Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA POPRAVO KRIVIC IN PODPORO ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ

 

Rok Janez ŠTEBLAJ, vodja sektorja

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5329

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja poprave krivic in odškodnin žrtvam kaznivih dejanj;
 • spremljanje in analiziranje izvajanja veljavnih predpisov z delovnega področja sektorja;
 • opravljanje strokovnih in administrativnih nalog za Komisijo Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic;
 • svetovanje in pomoč strankam;
 • priprava odgovorov in pojasnil Državnemu odvetništvu RS v zvezi s poravnavami;
 • strokovna pomoč Vladi RS in na področju poprave krivic;
 • opravljanje strokovnih in administrativnih nalog za komisijo, ki jo Vlada RS imenuje za izvajanje Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj;
 • vodenje evidence o prosilcih in izdanih odločbah o odškodninah po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj; 
 • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja sektorja;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela sektorja (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja sektorja (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva, zaprosila in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Informacijskega pooblaščenca ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja sektorja;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.

 

VEČ >>>