Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

 

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI IN OBJAVE  

 

 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo male vrednosti: "Optimizacija poslovnih procesov Centra za izobraževanje v pravosodju" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje".

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo Optimizacija poslovnih procesov Centra za izobraževanje v pravosodju pod oznako JN003058/2018-W01.

 

Povezava na objavohttps://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=256737.

 

Rok za prejem ponudb je 1. 6. 2018 do 10. ure, pri čemer se za pravočasno oddano ponudbo šteje, če jo naročnik prejme prek sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), označeno s statusom "ODDANO"in sicer najkasneje do navedenega roka.

 

Odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN dne 1. 6. 2018 s pričetkom ob 10:30 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

 

 

 

 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Razvoj informacijskega sistema eHramba po odprtem postopku naročila z oznako JN-EU-5/2018" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje".

                               Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Na Portalu javnih naročil je objavljeno javno naročilo Razvoj informacijskega sistema eHramba pod oznako JN003016/2018.

 

Povezava na objavohttps://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=251667

 

Rok za prejem ponudb je 18. 6. 2018 do 12. ure, pri čemer se za pravočasno oddano ponudbo šteje, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2) označeno s statusom ''ODDANO'', in sicer najkasneje do navedenega roka.

 

Odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN dne 18. 6. 2018 s pričetkom ob 12.15 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

 

 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Izdelava spletne strani in priprava vsebin za storitve EU državljan po postopku naročila male vrednosti z oznako JN-EU-4/2018" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje".

                               Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Povezava na objavo naročila

Povezava na objavo na Portalu JN

 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo »Vzpostavitev sistema za upravljanje s podatki pravosodnih organov z oznako JN000992/2018-B01« v okviru operacije »Učinkovito pravosodje«

 

Povezava na objavo naročila
Povezava na objavo na Portalu JN

 

 

 

   Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo »Nadgradnja IS za delo notarjev z oznako JN001825/2018-W01« v okviru operacije »Učinkovito pravosodje«

 

Povezava na objavo naročila
Povezava na objavo na Portalu JN

 

 

 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo »Razširitev informacijskega sistema RS za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij« z oznako JN002407/2018-B01« po odprtem postopku v okviru operacije »Učinkovito pravosodje«

 

Povezava na objavo naročila
Povezava na objavo na Portalu JN

 

 

 

 

POVEZAVE NA OSTALE JAVNE OBJAVE

 

ARHIV

  • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: »Razvoj novih funkcionalnosti informacijske rešitve eObveznosti po odprtem postopku z oznako JN-EU-3/2018« v okviru operacije ''Učinkovito pravosodje''
  • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Razvoj informacijskega sistema eKatalog z oznako JN-EU-1/2018" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Izdelava študije Zeleno tiskanje z oznako JN-EU-2/2018 pod številko JN000724/2018" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Posodobitev sistema za poslovno obveščanje z oznako JN-EU-7/2017" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Sodelovanje pri razvoju IT rešitev (scrum master)" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjevJavno naročilo: "Sodelovanje pri razvoju eZK." v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: »Podpora skladišču podatkov«
  • Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije »Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP« 
  • Naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3): "Nakup 130 energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov s priklopnimi postajami" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"