Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREGLED SODB

 

PREGLED SODB ESČP PROTI SLOVENIJI[1], KJER JE ESČP UGOTOVILO KRŠITEV EKČP, TER NJIHOVO IZVRŠEVANJE

 

*Sodbe ESČP so dostopne v izvirniku v angleškem in francoskem jeziku na spletni strani ESČP kot edini avtentični različici: https://hudoc.echr.coe.int; prav tako so na tej spletni strani objavljeni prevodi v slovenski jezik (slednji prevodi so informativne narave).

 

Št. pritožbe

Zadeva*

Datum sodbe

Datum pravnomočnosti

Kratek opis oz. ugotovljene kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah (navedba členov)

Akcijsko poročilo

Resolucija Odbora ministrov Sveta Evrope (datum sprejetja resolucije)

29462/95

REHBOCK

28.11.2000

28.11.2000

3., 5. in 8. člen (policijsko nasilje, neučinkovita preiskava, neupravičen nadzor nad komunikacijo)

 

Informacija o sprejetih ukrepih  - priloga resolucije

CM/ResDH(2009)137

(03.12.2009)

26828/06

KURIĆ IN DRUGI

26.06.2012

12.03.2014

12.03.2014

8. in 13. člen (pilotna sodba v zadevi t .i. izbrisanih)

Zadnje akcijsko poročilo

 

CM/ResDH(2016)112

(25.05.2016)

23032/02

 

LUKENDA SKUPINA

(264 sodb)

06.10.2005

06.01.2006

6. in 13. člen (dolgotrajno sojenje)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2016)354

(08.12.2016)

20981/10

MLADINA D. D. LJUBLJANA

17.04. 2014

17.07.2014

10. člen (kršitev svobode izražanja)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)111 (05.04. 2017)

53723/13

ZAVODNIK

21. 5. 2015

21. 8. 2015

6. in 13. člen (dolgotrajno sojenje v stečajnem postopku, neustrezen način vročanja)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)108 (05.04.2017)

77212/12

KOROŠEC

8. 10. 2015

8. 1. 2016

6. člen (kršitev načela enakosti orožij, pristranskost izvedenca)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)110 (05.04.2017)

71872/12

AŽDAJIĆ

8.10.2015

 

1.2.2016

6. člen (neprimerno vročanje, zamudna sodba)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)109 (05.04.2017)

24125/06

 

W SKUPINA

(4 sodbe)

23.01.2014

23.04.2014

3. člen (procesni vidik), v zadevi Y tudi kršitev 8. člena (dolgotrajno sojenje v primeru posilstva)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)389
(17.10.2018)

45082/05

S.I. SKUPINA (2 sodbi)

13.10.2011

13.01.2012

8. člen (predlogi postopki  glede ureditev stikov z otroki)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2019)68
(27. 3. 2019)

 

CM/ResDH(2019)67
(27. 3. 2019)

37242/14

TENCE

31.05.2016

31.08.2016

6. člen (kršitev procesnih pravic/pomanjkljiv dostop do sodišča)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)394 (22.11.2017)

37903/09

PERAK

01.03.2016

01.06.2016

6. člen (kršitev postopka/nevročena zahteva za varstvo zakonitosti)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)100

(15.3.2018)

8673/05 and 9733/05

EBERHARD in M.

01.12.2009

01.03.2010

8. člen (neizvršitev pravice očeta do stikov z otrokom)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)396
(22.11.2017)

41293/05

K

07.07.2011

07.10.2011

8. člen (kršitev pravice očeta do stikov z otrokom, dolgotrajnost civilnega in kazenskega postopka)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2017)395 (22.11.2017)

35016/05

PERUŠ

27.09.2012

27.12.2012

6. člen (pristranskost sodišča, sojenje istega sodnika na obeh stopnjah v delovnem sporu)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)53 (14.2.2018)

32863/05

L.M.

12.06.2014

12.09.2014

5. in 8. člen (pridržanje na zaprtem oddelku Psihiatričnih klinik Ljubljana in Idrija ter obravnava pacientov na odprtih oddelkih psihiatričnih klinik)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)99

(15.3.2018)

21055/03

GASPARI

21.07.2009

10.12.2009

6. člen (neustrezna komunikacija Ustavnega sodišča s strankami v postopku)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)401
(24.10.2018)

60642/08

ALIŠIĆ in drugi

16.07.2014

16.07.2014

13. člen in 1. člen Protokola št. 1 (stari devizni varčevalci)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)111

(15. 3. 2018)

 

40245/10

X

28.06.2012

28.09.2012

8. člen (pomanjkanje skrbnosti pri izvrševanju starševskih pravic)

 

 

5774/10 in 5985/10

MANDIĆ in JOVIĆ SKUPINA (17 sodb)

 

20.10.2011

20.01.2012

3. in 13. člen (neustrezne razmere pripornikov v ZPKZ Ljubljana)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)101

(15.3.2018)

(op: 16 klonov)

71463/01

ŠILIH

09.04.2009

09.04.2009

2. člen (kršitev procesnih vidikov pravice do življenja)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)308

(5.9.2018)

43393/98

MATKO SKUPINA

(2 sodbi)

02.11.2006

02.02.2007

3., 5. in 6. člen (policijsko nasilje in neučinkovita preiskava)

 

 

75617/01

ŠVARC in KAVNIK SKUPINA

(2 sodbi)

 

08.02.2007

08.05.2007

6. in 13. člen (nepristranskost Ustavnega sodišča)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)213
(7. 6. 2018)

44901/05

ALENKA PEČNIK

27.09.2012

27.12.2012

6. člen (nepristranskost sodišča/sodnika)

Revidirano akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)148

(4.4.2018)

42079/12

B.K.M. LOJISTIK TASIMACILIK TICARET LIMITED SIRKETI

17.01.2017

17.04.2017

1. člen Protokola št. 1 (nedovoljen odvzem tovornjaka podjetju v zadevi prometa z drogami)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)98

(15.3.2018)

67503/13

KOPRIVNIKAR

24.01.2017

24.04.2017

7. člen (neustrezno izrečena enotna kazen)

Akcijsko poročilo

 

23912/12

VALANT

24.01.2017

24.04.2017

1. člen Protokola št. 1 (nedovoljen carinski

zaseg rally avta)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)147

(4.4.2018)

68939/12 in 68949/12

CEROVŠEK in BOŽIČNIK

07.03.2017

07.06.2017

6. člen (kršitev kazenskega postopka)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2019)25
(30. 1. 2019) 

31371/12

VASKRSIĆ

25.04.2017

25.07.2017

1. člen Protokola št. 1 (kršitev načela sorazmernosti, izvršilni postopek)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)261

 (4. 7. 2018)

21668/12

POROPAT

09.05.2017

09.08.2017

6. člen (procesne kršitve kazenskega postopka v medsosedskem sporu)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2019)8
(9.1.2019)

3127/09

FLISAR SKUPINA

(7 sodb)

29.09.2011

29.12.2011

6. člen (kršitev prekrškovnega postopka zaradi neizvedbe ustne obravnave)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)388
(17.10.2018)

33868/08

KOLAR

26. 9. 2017

26. 9. 2017

6. in 13. člen (dolgotrajni sodni postopek (v letih 2000-2008))

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)146

(4. 4. 2018)

58349/09

FRANČIŠKA ŠTEFANČIČ

24. 10.2017

9. 10. 2018 (revizija)

9. 1. 2019

2.člen (smrt sina pritožnice tekom poskusa prisilne hospitalizacije s pomočjo policije)

Akcijsko poročilo

 

38775/14

KRAJNC

31. 10.2017

31. 1. 2018

1. člen 1. protokola (prenizko nadomestilo za invalidnost)

Akcijski načrt

 

57101/10

RIBAĆ

5. 12.2017

5.3.2018

1. člen 1. protokola, 14. člen (zavrnjena pravica do pokojnine, ker ni imel slov. državljanstva)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)420
(14.11.2018)

40975/08

ČEFERIN

16.1.2018

16.4.2018

10. člen (poseg v svobodo izražanja odvetnika v kaz.postopku)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2018)390
(17.10.2018)

32303/13

MIROVNI INŠTITUT

13. 3.2018

13.6.2018

6. člen (ne dovolj obrazložena odločitev sodišča glede zavrnitve ustne obravnave)

Akcijsko poročilo

CM/ResDH(2019)9
(9.1.2019)

62357/14BENEDIK          24.4.201824.7.20188.člen (kršitev pravice do zasebnosti v povezavi s podatki o uporabniku dinamičnega IP naslova) Akcijski načrt  

59868/08

VIZGIRDA28.8.201828.11.2018

6. člen (zagotovitev tolmačenja v kazenskem postopku zoper državljana Litve le v ruskem jeziku)

Akcijski načrt 
47072/15PRODUKCIJA PLUS STORITVENO PODJETJE D.O.O.23. 10. 201823.1.2019

6. člen (zavrnitev ustne obravnave v postopku sodnega varstva zoper odločbo o denarni kazni zaradi oviranja preiskave po ZPOmK-1)

  
57123/10ALEKSIĆ19. 2. 201919.2.201914. člen, 1. člen Protokola št. 1 (zavrnjena pravica do pokojnine, ker ni imel slov. državljanstva)Akcijsko poročilo 
29278/16PREBIL19.3.201919.6.20196. člen (sodna razrešitev člana nadzornega sveta v gospodarski družbi)   
878/13A. V.9. 4. 20199.7.20198. člen (neizvršitev pravice očeta do stikov z otroki)  
12096/14 in 39335/16ROLA4. 6. 2019 1. člen Protokola št. 1 (povezan z odvzemom licence stečajnemu upravitelju)