Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA NADZOR NAD IZVRŠITELJI IN STEČAJNIMI UPRAVITELJI

 

Mija Cankar, vodja sektorja 

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5244

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 • opravljanje nalog v zvezi z nadzorom nad upravitelji (obravnavanje pritožb in drugih vlog strank, ki se nanašajo na delo upraviteljev, komunikacija z Zbornico upraviteljev Slovenije glede dela upraviteljev ipd.);
 • opravljanje nadzora nad Zbornico upraviteljev Slovenije;
 • opravljanje strokovnih in administrativnih nalog za Komisijo za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja;
 • vodenje seznama upraviteljev (vpis novih upraviteljev, vpis začasnih ustavitev imenovanj upraviteljev v novih zadevah, odvzem dovoljenja upraviteljem, vpis sprememb pri upraviteljih, ki so jih po zakonu dolžni sporočati upravitelji);
 • vodenje evidence sklepov o odpustu obveznosti in posredovanje podatkov iz evidence sklepov o odpustu obveznosti sodiščem;
 • opravljanje nalog prekrškovnega organa po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
 • vodenje evidence prekrškovnega organa v skladu s Pravilnikom o stroških postopka o prekršku in Pravilnikom o kazenski evidenci;
 • vodenje postopkov imenovanj in razrešitev izvršiteljev;
 • izvajanje nadzora nad zakonitostjo opravljanja službe izvršiteljev;
 • vodenje evidence izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev ter evidence izkaznic, priponk in pečatov izvršiteljev;
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
 • vodenje registra izvršiteljev, pooblaščenih za hrambo in upravljanje z zaseženimi predmeti;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.