Skoči na vsebino

PROJEKTNA ENOTA UČINKOVITO PRAVOSODJE

 

Gabrijela SARJAŠ DIRNBEK, vodja projektne enote

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5452

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge projektne enote:

 

 • priprava strateških podlag in ključnih rešitev ter drugih najzahtevnejših gradiv s področja evropske kohezijske politike;
 • koordinacija in vodenje celotne operacije;
 • koordinacija in priprava vloge za neposredno potrditev operacije in njenih sprememb;
 • koordinacija in priprava investicijske dokumentacije za investicijo Učinkovito pravosodje v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
 • načrtovanje, upravljanje in izvajanje operacije na nivoju upravičenca, priprava poročil;
 • koordiniranje in priprava vsebinskih in finančnih podatkov za vključitev projekta v NRP, finančno načrtovanje in priprava podatkov za INOP na nivoju operacije in priprava predlogov sprememb;
 • priprava podlag za odločanje in delovanje projektnega sveta Učinkovito pravosodje;
 • sodelovanje z organom upravljanja in nadzora ter posredniškim organom in drugimi organi za področje kohezijske politike v SLO in EU za finančno perspektivo 2014-2020;
 • sodelovanje pri revizijah, samostojno oblikovanje in sodelovanje pri pripravi odgovorov na revizijska poročila, spremljanje in uresničevanje priporočil ukrepov izvajanja revizij;
 • spremljanje in poročanje o doseganju ciljev in kazalnikov;
 • izvajanja aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti;
 • izvajanje projektov operacije Učinkovito pravosodje na nivoju upravičenca in skrbništvo pogodb; 
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte financirane iz EKP;
 • priprava razpisne dokumentacije javnih naročil;
 • koordiniranje zaključevanja projektov operacije;
 • sodelovanje pri transnacionalnih projektih;
 • sodelovanje v delovnih telesih za izvajanje evropske kohezijske politike.