Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA KAZNOVALNO PRAVO IN ČLOVEKOVE PRAVICE

 

mag. Nina KOŽELJ, v. d. generalnega direktorja

 

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5268

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge direktorata:

  • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja kazenske in kaznovalne zakonodaje (postopkovne in materialne), varstva človekovih pravic, varstva integritete in preprečevanja korupcije, varstva osebnih podatkov, izvrševanja kazenskih sankcij, pomilostitve, poprave krivic, odškodnini žrtvam kaznivih dejanj ter usklajevanje navedene zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;
  • spremljanje in analiziranje izvajanja predpisov delovnega področja direktorata;
  • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja direktorata;
  • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela direktorata (medresorska usklajevanja);
  • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja direktorata (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije ipd.);
  • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela direktorata;
  • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja direktorata;
  • opravljanje nalog iz pristojnosti ministrstva na področju izvrševanja kazenskih sankcij, kazenske evidence in evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških, poprave krivic in odškodnine žrtvam kaznivih dejanj;
  • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela direktorata.