Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URAD ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN MEDNARODNO PRAVNO POMOČ

 

Katja REJEC LONGAR, direktorica

 

Župančičeva 6, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5400

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

 

Naloge urada:

 

 • načrtovanje, usklajevanje in izvajanje nalog ministrstva s področja EU zadev in mednarodnega sodelovanja;
 • izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz članstva RS v EU in Svetu Evrope (sodelovanje v zakonodajnih postopkih in pogajanjih; priprava in zastopanje stališč do  zakonodajnih in drugih aktov ter odprte problematike; sodelovanje v delovnih telesih; komunikacija z evropskimi institucijami; priprava pojasnil, tolmačenj; sodelovanje v drugih aktivnostih EU in Sveta Evrope s področja pravosodja);
 • sodelovanje pri prenosu zakonodaje EU v nacionalni pravni red; sodelovanje v predsodnih in sodnih postopkih;
 • izvajanje nalog kontaktne točke za zadeve Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice;
 • sodelovanje v številnih drugih mednarodnih organizacijah, kot so Haaška konferenca za mednarodno zasebno pravo (HCCH), Mednarodni inštitut za unifikacijo zasebnega prava (UNIDROIT), Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY), Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Organizacija združenih narodov in Komisija Združenih narodov za preprečevanje kriminala in kazensko sodstvo, Mednarodno kazensko sodišče (ICC); vodenje zakonodajnih in drugih aktivnosti v okviru delovnih teles;
 • izvajanje postopkov v zvezi s pripravo, sklepanjem ter ratifikacijo mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih dokumentov;
 • izvajanje aktivnosti na področju bilateralnega sodelovanja; vzdrževanje stalnih bilateralnih stikov, priprava pravnih podlag za sodelovanje, praktično sodelovanje, dogodki na ekspertni in ministrski ravni, ipd.;
 • vsebinska in organizacijska podpora vodstvu ministrstva na področju EU zadev in mednarodnega sodelovanja;
 • sodelovanje z NOE ministrstva na področju EU zadev in mednarodnega sodelovanja ter Stalnim predstavništvom RS pri EU;
 • priprava in izvajanje projektov v okviru EU ter na področju bilateralnega in regionalnega sodelovanja;
 • vodenje aktivnosti v okviru mednarodne razvojne pomoči;
 • sodelovanje v medresorskih delovnih skupinah ter povezanih aktivnostih na nacionalnem nivoju;
 • priprava raznih mnenj, pojasnil, tolmačenj, poročil, pregledov in drugih gradiv s področja EU in mednarodnega sodelovanja
 • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela urada.