Skoči na vsebino

IZOBRAŽEVANJA ZA SODNIKE, DRŽAVNE TOŽILCE IN DRŽAVNE ODVETNIKE


28. februar 2018

AKTUALNA VPRAŠANJA SODNIŠKEGA POKLICA - KONFERENCA

 

Vabilo

 

Program

 

Prijave se zbirajo
do 16. februarja
2018.

Vprašanja na tel.:

01 369 5220 ali

01 369 5770

Nataša Skubic

27. februarja 2018

Delavnica pravne terminologije jezikov manjšin – italijanski jezik

Vabilo

 

 

Prijave do 22. februarja 2018Vprašanja na tel.: 013695777
Nives Slak

24. januar,

7. februar,

7. marec,

21. marec 2018

DELAVNICA ZPP-E V POVEZAVI Z ZOPNI

 

Vabilo

 

Program

 

Ponovno vabilo

 

Prijave za 24. januar se zbirajo do 22. januarja 2018,

 

 za vse ostale delavnice pa do 31. januarja 2018.

Vprašanja na tel.:

01 369 5213

Martin Zaman

 

 

12. februar 2018 in 10. maj 2018

ter

13. februar 2018 in 11. maj 2018

 

VEŠČINE SOJENJA  - širše kazenskopravno področje in civilnopravno področje

 

Vabilo

 

Veščine sojenja  -širše civilnopravno področje

 

Veščine sojenja - širše kazenskopravno področje

 

 Prijave za 12.2 in 13.2 se zbirajo do 31.1.2018,

 

 prijave za 10.5. in 11.5.2018 se zbirajo do 28.2.2018

 

Vprašanja na tel.:

01 369 5220 ali

01 369 5770 ali na

natasa.skubic(at)gov.si

 

 

 

15. in 16. februarja

 2018


Letno strokovno srečanje za zaposlene na vodstveni funkciji v pravosodju

 

Vabilo

 

Prijave do 26. januarja 2018

 

Vprašanja na tel.:

01 369 5220 ali

01 369 5770

Nataša Skubic

6. in 7. februar 2018

PONOVITEV SEMINARJA IN DELAVNICE 

BOLJŠA UPORABA UREDB EU V DRUŽINSKEM IN DEDNEM PRAVU


Vabilo

Program

Prijave do
19. januarja 2018.

Vprašanja na tel.:

01 369 5220 ali

01 369 5770

Nataša Skubic

16. in 17. april 2018

ter
20. april 2018

 

PRESTAVLJEN SEMINAR IN DELAVNICA

GOSPODARSKO PRAVO ZA KAZENSKE SODNIKE IN DRŽAVNE TOŽILCE-prestavljen

 

Dopis

Osnutek programa

 

Prijave do 28. februarja 2018

Vprašanja na tel.:

01 369 5220 ali

01 369 5770

Nataša Skubic

22. in 23. januar 2018

in

26. in 27. februar 2018

Ljubljana*

SODNO IZVEDENSTVO V POSTOPKIH DRUŽINSKEGA SODSTVA

 

Vabilo sodišča

Program

 

Prijave

do 5. januarja in drugo do15. januarja 2018

Vprašanja na tel:

01 369 5781

Vesna Brecl

9.–11. januar 2018
20.–22. februar 2018
13. –15. marec 2018
10.–12. april 2018
22.–24. maj 2018
12.–14. junij 2018
Ljubljana

Seminar

Razgovor z otrokom v sodnem postopku-forenzični intervju 2018

 

Vabilo

 

Program

Prijave do:

 za prvo izvedbo seminarja do 4. januarja 2018, za vse preostale
izvedbe seminarja pa do 1. februarja 2018.

Vprašanja na tel:

01 369 5246

Urška Orešnik Fajfar


20. december

2017

e-izobraževanje za sodno osebje

Vsebine

Vabilo

Prijave do 18.decembra

vprašanja na tel.:

01 369 5238

Jurka Pavlovčič Ilovar


19. in

20. december 2017

 

Seminar razumevanja računovodskih izkazov in odražanje računovodskih prevar v računovodskih izkazih.

 

Vabilo

Prijave do

4. decembra 2017 oziroma do zapolnitve mest

Vprašanja na  tel.:

01 369 5295

Lidija Žgajnar

14. decembra 2017, v Grand hotelu Union v Ljubljani.


SKUPNI IZOBRAŽEVALNI DOGODEK DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vabilo

Program


Prijave sprejemamo do 7. decembra 2017

Vprašanja na tel.: 013695777
Nives Slak
12., 14. in 19. decembra 2017Tečaji uporabe e-vpisnikov
Vabilo

Vprašanja na  tel.:

01 369 5295

Lidija Žgajnar

12. in 13. decembra

2017

Vabilo na SEMINAR O MEDNARODNI ZAŠČITI

Vabilo

Program


Prijave do 30. novembra 2017

Vprašanja na tel. :

01 369 5213

Martin Zaman

6.decembra

2017

Delavnica poravnalni narok

Program 

Vprašanja na tel:
01 3695768
Mojca Hardi
5.,7.,12. in 14. decembraTečaji za uporabo aplikacije za digitalizacijo in evidentiranje vhodne pošte

Vprašanja na  tel.:

01 369 5295

Lidija Žgajnar

od 21. novembra do 1. decembra 2017 na VsRS Tavčarjeva 9

Ljubljana

Tečaji za uporabo tujih pravno-informacijskih zbirk

Vprašanja na  tel.:

01 369 5295

Lidija Žgajnar

18. decembra 2017 v Hotelu Slon

SEMINAR O MLADOLETNIŠKI KRIMINALITETI

PROGRAM

VABILO

Prijave do 14. decembra 2017

Vprašanja na tel.:

01 369 5220 ali

01 369 5770

Nataša Skubic


13. decembra 2017 od

15.00 do 20.00 v Ljubljani

Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje

Vabilo

Program

ODPOVEDAN

Prijave do 5. decembra 2017Vprašanja na tel:
01 3695768
Mojca Hardi

7. december 2017 od

15.00 do 20.00 Ljubljana

Hotel Slon

Splošni nadaljevalni seminar za mediatorje

Vabilo

Program

Prijave do 30. novembra 2017Vprašanja na tel:
01 3695768
Mojca Hardi

 

4. in 5. december 2017, Portorož

Izobraževalni tožilski dnevi 2017

Vabilo

Program

Prijave  do 22. novembra 2017

Vprašanja na tel:

01 369 5220 ali

01 369 5770

23.11., 24.11., 30.11. in 1.12.2017
CIP, Ljubljana

Strokovno usposabljanje za vodstveno funkcijo

Program

Prijave do 10.11.2017Vprašanja na tel:
01 3695768
Mojca Hardi
28. novembra 2017

Strokovno usposabljanje za moderatorje izobraževalnih dogodkov Centra za izobraževanje v pravosodju 2017

 

Vabilo

Program

Prijave do

22.11.2017

Vprašanja na tel:
01 3695768
Mojca Hardi
23. november 2017 ter 14. in 18. december 2017

Delavnice :

Zaslišanje prič in obdolžencev

 

Program 

Vabilo

Prijave

do 15. novembra 2017 oziroma do zasedbe mest, za drugo in tretjo izvedbo delavnice pa do 24. novembra 2017 oziroma do zasedbe mest

Vprašanja na tel:

01 369 5246

Urška Orešnik Fajfar


22.11.2017
Delavnica "Poravnalni narok", ki je bila predvidena za 22. november, zaradi nujne zadržanosti predavateljice PRESTAVLJENA na sredo, 6. december 2017

Vprašanja na tel:

01 369 5772

od 21.11 do 23.11 ter od 12.12 do 14.12

SEMINAR-RAZGOVOR Z OTROKOM V SODNEM POSTOPKU -

 Forenzični intervju

Vabilo in Program

Prijave

1.termin do 10.11.2017

2.termin do

01.12.2017

Vprašanje na tel:

01 3695246

21. november

2017

Ljubljana

Forum o finančni in gospodarski kriminaliteti, ki ga organizira Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z društvom Državnih tožilcev Slovenije

Vabilo
Program

Prijave

do 13.11.2017

Vprašanja ali na tel:

01 369 5220


17.11. 2017

Ljubljana

Simulacija glavne obravnave v kazenskem postopku

Vabilo

Prijave do zapolnitve prostih mestVprašanja na tel.: 013695220
15.-17.11.2017
Ljubljana

Program izmenjave za predsednike sodišč in vodje tožilstev EJTN
Vprašanja
16. in 21. november 2017.Tečaj za obnovitveno izobraževanje referentov, uporabnikov aplikacije eOveritve

15. in 16. 11. 2017, Hotel Union, Ljubljana


Delavnica Boljša uporaba odredb EU v družinskem in dednem pravu

Program

 

Vabilo

 

Prijave do 3.11.2017 na civilno.mp(at)gov.si

Vprašanja  na tel.št. 01/3695220, 01/3695770

Nataša Skubic

21. november 2017,

Ljubljana

 

Seminar: Ocenjevanje vrednosti umetnin s poudarkom na slabi praksi cenitve ponaredkov

Vabilo

 

Program

Prijave zaključene

Vprašanja na tel.: 01/3695781
14.−16. november 2017
Grand Hotel Bernardin
Portorož

ŠOLA DRŽAVNIH PRAVOBRANILCEV

Vabilo

Prijave do

8. novembra 2017

Vprašanja na tel.:
01 369 5774 ali

01 369 5770

 

13. november 2017

M hotel, Ljubljana


Konferenca o angleški pravni terminologiji ob uporabi instrumentov prava RU za civilnopravno področje

 

Vabilo

 

Program

Prijave do 3.11.2017 na civilno.mp(at)gov.si

Vprašanja na tel.: 01/3695220, 01/9635770

Nataša Skubic

13.-15.11.2017
Portorož


Prekrškovnopravna šola 2017

 

Program

 

Spoštovani

Zaradi izrednih vremenskih razmer, se bo šola pričela z dobro 1/5 zamude.

Hvala za razumevanje

Prijave do 20.10.2017Vprašanja do 29.09.2017

 

9. in 10. november 2017, Ljubljana

Seminar razumevanje računovodskih izkazov in odražanje računovodskih prevar v računovodskih izkazih

Vabilo

 

Prijave:

do 20. oktobra 2017 na elekt. naslov: kazensko.mp(at)gov.si

 

Kontaktna oseba:

Lidija Žgajnar

01/3695295 ali

lidija.zgajnar(at)gov.si 

25.10., 7.11. in 14.11.2017 Vrhovno sodiščeTečaji za uporabo aplikacije PUND - vpisnik

19. oktober 2017

CIP, Ljubljana

Simulacija glavne obravnave v pravdnem postopku

Prijave do

29.09.2017

Vprašanja na tel:
01 3695772
Simona Kumar
od 25. do 27. oktobra 2017 v Portorožu.

Zemljiškoknjižna šola

 

Program

Prijave do

6. oktobra 2017

Vprašanja
23. - 25.10.2017
in
8. - 10.11.2017

Civilnopravna sodniška šola

Program

Prijave do 

9. oktobra 2017

Vprašanja
23. - 27.10.2017
Ljubljana in Koper

Program Aiakos EJTN

Vprašanja
18. - 20. oktober 2017
Portorož

Gospodarskopravna šola

Program

Prijave

do

11. september

Vprašanja ali na  tel:
01 3695768
17., 18. in 19. oktober 2017
Vrhovno sodišče

Tečaji za uporabo aplikacije PUND - vročanje

16. in 17. oktober 2017

Ljubljana

Austria Trend Hotel

Seminar ZPP-E

- vprašanja za predavatelje do 20.08. 2017 - Program

 

 

Prijave do 25.09.2017Vprašanja na tel:
01 3695772
Simona Kumar

11.-12.10.2017
Portorož
Seminar EJTN "Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil matters"Vprašanja: 01 369 5238 - Jurka
Pavlovčič .Ilovar

9.10. do 21.11.2017
na višjih sodiščih


Delavnice "Etika in integriteta sodnika" 
Ljubljana, dve izvedbi: 9. in 13. oktober 2017
Celje, 26. oktober 2017
Maribor, 27. oktober 2017
Koper,  21. november 2017

Prijave do 2.10.2017Vprašanja:
01 3695768
mag. Mojca Hardi

od 9.11.do 30.11.2017

Ljubljana

Sklop delavnic nemške pravne terminologije ob uporabi instrumentov
prava EU

Vabilo

Prijave do 13.10.2017Vprašanja na tel.: 013695777
Nives Slak

od 8.11.do 29.11.2017

Ljubljana

Sklop delavnic nemške pravne terminologije ob uporabi instrumentov
prava EU

Vabilo

Prijave do 13.10.2017Vprašanja na tel.: 013695777
Nives Slak
6.10. in 20.11.2017 v Ljubljani,
26.10. v Mariboru in
15.11. v Kopru
Delavnice za uvajanje dobrih praks

Program
Prijave do 29.09.2017
Število udeležencev je omejeno
Vprašanja:
01 3695768
mag. Mojca Hardi
3. - 5.10.2017
in
23. - 25.10.2017
Portorož

Kazenskopravna šola 2017

Program

 

Program za drugi termin

 

Prijave do
15.09.2017
od 4.10. do 25.10.2017Delavnice angleškega jezika in pravne terminologije −
kazenskopravno področje
Prijave do 25.9.2017Vprašanja na tel. : 013695777
2. in 3. oktober 2017Delavnice angleške pravne terminologije za zaposlene na
vodstvenih funkcijah na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih pravobranilstvih −konverzacija in poslovni protokol
Prijave do 22. 9. 2017
Vprašanja na tel. : 013695777
27. do 29. september 2017
Portorož

Delovno-socialna sodniška šola 2017

Program

Prijave do
15.09.2017
Vprašanja na tel:
01 3695295
od 26.9 do 13.10. 2017Tečaj uporabe informatiziranih vpisnikov v postopkih o prekrških – PRsPrijave do 15.09.2017Vprašanja

od 25.9. do

16.10.2017

Delavnice angleške pravne terminologije in poslovne angleščine za sodno osebje - SKLOP DELAVNIC ZASEDENPrijave do 15.9.2017Vprašanja na tel. : 013695777
od 22.9. do 13.10.2017Delavnice angleške pravne terminologije in poslovne angleščine za sodno osebjePrijave do 18.9.2017Vprašanja na tel. : 013695777
od 21.9 do 19.10.2017Delavnice angleške pravne terminologije - civilnopravno področje za strokovne sodelavce - SKLOP DELAVNIC ZASEDENPrijave do 15.9.2017Vprašanja na tel. : 013695777

21. in 22. septembra 2017

Portorož

Upravnopravna sodniška šola

Vabilo, Program

prijave do 

15. 09. 2017

Vprašanja na tel:
01 3695777
od 19.9. do 10.10.2017Delavnice angleške pravne terminologije - civilnopravno področje za strokovne sodelavce / Celje - SKLOP DELAVNIC ZASEDENPrijave do 15.9.2017Vprašanja na tel. : 013695777
18. - 20. september 2017
Portorož

Šola za vodje uradov, kadrovsko–pravnih in finančno–računovodskih služb
Vabilo
Program

Prijave do 04.09.2017Vprašanja na tel: 013695768

11.9. DO 14.11

2017

 Tečaj uporabe informacijskega sistema za spremljanje kazenskih postopkov (iK), Ljubjana, od 11.9. do 14.11.2017.

VABILO

Prijave do

29. 8. 2017

11. in 12. september 2017
Ljubljana

Seminar ZPP-E

Program

Prijave do 28.08.2017Vprašanja do 10.07.2017
7. in 8.
september 2017

Dnevi duševnega zdravja

Program

Prijave do 25.08.2017Vprašanja na tel:
01 3695772
Simona Kumar

 

6. september 2017
 8. september 2017
13. september 2017
15. september 2017

Ljubljana, VŠR

 Delavnice - Računovodstvo za gospodarske sodnike 

                                 ODPADEJO

 

Prijave do

21. avgusta 2017

Vprašanja na tel:

01 3695295

5. do 6. september 2017

Šola za brezplačno pravno pomoč in sodne takse

Vabilo - Program

Prijave do 21. avgusta 2017Vprašanja na tel:
01 3695777
september - oktober 2017Delavnice - Poravnalni narok; odpadejo 20. 9.,  4. 10. 2017 in 18.10.2017Prijave do 5.september 2017Vprašanja na tel:
01 3695772
Simona Kumar

29. avgust 2017, M Hotel

Ljubljana

Konferenca o angleški pravni terminologiji ob uporabi instrumentov prava EU za kazenskopravno področje

-Program - Vabilo

Prijave do 23. avgusta 2017

Vprašanja na tel:

01 3695220 Nataša Skubic

od 4.7. do13.7.

2017

Delavnice angleškega jezika in pravne terminologijePrijave sprejemamo do petka, 23. junija 2017

Vprašanja na tel:

01 3695772

28. junij 2017
Ljubljana, CIP
SEMINAR za državne tožilce - JAVNI NASTOP NA TELEVIZIJI
Program
Prijave do
12.06.2017
Vprašanja na tel:
01 3695768
22.6.2017 do 13.7.2017 Ljubljana, CIP

Seminar - Motivacija na delovnem mestu in medosebni odnosi

22. 6., 3. 7. in 6. 7. 2017  za sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce

11. 7. 2017 za strokovne sodelavce

13. 7. 2017 za sodniške pomočnike  

Program za 22.06.2017
Program za ostale termine

Vsi termini so žal že zasedeni

Prijave do

12. junija  2017,

oziroma do zapolnitve mest

Vprašanja na tel:

01 3695768

19. junij 2017
Ljubljana
Austria trend hotel
Seminar ZVEtLPrijave do
5.6.2017

Vprašanja na tel:

01 3695772

14. in 15. junij 2017
Hotel Primus
na Ptuju
Dnevi državnih pravobranilcev 2017
Program
Prijave do
6.6.2017
12. in 13. junij 2017
Predstavitev novosti po Zakonu o spremembah in doponitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A) in Instanbulski konvenciji
Program
Prijave do
5.6.2017
Vprašanja

12. 6. 2017
CIP, Ljubljana


Izobraževanje za stalne predavatelje Centra za izobraževanje v pravosodju


Program

Prijave do

29. maja 2017

Vprašanja na tel:

01 3695772

9. junija 2017

CIP, Ljubljana

Simulacijo glavne obravnave v kazenskem postopku

Prijave do zapolnitve mest

 

Vprašanja na tel:

01 369 5772

8. in 9. junija 2017
Nova Gorica

Izobraževalni dnevi Društva državnih tožilcev RS in Vrhovnega državnega tožilstva RS.

Program

Prijave  najkasneje do 19. maja 2017 oz. do zapolnitve mest

Vprašanja na tel:

01 369 5772

2. - 3. junij 2017
Bernardin, Portorož

Dnevi slovenskega sodstva 

Program

 

30. in 31. maj 2017

CIP, Ljubljana

Seminar razumevanje računovodskih izkazov in odražanje računovodskih prevar v računovodskih izkazih
Prijave  najkasneje do 10. maja 2017

Vprašanja na tel:

01 369 5772

25. maj 2017

Vrhovno sodišče RS, Ljubljana, Tavčarjeva 9

Poslovno obveščanje v sodstvu - osnove uporabe BI orodja.

Prijave

najkasneje do

12. maja 2017

Vprašanja na tel :

01 369 5772

25. maj 2017
CIP, Ljubljana
Simulacija glavne obravnave v pravdnem postopkuPrijave do
8.5.2017 oz. do zasedbe mest
Vprašanja
na tel:
01 369 5772
24. maj, 31. maj in 16. junij 2017 LjubljanaDelavnice - Poravnalni narok


Prijave do

8. maja 2017 oz. do zasedbe mest

Vprašanja
na tel:
01 369 5772
22. - 24. maj 2017
Bernardin, Portorož

Registrska šola

Program

Prijave do
12. maja 2017
Vprašanja
od 18. maja do
22. junija 2017
Maribor
Delavnice angleškega jezika in prave terminologijePrijave do
3.5.2017
Vprašanja

18. - 20. maja 2017

Portorož

Vabilo na seminar in mednarodno znanstveno konferenco Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije

Program


Prijave
Vprašanja

18. 5. 2017  in 25. 5. 2017

Ljubljana


 Javni nastop sodnika v sodni dvorani

Program 18. 5. 2017

Program 25. 5. 2017


Prijave
Vprašanja
16. in 23.5.2017 ali
12. in 19. 9. 2017 ali
26.9. in 3.10.2017 ali
24.10 in 7.11. 2017
Ljubljana 

Seminar "Računovodstvo za civilne sodnike" ;

 

         odpade 12. 9. in 19. 9. 2017

Prijave do 20.4.2017 za majski termin in do 17.8.2017 za jesenske termineVprašanja
do 20.4.2017
11. - 12. maj 2017
Bernardin, Portorož
Šola evropskega prava
Program
Prijave do 26.4.2017Vprašanja
8.5.-19.5.2017
Ljubljana in Koper

Program izmenjave EJTN 2017

18.april 2017 Ljubljana
Seminar na temo medosebnih odnosovPrijave do 12.4.2017Vprašanja

6. - 7. april 2017

Brdo pri Kranju

16. posvet z naslovom "V imenu otroka"
Program
Prijave do 10.3.2017
Vprašanja


4. april 2017

6. april 2017

Ljubljana


Tečaji za uporabo informatiziranega Su vpisnika za predsednike, podpredsednike in direktorje sodišč
PrijaveVprašanja

27. - 29. marec in
8. - 10. maj 2017
Bernardin, Portorož

Izvršilna šola 2017
Program
Prijave do 15.3.2017Vprašanja
29. marec in
24. april 2017
CIP, Ljubljana
Delavnica »Informacije javnega značaja in varstvo osebnih podatkov«
Program 29.3.2017
Program 24.4.2017
Prijave do 20.3.2017 oz. do zapolnitve mestVprašanja
od 28. marca do
11. maja 2017
CIP, Ljubljana
Delavnice angleškega jezika in pravne terminologije
Prijave do
20.3.2017
Vprašanja
27. - 29. marec 2017
Bernardin, Portorož
Šola insolvenčnega prava
Program
Prijave do 15.3.2017
Vprašanja

23. marec 2017

CIP, Ljubljana

Simulacija glavne obravnave v gospodarskih sporih

 

Prijave do

10. 3. 2017

Vprašanja


od 20. marca do 18. aprila 2017

Ljubljana

Tečaji za uporabo informatiziranega Su vpisnika (eSu vpisnika)
Prijave
Vprašanja
od 20. marca do 8. maja 2017
Celje

Delavnice angleškega jezika in pravne terminologije
Prijave do
13.3.2017
Vprašanja
od 17. marca do
21. aprila 2017
Koper
Delavnice angleškega jezika in pravne terminologijePrijave do
10.3.2017
Vprašanja

17. marec 2017

Celje

Strokovna ekskurzija v Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora
Prijave do 10.3.2017
Vprašanja
od 15. marca do
17. maja 2017
Ljubljana
Delavnice angleškega jezika in pravne terminologije
(Sodni svet RS in Državno pravobranisltvo RS)
Prijave do 8.3.2017Vprašanja

15. marec 2017 in
20. april 2017 ter 15. in 30. april

CIP, Ljubljana

Delavnica - Javno nastopanje

Program 15.3. in 20.4.2017, Program 16.5.2017, Program 30.5.2017

Prijave do 7.5.2017 oz. do zasedbe mest

 

Vprašanja
9. marec,
6. april, 15. in 20. junij 2017
CIP, Ljubljana
Delavnica »Stres in obvladovanje medijsko odmevnih zadev«
Program 9.marec 2017, Program 6. april 2017, Program 15. junij, Program 20. junij 2017
Prijave

 

Vprašanja
mag. Mojca Hardi, tel: 01 3695768
januar - marec 2017

E-tečaj na temo čezmejnih postopkov dedovanja v Evropski uniji

18. januar 2017
1. februar 2017
15. februar 2017
Delavnica Poravnalni narok
vsa mesta za vse tri termine so žal že zasedena
iz 15. februarja pestavljeno na 21. marec
Prijave
do 23.12.2016 oz. do zasedbe mest

5. in 19. januar 2017 ali

12. in 25. januar 2017

Ljubljana

Delavnica "Računovodstvo za civilne sodnike"
vsa mesta so že zasedena
Prijave do 14.12.2016 oz. do zapolnitve mestVprašanja: Simona Kumar     

01 3695772

12. in 13. januar 2017

Bernardin, Portorož

 

Letno strokovno srečanje za zaposlene na vodstveni funkciji v pravosodju
Program
Prijave
do 4.1.2017
Vprašanja
16. december 2016
CIP, Ljubljana
Simulacija glavne obravnave v kazenskem postopkuPrijave do zapolnitve mestVprašanja

 

9. december 2016

Ljubljana

Delavnica - Odnosi z javnostmi
Program

Vsa mesta so že zasedena

Prijave

8. december 2016
CIP, Ljubljana
Simulacija glavne obravnave v pravdnem postopku
vsa mesta so že zasedena
Prijave
do 21.11.2016
7.- 9. december 2016

EJTN Program izmenjav za predsednike sodišč in vodje tožilstev

5. in 6. december 2016
Portorož
Izobraževalni tožilski dnevi
Program
Prijave se zbirajo do 18.11.216
december 2016 - februar 2017E - tečaj na temo delavskih pravic
29. november 2016
Ljubljana,
Vrhovno sodišče
Izobraževanje za uporabo informatiziranega Su vpisnika
(eSu vpisnika) za predsednike, podpredsednike in direktorje sodišč
Prijave se zbirajo do 10.11.2016

25. november 2016

Ljubljana

Delavnca javnega nastopanja

Program

Vsa mesta so že zasedena
21. - 25. november 2016
Ljubljana
Aiakos program EJTN
15., 17., 22. in 
24. november 2016 Ljubljana,
Vrhovno sodišče
Izobraževanje za uporabo informatiziranga Su vpisnika
(eSu vpisnika)
Prijave se zbirajo do 10.11.2016
21. november 2016
Ljubljana

Delavnica za sodnike - mladoletniški kriminal 

Program

Prijave do 15.11.2016Vprašanja

18. november 2016

21. november 2016

Ljubljana

25. november 2016

2. december 2016

Maribor

Delavnica - Opisi kaznivih dejanj
Prijave do 10.11.2016
16. in 17. november 2016
Bernardin, Portorož

Šola za državne pravobranilce 2016

 Program

Prijave do 7.11.2016 oz. do zasedbe mest
15. in 16. november 2016, Portorož

Prekrškovnopravna šola 2

Program

 

PrijaveVprašanja
11. november 2016
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Seminar o varstvu človekovih pravic
Program
PrijaveVprašanja
10., 11., 17. in 18. november 2016
CIP, Ljubljana

Strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter za vodje in direktorje okrožnih državnih tožilstev

Program

PrijaveVprašanja
10. ni 11. oktober 2016
Bernardin, Portorož
Zemljiškoknjižna šola
Program
PrijaveVprašanja
17., 18. in 19. oktober 2016
Bernardin, Portorož
Gospodarskopravna šola
Program
PrijaveVprašanja


12. oktober 2016

CIP, Ljubljana

Ponovitev delavnice za moderatorje izobraževalnih dogodkov Centra za izobraževanje v pravosodju

Program

Prijava do zasedbe mestVprašanja

30. september 2016, Ljubljana


Posebni izpopolnjevalni seminar za sodne izvedence medicinske stroke
Program


Prijava

Vprašanja


30. september 2016

Ljubljana

Ponovitev delavnice "Etika in integriteta sodnika"

Program

Prijava do zasedbe mestVprašanja
28. in 29. september 2016
Bernardin, Portorož
Delovno - socialna sodniška šola
Program
PrijavaVprašanja
26. in 27. september 2016, Portorož

Evropski seminar na temo delavskih pravic

Program

PrijavaVprašanja
19. in 20. september 2016
Bernardin, Portorož

Seminar Varstvo osebnih podatkov v kazenskem postopku in medsebojnem sodelovanju v kazeskih zadevah

Program

PrijavaVprašanja
16. 9., 6. 10. in 25. 11. 2016
CIP, Ljubljana

Nadaljevanje delavnic javnega nastopanja 

VSA MESTA za vse tri delavnice so že ZASEDENA. 

Prijava do zasedbe mestVprašanja
22. in 23. september 2016
Upravnopravna sodniška šola
Program
PrijavaVprašanja

19. in 20. september 2016

Strokovna konferenca na temo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku in Predlogu zakona o kolektivnih tožbah
Program
Prijava

 Vprašanja

16. september 2016
Tavčareva 9, Ljubljana
Poravnavanje v kazenskih postopkih - PRESTAVLJENOPrijava
do 1.9.2016
14. september 2016
Ljubljana
Ponovitev Strokovnega usposabljanja za moderatorje izobraževalnih dogodkov Centra za izobraževanje v pravosodjuPrijavaVprašanja
7., 8. in 9. september 2016
Bernardin, Portorož
Šola za vodje uradov, kadrovskih in računovodskih služb
Program
PrijavaVprašanja

9. september 2016

CIP, Ljubljana

Delavnica za moderatorje izobraževalnih dogodkov Centra za izobraževanje v pravosodju

Program

 

Prijava

Vprašanja
8. in 9. september 2016 Bernardin, Portorož

Dnevi duševnega zdravja - MESTA so ZASEDENA

Program

ZAKLJUČKI POSVETA

PrijavaVprašanja
5. - 9. in 12. - 16. september 2016 Ljubljana, Maribor n CeljeProgram izmenjave EJTN 2016
Maribor, Celje, Koper in LjubljanaModuli izobraževanj za državnotožilsko osebjePrijava
Ljubljana, Koper, Maribor in CeljeModuli izobraževanj za državnopravobranilsko osebjePrijava
Ljubljana, Celje, Koper in MariborModuli izobraževanj za sodno osebjePrijava Lj
Prijava Ce
Prijava Kp
Prijava Mb
20.-21. junij 2016
Maribor

Seminar razumevanje računovodskih izkazov in odražanje računovodskih prevar v računovodskih izkazih
PrijavaVprašanja
20. junij 2016
Brdo pri Kranju
Odškodninska odgovornost države
Program
Prijava
do 8.6.2016
16. in 17. junij 2016
CIP, Ljubljana
Seminar razumevanje računovodskih izkazov in odražanje računovodskih prevar v računovodskih izkazihPrijava

14.-15. junij 2016
Portorož
Seminar EJTN: Procesne pravice v kazenskih postopkih v EUVprašanja

8. junij 2016

Brdo pri Kranju

Strokovni posvet - Prenos pristojnosti odločanja o nekaterih posegih v starševsko skrb iz centrov za  socialno delo na sodišča

Program

PrijavaVprašanja
1.- 2. junij 2016
Podčetrtek
Dnevi državnih pravobranilcevPrijava
9. in 10. junij 2016
Remisens, Portorož
Izobraževalni dnevi Društva državnih tožilcev RS in Vrhovnega državnega tožilstva RS
Program
Prijava
do 20.5.2016
Vprašanja
6. junij 2016, LjubljanaStrokovno usposabljanje za moderatorje izobraževalnih dogodkov Centra za izobraževanje v pravosodjuPrijavaVprašanja
3. in 4. junij 2016
Bernardin, Portorož
Dnevi slovenskega sodstva 2016
Program
Prijava
10. junij (Maribor in Koper), 13. junij (Celje) in 17. junij 2016(Ljubljana)

Delavnice "Etika in integriteta"

 

VSA MESTA  V LJUBLJANI IN MARIBORU SO ŽAL ŽE ZASEDENA

Prijava do zasedbe prostih mestVprašanja
25. maj 2016,
Brdo pri Kranju
Učinkovita verbalna in neverbalna komunikacija
VSA MESTA SO ŽAL ŽE ZASEDENA
od 16. maja do 6. junija
CIP, Ljubljana
Seminarji angleške pravne terminologijePrijava
do 11.5.2016
19. in 26. maj 2016
CIP, Ljubljana
Delavnica "Zaslišanje prič"
26.5. DELAVNICA ODPADE
Prijava do zasedbe prostih mestVprašanja
19. do 21. maj 2016
Portus, Portorož
Konferenca Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije
Program
Prijava
do 13.5.2016

18. maj (1. izvedba) in 9. junij 2016 (2. izvedba)

CIP, Ljubljana

 

Delavnica Javno nastopanje

 

VSA MESTA za 2. izvedbo delavnice dne 9. 6. 2016 so že ZASEDENA. 

Prijava do zasedbe prostih mestVprašanja
11. in 12. maj 2016
Bernadin, Portorož
Šola za brezplačno pravno pomoč
Program
Prijava do 22.4.2016
9. in 10. maj 2016
Bernardin, Portorož
Šola evropskega prava
Program
Prijava
do 29.4.2016
Vprašanja
do 22.4.2016
6. maj 2016
Ljubljana
Posvet o izvedenstvu kliničnih psihologov pri kaznivem dejanju nasilja v družiniPrijava
do 3.5.2016
Vprašanja

3., 5., 16. in 19.5. 2016

(2. skupina)

Ljubljana

Delavnice "Računovodstvo za gospodarske sodnike"

1. skupina v dneh: 19. in 21. 4. ter 10. in 12. 5. 2016, zaradi premalo prijav ODPADE

Prijava

Do zasedbe mest

Vprašanja

11. in 12. 4.2016

(1. izvedba)

18. in 19. 4. 2016

(2. izvedba)

Bernardin, Portorož

Kazenskopravna šola

Program

Prijava

Do zasedbe mest

Vprašanja

13. - 15. 4. 2016

Bernardin, Portorož

Registrska šola 2016

Program

PrijavaVprašanja
11. april 2016 Lubljana, Upravno sodiščeSeminar Davčni vidik prikritih izplačil dobička v praksi za upravne sodnikePrijava do 5.4.2016

7. in 8. 4. 2016

Brdo pri Kranju

Posvet "Pot do otroka"
Program

Prijava

Do zasedbe mest

Vprašanja
21. marec 2016
Brdo pri Kranju
Podkupovanje javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju
Program
PrijavaVprašanja
18. marec 2016
Vzgojni zavod Slivnica
Strokovna ekskurzijaPrijavaVprašanja
9. do 11. marec 2016
Bernardin, Portorož

Šola insolvenčnega prava

Program

PrijavaVprašanja
2. do 4. marec 2016
( 1. izvedba )
16. do 18. marec 2016
( 2. izvedba )
Bernardin, Portorož
Civilnopravna sodniška šola
Program
PrijavaVprašanja

3.3.2016 in 24.3.2016
CIP, Ljubana

Delavnica "Zaslišanje prič" VSA MESTA SO ŽAL ŽE ZASEDENA Prijavavprašanja

4. 2. 2016

CIP, Ljubljana

Simulacija glavne obravnave v gospodarskih sporih

Prijava

Do zasedbe mest

Vprašanja

25. - 27.1.2016

10. - 12.2.2016

Bernardin, Portorož

Izvršilna šola

Program

PrijavaVprašanja
25.-26.1.2016
Ljubljana

Peti seminar o družinskem pravu

Program

PrijavaVprašanja
15.1.2016

Simulacija glavne obravnave v socialnih sporih

Prijava

Do zasedbe mest

Vprašanja