Skoči na vsebino

SEKTOR ZA NADZOR NAD IZVRŠITELJI IN STEČAJNIMI UPRAVITELJI

 

Mija Cankar, vodja sektorja 

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5244

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 • opravljanje nalog v zvezi z nadzorom nad upravitelji (obravnavanje pritožb in drugih vlog strank, ki se nanašajo na delo upraviteljev, komunikacija z Zbornico upraviteljev Slovenije glede dela upraviteljev ipd.);
 • opravljanje nadzora nad Zbornico upraviteljev Slovenije;
 • opravljanje strokovnih in administrativnih nalog za Komisijo za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja;
 • vodenje seznama upraviteljev (vpis novih upraviteljev, vpis začasnih ustavitev imenovanj upraviteljev v novih zadevah, odvzem dovoljenja upraviteljem, vpis sprememb pri upraviteljih, ki so jih po zakonu dolžni sporočati upravitelji);
 • vodenje evidence sklepov o odpustu obveznosti in posredovanje podatkov iz evidence sklepov o odpustu obveznosti sodiščem;
 • opravljanje nalog prekrškovnega organa po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
 • vodenje evidence prekrškovnega organa v skladu s Pravilnikom o stroških postopka o prekršku in Pravilnikom o kazenski evidenci;
 • vodenje postopkov imenovanj in razrešitev izvršiteljev;
 • izvajanje nadzora nad zakonitostjo opravljanja službe izvršiteljev;
 • vodenje evidence izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev ter evidence izkaznic, priponk in pečatov izvršiteljev;
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
 • vodenje registra izvršiteljev, pooblaščenih za hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.