21.07.2009

10.12.2009

6. člen (neustrezna komunikacija Ustavnega sodišča s strankami v postopku)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)401
(24.10.2018)

60642/08

ALIŠIĆ in drugi

16.07.2014

16.07.2014

13. člen in 1. člen Protokola št. 1 (stari devizni varčevalci)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)111

(15. 3. 2018)

 

40245/10

X

28.06.2012

28.09.2012

8. člen (pomanjkanje skrbnosti pri izvrševanju starševskih pravic)

 

 

5774/10 in 5985/10

MANDIĆ in JOVIĆ SKUPINA (17 sodb)

 

20.10.2011

20.01.2012

3. in 13. člen (neustrezne razmere pripornikov v ZPKZ Ljubljana)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)101

(15.3.2018)

(op: 16 klonov)

71463/01

ŠILIH

09.04.2009

09.04.2009

2. člen (kršitev procesnih vidikov pravice do življenja)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)308

(5.9.2018)

43393/98

MATKO SKUPINA

(2 sodbi)

02.11.2006

02.02.2007

3., 5. in 6. člen (policijsko nasilje in neučinkovita preiskava)

 

 

75617/01

ŠVARC in KAVNIK SKUPINA

(2 sodbi)

 

08.02.2007

08.05.2007

6. in 13. člen (nepristranskost Ustavnega sodišča)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)213
(7. 6. 2018)

44901/05

ALENKA PEČNIK

27.09.2012

27.12.2012

6. člen (nepristranskost sodišča/sodnika)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)148

(4.4.2018)

42079/12

B.K.M. LOJISTIK TASIMACILIK TICARET LIMITED SIRKETI

17.01.2017

17.04.2017

1. člen Protokola št. 1 (nedovoljen odvzem tovornjaka podjetju v zadevi prometa z drogami)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)98

(15.3.2018)

67503/13

KOPRIVNIKAR

24.01.2017

24.04.2017

7. člen (neustrezno izrečena enotna kazen)

Akcijsko poročilo

 

23912/12

VALANT

24.01.2017

24.04.2017

1. člen Protokola št. 1 (nedovoljen carinski

zaseg rally avta)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)147

(4.4.2018)

68939/12 in 68949/12

CEROVŠEK in BOŽIČNIK

07.03.2017

07.06.2017

6. člen (kršitev kazenskega postopka)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2019)25
(30. 1. 2019) 

31371/12

VASKRSIĆ

25.04.2017

25.07.2017

1. člen Protokola št. 1 (kršitev načela sorazmernosti, izvršilni postopek)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)261

 (4. 7. 2018)

21668/12

POROPAT

09.05.2017

09.08.2017

6. člen (procesne kršitve kazenskega postopka v medsosedskem sporu)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2019)8
(9.1.2019)

3127/09

FLISAR SKUPINA

(7 sodb)

29.09.2011

29.12.2011

6. člen (kršitev prekrškovnega postopka zaradi neizvedbe ustne obravnave)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)388
(17.10.2018)

33868/08

KOLAR

26. 9. 2017

26. 9. 2017

6. in 13. člen (dolgotrajni sodni postopek (v letih 2000-2008))

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)146

(4. 4. 2018)

58349/09

FRANČIŠKA ŠTEFANČIČ

24. 10.2017

9. 10. 2018 (revizija)

9. 1. 2019

2.člen (smrt sina pritožnice tekom poskusa prisilne hospitalizacije s pomočjo policije)

Akcijsko poročilo

 

38775/14

KRAJNC

31. 10.2017

31. 1. 2018

1. člen 1. protokola (prenizko nadomestilo za invalidnost)

Akcijski načrt

 

57101/10

RIBAĆ

5. 12.2017

5.3.2018

1. člen 1. protokola, 14. člen (zavrnjena pravica do pokojnine, ker ni imel slov. državljanstva)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)420
(14.11.2018)

40975/08

ČEFERIN

16.1.2018

16.4.2018

10. člen (poseg v svobodo izražanja odvetnika v kaz.postopku)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)390
(17.10.2018)

32303/13

MIROVNI INŠTITUT

13. 3.2018

13.6.2018

6. člen (ne dovolj obrazložena odločitev sodišča glede zavrnitve ustne obravnave)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2019)9
(9.1.2019)

62357/14BENEDIK          24.4.201824.7.20188.člen (kršitev pravice do zasebnosti v povezavi s podatki o uporabniku dinamičnega IP naslova) Akcijski načrt  

59868/08

VIZGIRDA28.8.201828.11.2018

6. člen (zagotovitev tolmačenja v kazenskem postopku zoper državljana Litve le v ruskem jeziku)

  
47072/15PRODUKCIJA PLUS STORITVENO PODJETJE D.O.O.23. 10. 201823.1.2019

6. člen (zavrnitev ustne obravnave v postopku sodnega varstva zoper odločbo o denarni kazni zaradi oviranja preiskave po ZPOmK-1)

  
57123/10ALEKSIĆ19. 2. 201919.2.201914. člen, 1. člen Protokola št. 1 (zavrnjena pravica do pokojnine, ker ni imel slov. državljanstva)  
29278/16PREBIL19.3.2019 6. člen (sodna razrešitev člana nadzornega sveta v gospodarski družbi)   
878/13A. V.9. 4. 2019 8. člen (neizvršitev pravice očeta do stikov z otroki)  
12096/14 in 39335/16ROLA4. 6. 2019 1. člen Protokola št. 1 (povezan z odvzemom licence stečajnemu upravitelju)