Skoči na vsebino

SEKTOR ZA NADALJEVALNA IZOBRAŽEVANJA V PRAVOSODJU

 

Kristina UMEK JENKO, vodja sektorja, po pooblastilu

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5770

E: cip.mp(at)gov.si

 

 

NALOGE SEKTORJA:

 

 • priprava letnega programa izobraževanj, usklajevanje s pravosodnimi organi, posredovanje v mnenje Strokovnemu svetu Centra za izobraževanje v pravosodju in ministru za pravosodje;
 • sodelovanje s pravosodnimi organi in drugimi deležniki;
 • priprava in izvedba izobraževanj za pravosodne funkcionarje;
 • priprava in izvedba izobraževanj za osebje v pravosodnih organih;
 • priprava in izvedba strokovnega usposabljanja za predsednike in direktorjev sodišč;
 • priprava in izvedba strokovnega usposabljanja za vodje tožilstev in direktorjev tožilstev;
 • priprava in izvedba izobraževanj za svetovalce za begunce;
 • organizacija in izvedba izpitov za begunce;
 • mednarodno sodelovanje z Evropsko mrežo centrov za izobraževanje v pravosodju (EJTN), Evropsko pravno akademijo (ERA) in Svetovnim združenjem izobraževalnih institucij v pravosodju (IOJT) ter z drugimi mednarodnimi ustanovami, katerih član za Republiko Slovenijo je Center za izobraževanje v pravosodju;
 • priprava in izvedba izobraževanj v sodelovanju z drugimi državnimi organi in interesnimi skupnostmi;
 • priprava in izvedba izobraževanj z mednarodno udeležbo;
 • organizacija mednarodnih izmenjav pravosodnih funkcionarjev in izmenjav sodnikov začetnikov;
 • priprava in izvedba štipendijskih postopkov za podiplomske študije pravosodnih funkcionarjev;
 • izdajanje Pravosodnega biltena;
 • osnovno in nadaljnje izobraževanje za mediatorje;
 • spremljanje problematike iz delovnega področja sektorja in sodelovanje v postopkih priprave zakonskih in podzakonskih predpisov iz delovnega področja sektorja;
 • pripravljanje odgovorov na novinarska, poslanka in druga vprašanja iz delovnega področja sektorja;
 • pripravljanje odgovorov na tožbe v upravnih sporih z delovnega področja sektorja;
 • sodelovanje v različnih delovnih skupinah in komisijah;
 • pripravljanje analiz, poročil in opomnikov ter drugih gradiv z delovnega področja sektorja za potrebe ministra in vlade;
 • posredovanje podatkov pravosodnim organom;
 • komuniciranje in usklajevanje z izvajalci izobraževanj;
 • vodenje projektov na področju izobraževanj;
 • sodelovanje v mednarodnih projektih s področja izobraževanj.