Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA NADALJEVALNA IZOBRAŽEVANJA V PRAVOSODJU

 

Nataša SKUBIC, vodja sektorja

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5770

E: cip.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 

 • sodelovanje s pravosodnimi organi in drugimi deležniki;
 • priprava in izvedba izobraževanj za pravosodne funkcionarje;
 • priprava in izvedba izobraževanj za osebje v pravosodnih organih;
 • priprava in izvedba strokovnega usposabljanja za predsednike in direktorje sodišč;
 • priprava in izvedba strokovnega usposabljanja za vodje tožilstev in direktorje tožilstev;
 • priprava in izvedba izobraževanj za svetovalce za begunce;
 • organizacija in izvedba izpitov za begunce;
 • mednarodno sodelovanje z Evropsko mrežo centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN), Evropsko pravno akademijo (ERA) in Svetovnim združenjem izobraževalnih institucij v pravosodju (IOJT) ter z drugimi mednarodnimi ustanovami, katerih član za Republiko Slovenijo je Center za izobraževanje v pravosodju;
 • priprava in izvedba izobraževanj v sodelovanju z drugimi državnimi organi in interesnimi skupnostmi;
 • priprava in izvedba izobraževanj z mednarodno udeležbo;
 • organizacija mednarodnih izmenjav pravosodnih funkcionarjev in izmenjav sodnikov začetnikov;
 • priprava in izvedba štipendijskih postopkov za podiplomske študije pravosodnih funkcionarjev;
 • izdajanje Pravosodnega biltena in druge publicistične dejavnosti;
 • osnovno in nadaljnje izobraževanje za mediatorje;
 • pripravljanje odgovorov na tožbe v upravnih sporih z delovnega področja sektorja;
 • sodelovanje v različnih delovnih skupinah in komisijah;
 • pripravljanje analiz, poročil in opomnikov ter drugih gradiv z delovnega področja sektorja za potrebe ministra in vlade;
 • posredovanje podatkov pravosodnim organom;
 • komuniciranje in usklajevanje z izvajalci izobraževanj;
 • vodenje projektov na področju izobraževanj;
 • sodelovanje v mednarodnih projektih s področja izobraževanj.