Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OPERACIJA E-PRAVOSODJE

 

 

Projekt "e-pravosodje" je bil osrednji predmet Strategije informatizacije slovenskega pravosodnega sistema 20082013, ki jo je Ministrstvo za pravosodje pripravilo v sodelovanju z vsemi deležniki pravosodnega sistema v Republiki Sloveniji. Strategija je predstavljala temeljni dokument, s katerim se je pospešilo in izvajalo informatizacijo pravosodnega sistema v obdobju 20082013. Cilji, ki so izhajali iz strategije, so bili predvsem zmanjšanje sodnih zaostankov, zagotoviti pravno varnost, enakosti pred sodišči in učinkovitost celotnega pravosodnega sistema. 


 Strategija informatizacije slovenskega pravosodnega sistema 20082013 (pdf, 385 KB).

 

  

Z namenom enotnega upravljanja s projekti e-pravosodja je Ministrstvo za pravosodje v letu 2008 vzpostavilo operacijo „e-pravosodje“, ki se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, ki se je delno financiral iz evropskih sredstev (85%). Projekti so bili opredeljeni in sprejeti v akcijskem načrtu e-pravosodja, njihovo izvajanje je spremljal in nadziral projektni svet e-pravosodja.

 

Upravičenec za koriščenje sredstev je bilo Ministrstvo za pravosodje (MP), nosilci in uporabniki projektov pa so bili MP, Vrhovno sodišče Republike Slovenije (VSRS) in Ustavno sodišče Republike Slovenije (USRS). V okviru MP so bili uporabniki Državno tožilstvo republike Slovenije (DTRS), Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (DPRS), Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij Republike Slovenije (UIKSRS), notarji, zunanji uporabniki, stranke v postopkih in državljani RS.

 

Ministrstvo za pravosodje je vodilo 17 projektov, Vrhovno sodišče RS 12 projektov in Ustavno sodišče RS 4 projekte. Več podatkov o izvedenih projektih operacije e-pravosodje lahko najdete na podstrani o dosežkih operacije e-Pravosodje.