Skoči na vsebino

SEKTOR ZA POPRAVO KRIVIC IN PODPORO ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ

 

Rok Janez ŠTEBLAJ, vodja sektorja

 

Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5329

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja poprave krivic in odškodnin žrtvam kaznivih dejanj;
 • spremljanje in analiziranje izvajanja veljavnih predpisov z delovnega področja sektorja;
 • opravljanje strokovnih in administrativnih nalog za Komisijo Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic;
 • svetovanje in pomoč strankam;
 • priprava odgovorov in pojasnil Državnemu odvetništvu RS v zvezi s poravnavami;
 • strokovna pomoč Vladi RS in na področju poprave krivic;
 • opravljanje strokovnih in administrativnih nalog za komisijo, ki jo Vlada RS imenuje za izvajanje Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj;
 • vodenje evidence o prosilcih in izdanih odločbah o odškodninah po Zakonu o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj; 
 • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja sektorja;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela sektorja (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja sektorja (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva, zaprosila in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Informacijskega pooblaščenca ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja sektorja;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.

 

VEČ >>>