Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODDELEK ZA KAZENSKOPRAVNE EVIDENCE

 

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5268

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

NALOGE ODDELKA:

  • opravljanje del glavne pisarne za vso dohodno in odhodno pošto oddelka;
  • zbiranje in urejanje podatkov o izrečenih kazenskih sankcijah fizičnim in pravnim osebam; 
  • izdajanje potrdil o dejstvih iz kazenske evidence;
  • zbiranje in urejanje podatkov o izrečenih vzgojnih ukrepih in izdajanje potrdil o dejstvih iz evidence vzgojnih ukrepov;
  • vodenje evidence pravnomočnih sodb in sklepov o prekrških in posredovanje podatkov sodiščem, upravnim enotam in drugim državnim organom ter pravnim in fizičnim osebam;
  • vodenje evidence kazenskih točk in posredovanje podatkov sodiščem, upravnim enotam in drugim državnim organom ter pravnim in fizičnim osebam;
  • pridobivanje in posredovanje podatkov v sistemu ECRIS;
  • spremljanje izvajanja predpisov z delovnega področja oddelka;
  • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja oddelka;
  • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela oddelka.

 

VEČ >>>