Skoči na vsebino

ODDELEK ZA KAZENSKOPRAVNE EVIDENCE

 

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5268

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

NALOGE ODDELKA:

  • opravljanje del glavne pisarne za vso dohodno in odhodno pošto oddelka;
  • zbiranje in urejanje podatkov o izrečenih kazenskih sankcijah fizičnim in pravnim osebam; 
  • izdajanje potrdil o dejstvih iz kazenske evidence;
  • zbiranje in urejanje podatkov o izrečenih vzgojnih ukrepih in izdajanje potrdil o dejstvih iz evidence vzgojnih ukrepov;
  • vodenje evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških in posredovanje podatkov sodiščem, upravnim enotam in drugim državnim organom ter pravnim in fizičnim osebam;
  • vodenje evidence kazenskih točk in posredovanje podatkov sodiščem, upravnim enotam in drugim državnim organom ter pravnim in fizičnim osebam;
  • pridobivanje in posredovanje podatkov v sistemu ECRIS;
  • spremljanje izvajanja predpisov z delovnega področja oddelka;
  • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja oddelka;
  • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela oddelka.

 

VEČ >>>