Skoči na vsebino

SEKTOR ZA PODPORO ORGANIZACIJE IZOBRAŽEVANJ

 

Kristina UMEK JENKO, vodja sektorja

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5770

E: cip.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 

 • priprava letnega programa izobraževanj, usklajevanje s pravosodnimi organi, posredovanje v mnenje Strokovnemu svetu Centra za izobraževanje v pravosodju in ministru;
 • priprava cenikov za izobraževanja in izpite, katerih stroške morajo poravnati udeleženci oziroma kandidati; priprava odredb za plačilo izpitnim komisijam;
 • priprava obračuna za plačilo za sodelovanje v izpitnih komisijah;
 • priprava letnih programov, poročil ter statistike izvedenih izobraževanj in preizkusov;
 • pripravljanje odgovorov na novinarska, poslanska in druga vprašanja iz delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju;
 • sodelovanje v različnih delovnih skupinah in komisijah;
 • pripravljanje analiz, poročil in opomnikov ter drugih gradiv z delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju za potrebe ministra in vlade;
 • spremljanje problematike iz delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju in sodelovanje v postopkih priprave zakonskih in podzakonskih predpisov iz delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju;
 • vodenje projektov na področju izobraževanj;
 • koordiniranje in usklajevanje dela v Centru za izobraževanje v pravosodju in med Centrom za izobraževanje v pravosodju ter ostalimi notranjimi organizacijskimi enotami v ministrstvu;
 • sodelovanje pri razvojni strategiji Centra za izobraževanje v pravosodju izvajanje aktivnosti kohezijske politike;
 • pomoč in podpora pri organizaciji izobraževanj;
 • priprava tehnične izvedbe izobraževanj in izpitov, izpitnih nalog, gradiv, potrdil o udeležbi in drugih materialov;
 • vodenje prijav udeležencev na izobraževanja;
 • vodenje finančnega poslovanja vseh aktivnosti Centra za izobraževanje v pravosodju in spremljanje finančne realizacije.