Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA ZAČETNA USPOSABLJANJA V PRAVOSODJU

 

Vesna BRECL, vodja sektorja

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5770

E: cip.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 

 • priprava in izvedba seminarjev za sodniške pripravnike in za kandidate brez opravljenega sodniškega pripravništva, ki bodo k pravniškemu državnemu izpitu pristopili na podlagi 19.a člena ZPDI;
 • priprava in izvedba pripravljalnih seminarjev za kandidate za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave;
 • priprava in izvedba izobraževanj za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave;
 • organizacija in izvedba strokovnih izpitov za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave;
 • vodenje evidence opravljenih izpitov za upravitelje v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne poravnave;
 • organizacija in izvedba pravniških državnih izpitov;
 • organizacija in izvedba preizkusnega izpita za odvetnike iz drugih držav;
 • vodenje evidence opravljenih pravniških državnih izpitov;
 • organizacija in izvedba kolokvijev za kandidate, ki bodo k pravniškemu državnemu izpitu pristopili na podlagi 19.a člena ZPDI;
 • organizacija in izvedba slovesne podelitve potrdil o opravljenem pravniškem državnem izpitu;
 • priprava in izvedba pripravljalnih seminarjev za kandidate za izvršitelje;
 • priprava in izvedba letnega programa izobraževanj izvršiteljev;
 • priprava in izvedba izobraževanj za izvršitelje;
 • organizacija in izvedba izpita za izvršitelje;
 • organizacija in izvedba preizkusa znanja za izvršitelje;
 • vodenje evidence izpitov in preizkusov znanj za izvršitelje;
 • organizacija in izvedba izobraževanj za kandidate za sodne izvedence, cenilce in tolmače;
 • organizacija in izvedba posebnih preizkusov strokovnosti oziroma posebnih preizkusov znanj za sodne izvedence, cenilce in tolmače;
 • vodenje evidence opravljenih izpitov ter preizkusov znanj za sodne izvedence, tolmače in cenilce;
 • spremljanje problematike iz delovnega področja sektorja in sodelovanje v postopkih priprave zakonskih in podzakonskih predpisov iz delovnega področja sektorja;
 • organizacija in izvedba izpitov iz poznavanja določil Sodnega reda;
 • organizacija in izvedba izpitov iz poznavanja določil Državnotožilskega reda;
 • vodenje seznama pravnih virov in literature za posamezne izpite in preizkuse znanj;
 • sodelovanje z združenji, društvi in sekcijami sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, Zbornico izvršiteljev Slovenije in Zbornico upraviteljev;
 • organizacija in vodenje posvetov članov vseh izpitnih komisij;
 • pripravljanje odgovorov na tožbe v upravnih sporih z delovnega področja sektorja;
 • sodelovanje v različnih delovnih skupinah in komisijah;
 • pripravljanje analiz, poročil in opomnikov ter drugih gradiv z delovnega področja sektorja za potrebe ministra in vlade;
 • posredovanje podatkov pravosodnim organom.