Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA PRAVOSODNO UPRAVO

 

Barbara GEREČNIK, vodja sektorja

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5763

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

 • vodenje osebnih evidenc državnih tožilcev in državnih odvetnikov;
 • vodenje razpisnih postopkov za imenovanje pravosodnih funkcionarjev, priprava vladnih gradiv ter predlogov za razrešitve pravosodnih funkcionarjev (državni tožilci);
 • sodelovanje v postopkih imenovanj predstojnikov pravosodnih organov (sodišča, tožilstvo, odvetništvo);
 • spremljanje in analiziranje letnih programov dela sodišč in letnih poročil o poslovanju sodišč;
 • vodenje postopkov za imenovanje in razrešitev sodnih tolmačev, sodnih cenilcev in sodnih izvedencev ter poravnalcev v kazenskih zadevah;
 • vodenje imenikov sodnih tolmačev, sodnih cenilcev in sodnih izvedencev ter poravnalcev v kazenskih zadevah; 
 • obravnava pritožb nad delom sodnih tolmačev, sodnih cenilcev in sodnih izvedencev ter poravnalcev v kazenskih zadevah;
 • vodenje postopkov imenovanj in razrešitev notarjev;
 • izvajanje nadzora nad opravljanjem zakonitosti notariata in nad poslovanjem Notarske zbornice Slovenije;
 • izvajanje pristojnosti po Zakonu o odvetništvu;
 • vodenje postopkov za podelitev in odvzem soglasja za opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči osebam, ki to dejavnost opravljajo brez namena pridobivanja dobička;
 • nadzor nad opravljanjem dejavnosti brezplačne pravne pomoči nad osebami, ki brez namena pridobivanja dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje;
 • izvajanje nalog po določbah Zakona o pravniškem državnem izpitu (zbiranje prednostnih vrstnih redov pripravnikov po sodiščih in pozivi pripravnikom k sklenitvi delovnega razmerja v pravosodnih organih); 
 • sodelovanje v informacijskem sistemu »IMI«;
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela sektorja;
 • nadzor nad pravobranilsko upravo;
 • nadzor nad državnotožilsko upravo;
 • obravnavanje nadzorstvenih pritožb zoper delo državnih tožilcev;
 • vodenje seznama pooblaščenih vročevalcev;
 • izdajanje odločb o odvzemu dovoljenj pooblaščenim vročevalcem; 
 • priprava gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja sektorja (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic ipd.);
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja sektorja;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.