Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA INFORMATIKO IN EPRAVOSODJE

 

Dušan KRIČEJ, vodja službe

 

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5366

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge službe:

 • strateško načrtovanje in obvladovanje razvoja/prenove/vzdrževanja pravosodnega informacijskega sistema;
 • načrtovanje, uvajanje in obvladovanje informacijske arhitekture sistema;
 • celovito upravljanje informacijskega sistema in storitev, z namenom uravnoteženja informacijske podpore pravosodnim organom;
 • priprava investicijskih načrtov, vezanih na nadgradnjo, razvoj ali nakup in vzdrževanje informacijskega sistema;
 • izboljšanje delovanja infrastrukture (konfiguracij, lokacij, aplikacij, omrežja, sistemskega upravljanja, načrtovanje zmogljivosti, znanja);
 • oblikovanje novih poslovnih procesov (povezava z ostalimi funkcijami v organizaciji);
 • izboljšanje dostopnosti podatkov (na ravni celotne organizacije, z izboljšanjem infrastrukture in podporo novim načinom vpogleda v podatke);
 • strukturiranje in priprava tehnične dokumentacije ter sodelovanje v operaciji Učinkovito pravosodje;
 • opravljanje drugih tehničnih nalog, vezanih na operacijo Učinkovito pravosodje;
 • načrtovanje, organiziranje in izvajanje računalniške podpore ministrstva in povezav s pravosodnimi organi; 
 • načrtovanje nabave strojne in programske opreme za potrebe pravosodnih organov; 
 • načrtovanje in izvajanje vzdrževanja informacijskih sistemov, ki so razviti za potrebe pravosodja; 
 • koordiniranje aktivnosti s področja informatike z ministrstvom, pristojnim za javno upravo;
 • sodelovanje z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije in Državnim pravobranilstvom Republike Slovenije pri izvajanju projektov, ki so financirani iz operacije Učinkovito pravosodje, in sicer v vlogi koordinatorja in skrbnika pogodb; 
 • izvajanje aktivnosti, povezanih z zaključkom operacije ePravosodje;
 • priprava predlogov in vrednotenje projektov, vezanih na celotno operacijo Učinkovito pravosodje; 
 • sodelovanje pri pripravi Akcijskega načrta za novo finančno perspektivo ESS;
 • sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobitev drugih evropskih finančnih sredstev;
 • organiziranje in izvajanje drugih nalog na področju informatike.