Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA KAZNOVALNO PRAVO IN ČLOVEKOVE PRAVICE

 

mag. Robert GOLOBINEK, vodja sektorja

 

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5268

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

  • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja kazenskega materialnega prava, kazenskega procesnega prava, prekrškov, odvzema premoženja nezakonitega izvora, varstva človekovih pravic, varstva osebnih podatkov ter varstva integritete in preprečevanja korupcije;
  • spremljanje in analiziranje izvajanja veljavnih predpisov z delovnega področja sektorja;
  • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja sektorja;
  • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela sektorja (medresorska usklajevanja);
  • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja sektorja (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva, zaprosila in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije ipd.);
  • preučevanje in načrtovanje uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin v zvezi s predpisi Republike Slovenije v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi;
  • priprava pregledov izvajanja priporočil Varuha človekovih pravic za delovna področja ministrstev Vlade Republike Slovenije;
  • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
  • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja sektorja;
  • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.