Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKTNA ENOTA UČINKOVITO PRAVOSODJE

 

Gabrijela SARJAŠ DIRNBEK, vodja projektne enote

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5452

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge projektne enote:

 

 • priprava strateških podlag in ključnih rešitev ter drugih najzahtevnejših gradiv s področja evropske kohezijske politike;
 • koordinacija in vodenje celotne operacije;
 • koordinacija in priprava vloge za neposredno potrditev operacije in njenih sprememb;
 • koordinacija in priprava investicijske dokumentacije za investicijo Učinkovito pravosodje v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
 • načrtovanje, upravljanje in izvajanje operacije na nivoju upravičenca, priprava poročil;
 • koordiniranje in priprava vsebinskih in finančnih podatkov za vključitev projekta v NRP, finančno načrtovanje in priprava podatkov za INOP na nivoju operacije in priprava predlogov sprememb;
 • priprava podlag za odločanje in delovanje projektnega sveta Učinkovito pravosodje;
 • sodelovanje z organom upravljanja in nadzora ter posredniškim organom in drugimi organi za področje kohezijske politike v SLO in EU za finančno perspektivo 2014-2020;
 • sodelovanje pri revizijah, samostojno oblikovanje in sodelovanje pri pripravi odgovorov na revizijska poročila, spremljanje in uresničevanje priporočil ukrepov izvajanja revizij;
 • spremljanje in poročanje o doseganju ciljev in kazalnikov;
 • izvajanja aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti;
 • izvajanje projektov operacije Učinkovito pravosodje na nivoju upravičenca in skrbništvo pogodb; 
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte financirane iz EKP;
 • priprava razpisne dokumentacije javnih naročil;
 • koordiniranje zaključevanja projektov operacije;
 • sodelovanje pri transnacionalnih projektih;
 • sodelovanje v delovnih telesih za izvajanje evropske kohezijske politike.