Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA

 

 

Evropsko unijo (EU) sestavljajo različne regije, med katerimi obstajajo velike razlike, ki so se z zadnjo širitvijo Unije še poglobile. Osrednji cilj evropske kohezijske politike je zmanjševanje razlik v razvitosti med različnimi regijami v EU, saj imajo vse skupen cilj: čim hitrejši razvoj. Čeprav so naložbe v okviru kohezijske politike osredotočene na revnejše regije in jim pomagajo pri dohitevanju bolj razvitih, pa pozitivno vplivajo na konkurenčnost vseh regij in na pogoje življenja prebivalcev v njih.

 

Republika Slovenija je upravičena do sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada od leta 2004.

 

  Dosežki evropske kohezijske politike 2007-2013 v Sloveniji (video) 

 

  Dosežki evropske kohezijske politike 2007-2013 na Ministrstvo za pravosodje

 

  

 

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

 

  mag. Katarina ZADNIK, vodja službe

  T: (01) 369 5782

  E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Služba za izvajanje kohezijske politike Ministrstva za pravosodje v vlogi posredniškega organa opravlja naloge, opredeljene v 10. členu Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/2015).

 

Služba za izvajanje kohezijske politike pri načrtovanju kohezijske politike opravlja naloge v zvezi s pripravo izvedbenega načrta, pri izboru in izvajanju operacij pa naloge v zvezi s postopki za potrditev operacij, izvaja upravljalna preverjanja po 125. členu Uredbe (EU) št.1303/2013, finančno upravlja, spremlja, poroča, nadzira in sodeluje pri vrednotenju operacij. Pri izvajanju kohezijske politike sodeluje z drugimi udeleženci (upravičenci, posredniški organi, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ, itd.) ter obvešča javnost o izvajanju operacij.

 

V okviru izvajanja svojih nalog je Služba za izvajanje kohezijske politike pripravila navodila za upravičence, kjer so predstavljene splošne informacije o evropski kohezijski politiki in vključevanju ministrstva v vlogi posredniškega organa v njeno izvajanje ter pojasnjena pravila, ki bodo upravičencem v pomoč pri izvajanju operacij, sofinanciranih s sredstvi ESS.

 

 

POVEZAVE