Skoči na vsebino

SEKTOR ZA MEDNARODNO PRAVNO POMOČ

 

mag. Špela ŠTEBAL RENČELJ, vodja sektorja

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5394

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

  • opravljanje zadev mednarodne pravne pomoči v civilnih, gospodarskih in kazenskih zadevah, ki se nanašajo na izročitve, predaje, prenose izvršitve kazni, tranzite, odstope oziroma prevzeme kazenskih pregonov ter malo pravno pomoč v civilnih, gospodarskih, kazenskih in prekrškovnih zadevah;
  • priprava pojasnil o domačem pravu za potrebe tujih organov v civilnih, gospodarskih in kazenskih zadevah;
  • overjanje domačih javnih listin za uporabo v tujini;
  • opravljanje nalog centralnega organa za mednarodno pravno pomoč v civilnih in kazenskih zadevah na podlagi mednarodnih sporazumov;
  • opravljanje naloge centralnega organa za sodelovanje s Haaškim sodiščem za zločine, storjene na območju bivše Jugoslavije in Ruande in Mednarodnim kazenskim sodiščem;
  • sodelovanje pri delu odborov mednarodnih organizacij in delovnih telesih Evropske Unije glede priprave in izvajanja zakonodaje, ki se nanaša na mednarodno pravno pomoč v civilnih in kazenskih zadevah (pomoč pri pripravi stališč);
  • sodelovanje pri pripravi mednarodnih pogodb, zakonodaje in podzakonskih aktov s področja mednarodne pravne pomoči;
  • priprava stališč, pripomb in mnenj v zvezi z izvajanjem mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih aktov s področja mednarodne pravne pomoči;
  • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.

 

VEČ >>>