Skoči na vsebino

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 

Kako lahko pridobim potrdilo iz kazenske evidence?

 

Vlogo upravičena oseba (fizična ali pravna) pošlje po pošti na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ali po faksu na številko (01) 369 5625 ali skenirano na ke.mp(at)gov.si; prav tako lahko upravičena oseba vlogo za izdajo katerega od potrdil iz KE odda v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje, in sicer vsak dan od 9. do 15:30 ure (v sredo do 16. ure), v petek pa do 14:30 ure. Fizična oseba lahko odda tudi elektronsko vlogo, prek sistema ESJU (Elektronske storitve javne uprave), če ima svoje digitalno potrdilo.

 

Kako je poskrbljeno za varstvo osebnih podatkov?

 

V centralni kazenski evidenci so osebni podatki, ki so po Zakonu o varstvu osebnih podatkov visoko zaščiteni. Zato so tako za delo s samimi podatki s popolno sledljivostjo kot za elektronski prenos podatkov z avtorizacijo uporabnika predvideni najvišji varnostni standardi.

 

V kakšnem jeziku se pridobijo podatki iz kazenske evidence?

 

Potrdila iz kazenske evidence se izdajajo v slovenščini, ki je uradni jezik v Republiki Sloveniji in je eden izmed uradnih jezikov Evropske unije.

 

Ali lahko tuj državljan pridobi potrdilo iz kazenske evidence?


Tuj državljan lahko pridobi potrdilo iz kazenske evidence za kazniva dejanja ali prekrške, storjene v Republiki Sloveniji.

 

Zanima me, koliko časa velja potrdilo o nekaznovanosti?

 

Zahtevana stopnja ažurnosti potrdila iz kazenske evidence je povsem odvisna od osebe ali organa, ki mu je potrdilo namenjeno - potrdilo samo po sebi glede časovne veljavnosti namreč nima posebnih omejitev.

 

Kje lahko najdem vlogo za potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost?

 

V Republiki Sloveniji obstaja samo splošno potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ne obstaja. Če je bila oseba pravnomočno obsojena na kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, je to razvidno iz splošnega potrdila o nekaznovanosti.

 

Za potrebe sodelovanja na javnem razpisu bi med drugim potrebovali tudi potrdilo, da oseba oz. zakoniti zastopnik ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. Kje bi lahko našla vlogo za to potrdilo?

 

Potrdili iz kazenske evidence pridobite tako, da pošljete izpolnjeno vlogo (obrazec za fizično osebo oz. zakonitega zastopnika in za pravno osebo najdete na spletni strani ministrstva), in sicer po pošti na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ali po faksu na številko (01) 369 5625 ali skeniranega na elektronski naslov ke.mp(at)gov.si; prav tako lahko upravičena oseba vlogo za izdajo katerega od potrdil iz KE odda v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje, in sicer vsak dan od 9. do 15:30 ure (v sredo do 16. ure), v petek pa do 14:30 ure. V vlogi navedete tudi namen, zakaj potrdilo potrebujete.

 

Zanima me, kako naj pridobim potrdilo, da zoper mene ne poteka kazenski postopek? Na vaših straneh sem že našla obrazec potrdila iz kazenske evidence. Ali je to isto?

 

Ne, ni isto. Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, izda vsako sodišče prve stopnje s splošno pristojnostjo v RS (in ne Ministrstvo za pravosodje), in sicer na podlagi izpolnjenega obrazca, ki ga dobite na spletni strani www.sodisce.si.

 

Kot naročnik bi v postopku javnega naročila potrebovali potrdilo o nekaznovanosti za najugodnejšega ponudnika. na kakšen način lahko zaprosimo za to potrdilo?

Vlogo upravičena oseba (fizična ali pravna, pri tem obrazec za fizično osebo oz. zakonitega zastopnika in za pravno osebo najdete na spletni strani ministrstva) pošlje po pošti na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana ali po faksu na številko (01) 369 5625 ali skenirano na ke.mp(at)gov.si; prav tako lahko upravičena oseba vlogo za izdajo katerega od potrdil iz KE odda v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje, in sicer vsak dan od 9. do 15:30 ure (v sredo do 16. ure), v petek pa do 14:30 ure. Vlogi mora biti priloženo ponudnikovo soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, v njej pa seveda navedete tudi namen, zakaj potrdilo potrebujete.