Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

 

Tjaša VESEL HENIGMAN, vodja sektorja

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5268

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja izvrševanja kazenskih sankcij in pomilostitve;
 • spremljanje in analiziranje izvajanja veljavnih predpisov z delovnega področja sektorja;
 • priprava gradiv za amnestijo in pomilostitve; 
 • odločanje na drugi stopnji o pritožbah obsojencev zoper odločbo o premestitvi in zoper odločbo o izrečeni disciplinski sankciji;
 • opravljanje strokovnih in administrativnih nalog za komisijo za pogojne odpuste;
 • reševanje pritožb obsojencev zoper odgovore Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij;
 • opravljanje nadzora glede zakonitega ravnanja z obsojenci;
 • priprava in sklepanje dogovorov o uporabi podatkov iz kazenske evidence in evidence kazenskih točk;
 • sodelovanje v informacijskem sistemu »IMI«;
 • vodenje postopkov imenovanj in razrešitev svetovalcev za begunce;
 • vodenje imenika svetovalcev za begunce;
 • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja sektorja;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela sektorja (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja sektorja (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva, zaprosila in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Informacijskega pooblaščenca ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja sektorja;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.