Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KAZENSKOPRAVNE EVIDENCE

 

KAZENSKA EVIDENCA, EVIDENCA VZGOJNIH UKREPOV, EVIDENCA IZBRISANIH OBSODB ZA KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST 

 

Kazenska evidenca

 

Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju: ministrstvo) upravlja kazensko evidenco o vseh pravnih in fizičnih osebah, ki so jih obsodila sodišča Republike Slovenije. Kazensko evidenco upravlja tudi o državljanih Republike Slovenije in pravnih osebah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so jih za kazniva dejanja obsodila tuja sodišča, če je ministrstvo prejelo podatke o njihovih obsodbah.

 

Evidenca vzgojnih ukrepov

 

Ministrstvo upravlja evidenco izrečenih vzgojnih ukrepov o vseh mladoletnih in mlajših polnoletnih storilcih kaznivih dejanj, ki so jim vzgojne ukrepe izrekla sodišča Republike Slovenije. Evidenco izrečenih vzgojnih ukrepov upravlja tudi o državljanih Republike Slovenije, ki so jim vzgojne ukrepe izrekla tuja sodišča, če je ministrstvo prejelo podatke o sodnih odločitvah.

 

Evidenca izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

 

Ministrstvo upravlja evidenco izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, v katero se vpisujejo izbrisane obsodbe za kazniva dejanja po 170., 171., 172., 173., 173.a, po drugem odstavku 174., po drugem odstavku 175. člena, izvršenega proti mladoletni osebi, in po 176. členu tega Kazenskega zakonika. S področnimi zakoni se predpišejo pogoji in omejitve za dajanje podatkov v tej evidenci.

 

EVIDENCA PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH TER SKUPNA EVIDENCA IZREČENIH KAZENSKIH TOČK V CESTNEM PROMETU

 

Evidenca pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (EPS)

 

Ministrstvo je upravljalec EPS, ki se upravlja za vse pravne in fizične osebe, ki jim je sodišče pravnomočno izreklo sankcijo za prekršek. Ministrstvo ne izdaja potrdil o prekrških, ki so jih pravnomočno izrekli drugi prekrškovni organi.

 

Skupna evidenca izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu (EKT)

 

EKT se upravlja za vse fizične osebe, ki jim je bila v prekrškovnem postopku pravnomočno izrečena stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu.

 

Kako pridobiti potrdilo iz posamezne evidence

 

 

EVROPSKI INFORMACIJSKI SISTEM KAZENSKIH EVIDENC (ECRIS)

 

ECRIS je sistem za izmenjavo podatkov in informacij iz samostojnih kazenskih evidenc vsake države članice Evropske unije (EU). Urejata ga Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami (v nadaljnjem besedilu: Okvirni sklep)  in Sklep Sveta z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2009/315/PNZ .

Njegov namen je z omogočanjem učinkovite izmenjave informacij o predhodnih kazenskih obsodbah, ki so jih izrekla kazenska sodišča v EU, med državami članicami EU izboljšati varnost državljanov na evropskem območju svobode, varnosti in pravice.

 

ECRIS je začel delovati aprila 2012, z njim je povezanih vseh 28 držav članic EU, pri čemer se mu je Slovenija pridružila januarja 2017. Trenutno si nobena od držav članic EU prek sistema ECRIS ne izmenjuje informacij z vsemi 27 drugimi državami članicami EU.

Republika Slovenija si izmenjuje podatke z naslednjimi državami članicami EU: Avstrijo, Belgijo, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Hrvaško, Irsko, Latvijo, Litvo, Luksemburgom, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Poljsko, Romunijo, Slovaško, Španijo, Švedsko ter Združenim kraljestvom.

 

ECRIS izmenjava podatkov še ni vzpostavljena z naslednjimi državami članicami EU: Bolgarija, Ciper, Grčija, Italija in Portugalska.

 

Podrobnejše informacije o sistemu ECRIS in aplikaciji ECRIS-RI najdete na evropskem interoperabilnostnem portalu z iskalnim nizom ECRIS  (https://joinup.ec.europa.eu/).