Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA MEDNARODNO PRAVNO POMOČ

 

mag. Špela ŠTEBAL RENČELJ, vodja sektorja

 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: (01) 369 5394

E: gp.mp(at)gov.si

 

 

Naloge sektorja:

  • opravljanje zadev mednarodne pravne pomoči v civilnih, gospodarskih in kazenskih zadevah, ki se nanašajo na izročitve, predaje, prenose izvršitve kazni, tranzite, odstope oziroma prevzeme kazenskih pregonov ter malo pravno pomoč v civilnih, gospodarskih, kazenskih in prekrškovnih zadevah;
  • priprava pojasnil o domačem pravu za potrebe tujih organov v civilnih, gospodarskih in kazenskih zadevah;
  • overjanje domačih javnih listin za uporabo v tujini;
  • opravljanje nalog centralnega organa za mednarodno pravno pomoč v civilnih in kazenskih zadevah na podlagi mednarodnih sporazumov;
  • opravljanje naloge centralnega organa za sodelovanje s Haaškim sodiščem za zločine, storjene na območju bivše Jugoslavije in Ruande in Mednarodnim kazenskim sodiščem;
  • sodelovanje pri delu odborov mednarodnih organizacij in delovnih telesih Evropske Unije glede priprave in izvajanja zakonodaje, ki se nanaša na mednarodno pravno pomoč v civilnih in kazenskih zadevah (pomoč pri pripravi stališč);
  • sodelovanje pri pripravi mednarodnih pogodb, zakonodaje in podzakonskih aktov s področja mednarodne pravne pomoči;
  • priprava stališč, pripomb in mnenj v zvezi z izvajanjem mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih aktov s področja mednarodne pravne pomoči;
  • druge naloge, ki se nanašajo na področje dela sektorja.

 

VEČ >>>