Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA ORGANIZACIJSKO ZAKONODAJO

 

Gordana ZALAZNIK, vodja sektorja

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5763

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

  • priprava predlogov zakonov in podzakonskih aktov s področja sodstva in sodnikov, državnih tožilstev in državnih tožilcev, državnega odvetništva in državnih odvetnikov, varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, odvetništva, notariata, predlaganja in izvolitev kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč, brezplačne pravne pomoči, sodne takse, pravniškega državnega izpita ter usklajevanje navedene zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;
  • spremljanje in analiziranje izvajanja predpisov delovnega področja sektorja;
  • priprava neobveznih pravnih mnenj ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja sektorja;
  • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela sektorja (medresorska usklajevanja);
  • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja sektorja (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic ipd.);
  • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
  • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja sektorja;
  • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.