Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

 

Marko MEDVED, vodja službe

 

Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5780

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge službe:

 

 • izvajanje javnih naročil za potrebe ministrstva;
 • izvajanje javnih naročil za potrebe drugih državnih organov na podlagi predpisov ali dogovorov;
 • vodenje evidence oddanih javnih naročil za potrebe ministrstva;
 • zbiranje potreb ministrstva za potrebe izvedbe skupnih javnih naročil;
 • opravljanje nalog svetovanja s področja javnih naročil ostalim organizacijskim enotam ministrstva;
 • izvajanje nalog, vezanih na javno naročanje, za potrebe izvajanja projektov, financiranih s strani EU;
 • priprava internih aktov s področja dela službe;
 • sodelovanje pri pripravi in sklepanju pogodb in dogovorov, v katerih je ministrstvo stranka, ter svetovanje ostalim organizacijskim enotam ministrstva v zvezi s sklenjenimi pogodbami in dogovori;
 • pripravljanje pravnih mnenj in nudenje strokovne pravne pomoči organizacijskim enotam ministrstva;
 • vodenje evidence osnovnih sredstev;
 • sodelovanje pri izvajanju popisa in usklajevanja stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev s knjigovodskim stanjem (inventura);
 • nakup letalskih kart za zaposlene;
 • naročila hotelskih storitev v tujini za zaposlene;
 • naročanje storitve prevajanja za potrebe ministrstva;
 • naročanje storitve prevozov zaposlenih;
 • vodenje interne knjižnice ministrstva;
 • izvajanje nalog, vezanih na uporabo in vzdrževanje službenih vozil;
 • izvajanje nalog, vezanih na dodeljevanje parkirnih mest za zaposlene, ter vodenje evidence parkirnih mest in njihovih uporabnikov;
 • izvajanje nalog, vezanih na dodeljevanje mobilnih telefonov zaposlenim, ter vodenje evidence mobilnih telefonov in njihovih uporabnikov;
 • izvajanje nalog, vezanih na zavarovanje premičnega premoženja in civilne odgovornosti;
 • vodenje postopkov odločanja o odpisu dolgov, odlogu plačila dolgov in obročnem plačilu dolgov do Republike Slovenije v skladu z Zakonom o javnih financah;
 • priprava mnenj glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanaša na področja dela službe (medresorska usklajevanja);
 • priprava drugih gradiv, mnenj, stališč in odgovorov z delovnega področja službe (odgovori na poslanska vprašanja, novinarska vprašanja, vprašanja državljanov, mnenja in odzivi na gradiva, zaprosila in predloge Vlade RS, Državnega zbora RS, Varuha človekovih pravic, Informacijskega pooblaščenca, Komisije za preprečevanje korupcije ipd.);
 • sodelovanje z Državnim odvetništvom RS glede zahtevkov zoper državo, kjer tožbene navedbe zadevajo področje dela službe;
 • sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja službe;
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela službe.