Skoči na vsebino

SEKRETARIAT

dr. Uroš Gojkovič, generalni sekretar

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5775

E: gp.mp(at)gov.si

 

Naloge sekretariata:

 

Sekretariat opravlja spremljajoče, metodološke, strokovno-tehnične ter druge naloge na področju organizacije in upravljanja s kadrovskimi viri, materialnega poslovanja, finančno-proračunskega poslovanja, poslovanja z dokumentarnim gradivom, strokovne naloge s področja javnih naročil in splošnih zadev, kohezijske politike, naloge varnostnega in obrambnega načrtovanja ter zaščite in reševanja, naloge, povezane z varovanjem tajnih podatkov, ter naloge na področju nepremičnin in investicij pravosodnih organov.