Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

 

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI IN OBJAVE

 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo »Vzpostavitev sistema za upravljanje s podatki pravosodnih organov z oznako JN000992/2018-B01« v okviru operacije »Učinkovito pravosodje«

 

Povezava na objavo naročila
Povezava na objavo na Portalu JN

 

 

 

   Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo »Nadgradnja IS za delo notarjev z oznako JN001825/2018-W01« v okviru operacije »Učinkovito pravosodje«

 

Povezava na objavo naročila
Povezava na objavo na Portalu JN

 

 

 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo »Razširitev informacijskega sistema RS za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij« z oznako JN002407/2018-B01« po odprtem postopku v okviru operacije »Učinkovito pravosodje«

 

Povezava na objavo naročila
Povezava na objavo na Portalu JN

 

 

 

 

POVEZAVE NA OSTALE JAVNE OBJAVE

 

ARHIV

  • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: »Razvoj novih funkcionalnosti informacijske rešitve eObveznosti po odprtem postopku z oznako JN-EU-3/2018« v okviru operacije ''Učinkovito pravosodje''
  • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Razvoj informacijskega sistema eKatalog z oznako JN-EU-1/2018" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Izdelava študije Zeleno tiskanje z oznako JN-EU-2/2018 pod številko JN000724/2018" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Posodobitev sistema za poslovno obveščanje z oznako JN-EU-7/2017" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Sodelovanje pri razvoju IT rešitev (scrum master)" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjevJavno naročilo: "Sodelovanje pri razvoju eZK." v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: »Podpora skladišču podatkov«
  • Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije »Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP« 
  • Naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3): "Nakup 130 energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov s priklopnimi postajami" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"