Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBA ZA NADZOR ORGANIZACIJE POSLOVANJA SODIŠČ

 

Miran JAZBINŠEK, dodeljeni sodnik, vodja službe

 

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5200

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

       Naloge službe:   

 

 • izvajanje nadzorov nad sodno upravo (organizacija poslovanja sodišč);
 • izvajanje nadzorov nad izpolnjevanjem meril za kakovost dela sodišč pri opravljanju zadev sodne uprave;
 • opravljanje taksnih pregledov po določbah zakona, ki ureja sodne takse;
 • skrb za izvajanje sodnega red in opravljanje administrativnih pregledov v skladu s sodnim redom;
 • priprava poročil o ugotovitvah pri opravi posameznega nadzora;
 • seznanitev s poročilom o ugotovitvah pri opravi posameznega nadzora pristojnih organov po Zakonu o sodiščih;  
 • priprava predlogov o odpravi nezakonitosti oziroma o izvedbi drugih potrebnih ukrepov;  
 • sprotno in letno poročanje o opravljenih nadzorih in ugotovitvah;
 • priprava letnega poročila o opravljenih nadzorih in seznanitev predstojnika ministrstva, sodnega sveta in predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
 • izvajanje sprotnih svetovanj ministru in ostalim zainteresiranim z ministrstva z namenom nenehnega izboljševanja poslovanja v smislu preprečevanja oziroma manjšanja možnosti napak pri doseganju zastavljenih ciljev;
 • obravnavanje nadzorstvenih pritožb v skladu z ZVPSBNO;
 • obravnavanje drugih pritožb nad delom sodišč;
 • izvajanje pristojnosti po Zakonu o sodiščih in Zakonu o sodniški službi (pregled poslovanja, nadzor sodne uprave, službeni nadzor, disciplinski postopki);
 • vodenje predpisanih evidenc (npr. po Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja);
 • pripravljanje odgovorov na poslanska in novinarska vprašanja z delovnega področja službe;
 • komuniciranje s strankami v zvezi z vlogami z delovnega področja službe;
 • pripravljanje poročil, opomnikov in drugih gradiv z delovnega področja službe;
 • sodelovanje v različnih delovnih skupinah in komisijah;
 • skrb za pravilno izvajanje zakonodaje s področja službe, zbiranje primerov dobre prakse in o tem obveščanje pristojne službe ministrstva in organe, npr. v obliki priporočil in analiz;
 • spremljanje problematike z delovnega področja službe in sodelovanje v postopkih priprave zakonskih in podzakonskih predpisov z delovnega področja službe;
 • opravljanje drugih nalog z delovnega področja.

Načrt nadzorov za leto 2019

 

Načrt nadzorov za leto 2018

 

Načrt nadzorov za leto 2017