Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE

 

mag. Katarina ZADNIK, vodja službe

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5782

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge službe:

 • načrtovanje, organizacija in koordinacija izvajanja operacij, ki so sofinancirane iz sredstev strukturnih skladov;
 • vzpostavitev sistema izvajanja kohezijske politike, sistema upravljanja in nadzora ter zagotavljanje ustreznih revizijskih sledi za operacije;
 • koordinacija finančnega upravljanja operacij ter poročanje o izvajanju in napredku posameznih operacij pri doseganju ciljev operativnega programa in o morebitnih odstopanjih od načrtovanih vsebin operativnega programa ter poročanje o morebitnih nepravilnostih;
 • koordinacija priprave in izvajanje projektov/aktivnosti tehnične pomoči za podporo upravljanju in izvajanju operacij, ki se sofinancirajo iz strukturnih skladov;
 • koordinacija ter skrb za ustrezno informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki se sofinancirajo iz sredstev strukturnih skladov;
 • zaključevanje programskega obdobja;
 • priprava navodil za upravičence in internih aktov s področja dela službe;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela službe (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja službe (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva, zaprosila in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela službe;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja službe;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela službe.

 

VEČ >>>