Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA PODPORO ORGANIZACIJE IZOBRAŽEVANJ

 

Kristina UMEK JENKO, vodja sektorja

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5770

E: cip.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 

 • priprava letnega programa izobraževanj, usklajevanje s pravosodnimi organi, posredovanje v mnenje Strokovnemu svetu Centra za izobraževanje v pravosodju in ministru;
 • priprava cenikov za izobraževanja in izpite, katerih stroške morajo poravnati udeleženci oziroma kandidati; priprava odredb za plačilo izpitnim komisijam;
 • priprava obračuna za plačilo za sodelovanje v izpitnih komisijah;
 • priprava letnih programov, poročil ter statistike izvedenih izobraževanj in preizkusov;
 • pripravljanje odgovorov na novinarska, poslanska in druga vprašanja iz delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju;
 • sodelovanje v različnih delovnih skupinah in komisijah;
 • pripravljanje analiz, poročil in opomnikov ter drugih gradiv z delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju za potrebe ministra in vlade;
 • spremljanje problematike iz delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju in sodelovanje v postopkih priprave zakonskih in podzakonskih predpisov iz delovnega področja Centra za izobraževanje v pravosodju;
 • vodenje projektov na področju izobraževanj;
 • koordiniranje in usklajevanje dela v Centru za izobraževanje v pravosodju in med Centrom za izobraževanje v pravosodju ter ostalimi notranjimi organizacijskimi enotami v ministrstvu;
 • sodelovanje pri razvojni strategiji Centra za izobraževanje v pravosodju izvajanje aktivnosti kohezijske politike;
 • pomoč in podpora pri organizaciji izobraževanj;
 • priprava tehnične izvedbe izobraževanj in izpitov, izpitnih nalog, gradiv, potrdil o udeležbi in drugih materialov;
 • vodenje prijav udeležencev na izobraževanja;
 • vodenje finančnega poslovanja vseh aktivnosti Centra za izobraževanje v pravosodju in spremljanje finančne realizacije.