Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNE OBJAVE

POVEZAVE NA OSTALE JAVNE OBJAVE                                                                                   

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI IN OBJAVE                                                                                                                                                           

 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – JN003633/2019-W01 objavljeno javno naročilo (naročilu male vrednosti) »Prenova in nadgradnja sistema za obdelavo in objavo odločitev (US_ODLUS2)«. Povezava na objavo
Rok za oddajo ponudb je 14. 06. 2019 do 10. ure. Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11. 06. 2019 do 10. ure. Odpiranje bo dne 14.06.2019 ob 10:05.

Razpisna dokumentacija: https://www.us-rs.si/aktualno/objave/objave-po-zjn-3-in-zspdsls/razpisna-dokumentacija-13652/

 

ARHIV

 

 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – JN001049/2019-B01 objavljeno javno naročilo (odprti postopek) »Razvoj novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND III« z oznako JN-EU-5/2019. Povezava na objavo.

 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – JN000477/2019-W01 objavljeno naročilo »Svetovanje pri razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND« z oznako JN-EU-4/2019. Povezava na objavo.

 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – JN000184/2019 objavljeno naročilo »Nadgradnja informacijskega sistema PUND II« z oznako JN-EU-2/2019. (ZJN-3: Odprti postopek). Povezava na objavo.

 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – Naročilo male vrednosti JN000020/2019-W01: "Nadgradnja informacijskega sistema eIzvršba - ZIZ-L'' z oznako JN-EU-1/2019. Povezava na objavo.

 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – JN008341/2018 objavljeno naročilo »Razvoj informacijskega sistema eHramba« z oznako JN-EU-10/2018. (ZJN-3: Odprti postopek). Povezava na objavo.

 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – Javno naročilo JN007613/2018  : " Razvoj novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND '' z oznako JN-EU-11/2018. (ZJN-3: Odprti postopek). Povezava na objavo.

 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – Natečajna dokumentacija: ''Javni natečaj za izbor oblikovne in sistemske rešitve celostne grafične podobe sodstva Republike Slovenije'' z oznako JN-EU-6/2018. Povezava na objavo.

 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – Javno naročilo JN007906/2018-W01: " Sodelovanje pri projektu e-Dražbe II '' z oznako JN-EU-12/2018 (ZJN-3: naročilo male vrednosti). Povezava na objavo.

 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – Naročilo male vrednosti: ''Sodelovanje pri projektu eDražbe'' z oznako JN-EU-8/2018. Povezava na objavo.
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – Odprti postopek: Nadgradnja strežnikov za izvajanje nadzora, zagotavljanje varnosti in  upravljanje videokonferenčnega sistema v pravosodju.  Povezava na objavo.
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev – Odprti postopek: »Razširitev informacijskega sistema za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij«Povezava na objavo.
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo male vrednosti: "Nakup dveh strežnikov z oznako JN005919/2018-W01" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje".
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo male vrednosti: "Optimizacija poslovnih procesov Centra za izobraževanje v pravosodju" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje". Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo Optimizacija poslovnih procesov Centra za izobraževanje v pravosodju pod oznako JN003058/2018-W01.
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Razvoj informacijskega sistema eHramba po odprtem postopku naročila z oznako JN-EU-5/2018" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje". Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. - Povezava na objavo
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Izdelava spletne strani in priprava vsebin za storitve EU državljan po postopku naročila male vrednosti z oznako JN-EU-4/2018" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje". Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. - Povezava na objavo naročila, Povezava na objavo na Portalu JN
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo »Vzpostavitev sistema za upravljanje s podatki pravosodnih organov z oznako JN000992/2018-B01« v okviru operacije »Učinkovito pravosodje« - Povezava na objavo naročila, Povezava na objavo na Portalu JN
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo »Nadgradnja IS za delo notarjev z oznako JN001825/2018-W01« v okviru operacije »Učinkovito pravosodje« - Povezava na objavo naročila, Povezava na objavo na Portalu JN
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo »Razširitev informacijskega sistema RS za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij« z oznako JN002407/2018-B01« po odprtem postopku v okviru operacije »Učinkovito pravosodje« - Povezava na objavo naročila, Povezava na objavo na Portalu JN
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: »Razvoj novih funkcionalnosti informacijske rešitve eObveznosti po odprtem postopku z oznako JN-EU-3/2018« v okviru operacije ''Učinkovito pravosodje''
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Razvoj informacijskega sistema eKatalog z oznako JN-EU-1/2018" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Izdelava študije Zeleno tiskanje z oznako JN-EU-2/2018 pod številko JN000724/2018" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
 • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Posodobitev sistema za poslovno obveščanje z oznako JN-EU-7/2017" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
 • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Sodelovanje pri razvoju IT rešitev (scrum master)" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
 • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjevJavno naročilo: "Sodelovanje pri razvoju eZK." v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
 • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: »Podpora skladišču podatkov«
 • Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije »Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP« 
 • Naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3): "Nakup 130 energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov s priklopnimi postajami" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"