Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA NADZOR ORGANIZACIJE POSLOVANJA SODIŠČ

 

Miran JAZBINŠEK, dodeljeni sodnik, vodja službe

 

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5200

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

       Naloge službe:   

 

 • izvajanje nadzorov nad sodno upravo (organizacija poslovanja sodišč);
 • izvajanje nadzorov nad izpolnjevanjem meril za kakovost dela sodišč pri opravljanju zadev sodne uprave;
 • opravljanje taksnih pregledov po določbah zakona, ki ureja sodne takse;
 • skrb za izvajanje sodnega red in opravljanje administrativnih pregledov v skladu s sodnim redom;
 • priprava poročil o ugotovitvah pri opravi posameznega nadzora;
 • seznanitev s poročilom o ugotovitvah pri opravi posameznega nadzora pristojnih organov po Zakonu o sodiščih;  
 • priprava predlogov o odpravi nezakonitosti oziroma o izvedbi drugih potrebnih ukrepov;  
 • sprotno in letno poročanje o opravljenih nadzorih in ugotovitvah;
 • priprava letnega poročila o opravljenih nadzorih in seznanitev predstojnika ministrstva, sodnega sveta in predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
 • izvajanje sprotnih svetovanj ministru in ostalim zainteresiranim z ministrstva z namenom nenehnega izboljševanja poslovanja v smislu preprečevanja oziroma manjšanja možnosti napak pri doseganju zastavljenih ciljev;
 • obravnavanje nadzorstvenih pritožb v skladu z ZVPSBNO;
 • obravnavanje drugih pritožb nad delom sodišč;
 • izvajanje pristojnosti po Zakonu o sodiščih in Zakonu o sodniški službi (pregled poslovanja, nadzor sodne uprave, službeni nadzor, disciplinski postopki);
 • vodenje predpisanih evidenc (npr. po Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja);
 • pripravljanje odgovorov na poslanska in novinarska vprašanja z delovnega področja službe;
 • komuniciranje s strankami v zvezi z vlogami z delovnega področja službe;
 • pripravljanje poročil, opomnikov in drugih gradiv z delovnega področja službe;
 • sodelovanje v različnih delovnih skupinah in komisijah;
 • skrb za pravilno izvajanje zakonodaje s področja službe, zbiranje primerov dobre prakse in o tem obveščanje pristojne službe ministrstva in organe, npr. v obliki priporočil in analiz;
 • spremljanje problematike z delovnega področja službe in sodelovanje v postopkih priprave zakonskih in podzakonskih predpisov z delovnega področja službe;
 • opravljanje drugih nalog z delovnega področja.

Načrt nadzorov za leto 2019

 

Načrt nadzorov za leto 2018

 

Načrt nadzorov za leto 2017