Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GLAVNA PISARNA

 

Bojan DOLENŠEK, vodja glavne pisarne

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5266

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge glavne pisarne:

 

 • načrtovanje in usklajevanje dela na področju poslovanja z dokumentarnim gradivom; 
 • izvajanje nalog upravljanja z dokumentarnim gradivom (sprejemanje, pregledovanje, razvrščanje, signiranje, klasificiranje, evidentiranje, urejanje in odpremljanje dokumentarnega gradiva ter vodenje rokovnika in zbirke dokumentarnega gradiva); 
 • usklajevanje in nadziranje vodenja evidenc o zadevah in dokumentih ter skrb za pravilno ravnanje z dokumentarnim gradivom; 
 • vodenje evidence dokumentarnega gradiva s stopnjo tajnosti; 
 • priprava in usklajevanje načrta klasifikacijskih znakov; 
 • zagotavljanje in uničevanje pečatov, žigov in štampiljk,  ter vodenje evidence pečatov, žigov in štampiljk; 
 • vodenje tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva, skrb za varovanje dokumentarnega gradiva in sodelovanje s pristojnim arhivom; 
 • priprava internih aktov s področja dela glavne pisarne; 
 • vodenje sprejemne pisarne (sprejemanje plačil upravnih storitev in vodenje blagajne, sprejemanje vlog in vlog na zapisnik, posredovanje splošnih informacij o javnih storitvah, vodenje knjige pritožb in pohval); 
 • usklajevanje poslovanja s poštnim podjetjem in izvajanje skrbništva nad pogodbami z izvajalci poštnih storitev; 
 • priprava statističnih pregledov na podlagi evidenc; 
 • izdelava drugih gradiv s strokovnega področja;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela glavne pisarne (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja glavne pisarne (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva, zaprosila in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije ipd.);
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja glavne pisarne;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela glavne pisarne.