Skoči na vsebino

JAVNE OBJAVE

 

 

AKTUALNI JAVNI RAZPISI IN OBJAVE

 

 

     Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Posodobitev sistema za poslovno obveščanje z oznako JN-EU-7/2017" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje".

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Naročnik je obvestilo o naročilo objavil 9. 11. 2017 na portalu javnih naročil pod oznako JN009485/2017-B01

Rok za prejem ponudb je 19. 12. 2017 do 11:00 ure.


Postopek odpiranja ponudb bo potekal 19. 12. 2017 ob 11.30 uri v prostorih naročnika na Miklošičevi 4 v Ljubljani (II. nadstropje).

Povezava na obrazce in razpisno dokumentacijo

 

 

 

 

POVEZAVE NA OSTALE JAVNE OBJAVE

 

ARHIV

  • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: "Sodelovanje pri razvoju IT rešitev (scrum master)" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjevJavno naročilo: "Sodelovanje pri razvoju eZK." v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"
  • Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev - Javno naročilo: »Podpora skladišču podatkov«
  • Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije »Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP« 
  • Naročilo male vrednosti (47. člen ZJN-3): "Nakup 130 energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov s priklopnimi postajami" v okviru operacije "Učinkovito pravosodje"