Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSVETI SODNIKOV PRVE STOPNJE

Posveti sodnikov prve stopnje so organizirani podobno kot dosedanje uvajalne šole, ki pa so bile namenjene zgolj novoizvoljenim sodnikom in sodnikom, ki so v zadnjih treh letih nastopili sodniško funkcijo ali v tem obdobju zamenjali področje dela.Posveti s sodniki prve stopnje so izobraževanja namenjena vsem prvostopenjskim sodnikom. Metoda dela temelji na aktivnem sodelovanju udeležencev, v okviru katere se obravnavajo aktualni problemi iz prakse na določenem strokovnem področju. Posveti so organizirani na sedežih višjih sodišč v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju za prvostopenjske sodnike s posameznega območja.Posveti sodnikov prve stopnje so organizirani podobno kot dosedanje uvajalne šole, ki pa so bile namenjene zgolj novoizvoljenim sodnikom in sodnikom, ki so v zadnjih treh letih nastopili sodniško funkcijo ali v tem obdobju zamenjali področje dela.

Posveti s sodniki prve stopnje so izobraževanja namenjena vsem prvostopenjskim sodnikom. Metoda dela temelji na aktivnem sodelovanju udeležencev, v okviru katere se obravnavajo aktualni problemi iz prakse na določenem strokovnem področju. Posveti so organizirani na sedežih višjih sodišč v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju za prvostopenjske sodnike s posameznega območja.

 


Organizacija posvetov in namen


Posveti so organizirani tako, da manjša delovna skupina sodnikov (do 15 udeležencev) zastavlja neposredna aktualna vprašanja sodnikom višjega sodišča ter z njimi in v izmenjavi mnenj s kolegi okrajnih in okrožnih sodišč pridobi nove poglede ter osveži svoje znanje. Gre za specializirani način izobraževanja, saj zahteva aktivno sodelovanje med predavatelji (izkušenimi sodniki višje stopnje) in udeleženci (prvostopenjski sodniki).

 

Posveti so organizirani po posameznih pravnih področjih in praviloma trajajo šest šolskih ur, od tega naj bi bila polovica časa namenjena razpravi, oziroma odgovorom na vprašanja.

Število udeležencev na posvetih s sodniki prve stopnje je omejeno na 15 slušateljev, saj to omogoča boljšo učinkovitost izobraževanja in interaktivno sodelovanje.

Prijave se zbirajo na sedežih višjih sodišč za območje posameznega višjega sodišča.

Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na posvetu sodnikov prve stopnje.

 

 

 POSVETI SODNIKOV PRVE STOPNJE

 

 

 

&nbs

Datum
Kraj

 

 

PosvetPrijavaVprašanja
24. maj 2019,
30. maj 2019 ter
4 .junij 2019

Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje – gospodarskopravno področje

 

 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

22. marec 2019

Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje - področje prekrškov

 

Program

 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5237 ali na andraz.tusek@gov.si

 

 

31. 1. in 1. februar 2019

 

 

Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje - področje izvršbe

 

 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

    
11. in 13. december 2018Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje - področje izvršbe 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

27. november 2018 in

11. in 14. december 2018

Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje - civilnopravno področje 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

10. in 14. december 2018

Višje sodišče v Ljubljani

Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje - insolvenčno področje
 
 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

 

5. in 19. oktober ter 25. in 26. oktober 2018

 

 

Vabilo na posvet prve stopnje - civilnopravno področje

 

 

 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

27. november 2019

Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje  - področje socialnih sporov

 

Program

 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

21 in 29. novembra v LjubljaniVabilo na posvet sodnikov prve stopnje - civilnopravno področje 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

12., 15. in 16. november 2018

Višje sodišče v Ljubljani

Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje - gospodarskopravno področje

 

Posveti so prestavljeni na prvo polovico leta 2019.

 

 

 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

6. november 2018
13. november 2018
20. november 2018

Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana

Vabilo - Letni posveti sodnikov prve stopnje – področje kolektivnih in individualnih
delovnih sporov
 

Program

 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

 

5. oktober 2018,

Višje sodišče v Celju

 

 

15. december 2017,

Višje sodišče v Ljubljani

 

 

Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje-gospodarsko pravno področje
 

Program

 

 

Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje na temo intelektualne lastnine

 

Prijave do 24. septembra 2018

 

 

 

Prijave do 1. 12. 2017

 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

 

 

Vprašanja na  tel.:

 01 369 5295 ali na lidija.zgajnar(at)gov.si

6. in 8. decembra 2017

Višje sodišče v Ljubljani

Vabilo na posvet sodnikov prve stopnje z insolvenčnega področja 

Vprašanja na tel:

01 369 5295 ali na e.naslov

4. in 11. decembra 2017Vabilo na posveta kazenskih sodnikov, ki sodijo na prvi stopnjiPrijave najkasneje do 20. novembra 2017.

Vprašanja na tel:

01 369 5295 ali na e.naslov

24. 10, 7.11. in 14. november 2017

 

Letni posveti sodnikov delovnih sodišč prve stopnje

Obvestilo

 

  
16., 23. in 30. novembra 2017
Vabilo na posvete kazenskih sodnikov, ki sodijo na prvi stopnji
. 
oktober 2017

 

Posvet sodnikov prve stopnje - -gospodarsko pravno področje

Posvet

 

 

Vprašanja na tel:

01 369 5295 ali na el. naslov

6. oktober 2017
Višje sodišče v Celju

Posvet sodnikov prve stopnje - gospodarskopravno področje

 

Program

Prijave do 11. september 2017 
september 2017Vabilo na posvete za sodnike prve stopnje, ki sodijo v zadevah prekrškov, ki bodo potekali na Višjem sodišču v Mariboru.

Prijave,

najkasneje do

14. junija 2017

Vprašanja, najkasneje do

14. junija 2017

september 2017Vabilo na posvete za kazenske sodnike, ki sodijo na prvi stopnji, ki bodo potekali na Višjem sodišču v Kopru.

Prijave,

najkasneje do 14. junija 2017

Vprašanja, najkasneje do

14. junija 2017

september 2017Vabilo na posvete za sodnike prve stopnje, ki sodijo v zadevah prekrškov, ki bodo potekali na Višjem sodišču v Kopru.

Prijave,

najkasneje do 14. junija 2017

Vprašanja, najkasneje do

14. junija 2017

november, december 2016Razpored posvetov sodnikov na 1. stopnji za civilnopravno področje za november in december 2016  

16. in 18. 11. 2016

Višje sodišče v Mariboru

Posvet s kazenskimi sodniki, ki sodijo na prvi stopnji  

9.11.2016

16.11.2016

Ljubljana

Letni posvet sodnikov delovnih sodišč prve stopnje  

8.11.2016

Ljubljana

Letni posvet sodnikov socialnega oddelka Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani  

17.6.2016

Višje sodišče v Celju

Letni posvet s sodniki prve stopnje - gospodarski oddelek

Program

PrijavaVprašanja

27.1.2016
Višje delovno in socialno sodišče

Posvet sodnikov socialnega oddelka sodišča 1. stopnje in 2. stopnjePrijavavprašanja

15.9.2015

Ljubljana

Posvet sodnikov, ki sodijo v insolvenčnih postopkih na 1. stopnji

Program

PrijavaVprašanja

maj-oktober 2015

Sedeži višjih sodišč

Razpored posvetov sodnikov 1. stopnje za civilnopravno področje  

19.6.2015

Višje sodišče v Kopru

Posveti s sodniki prve stopnje, ki sodijo v zadevah prekrškov, na Višjem sodišču v KopruPrijavaVprašanja

10.6. 2015

11.6.2015

Višje sodišče v Mariboru

Posveti s sodniki prve stopnje, ki sodijo v zadevah prekrškov, na Višjem sodišču v MariboruPrijavaVprašanja

26.5.2015

2.6.2015

Višje sodišče v Mariboru

Posveti s kazenskimi sodniki, ki sodijo na prvi stopnji, na Višjem sodišču v MariboruPrijavaVprašanja

2.6.2015

Ljubljana

Letni posvet sodnikov socialnega oddelka sodišča 1. stopnjePrijavaVprašanja

4.6.2015

10.6.2015

Ljubljana

Letni posvet delovnih sodišč 1. stopnje
Program
PrijavaVprašanja
Višje sodišče v CeljuPosvet z gospodarskimi sodniki, ki sodijo na 1. stopnji, 8. 5. 2015PrijavaVprašanja

 

 

 

 

 

Kontaktne osebe:

 

posveti s sodniki prve stopnje- civilno sodstvo:

Simona Kumar, sekretarka
Center za izobraževanje v pravosodju
tel.: (01) 369 57 72 ali (01) 369 57 70
e-pošta: simona.kumar(at)gov.si

 


posveti s sodniki prve stopnje- kazensko in prekrškovno sodstvo:

Andraž Tušek, svetovalec II
Center za izobraževanje v pravosodju
tel.: (01) 369 57 69 ali (01) 369 57 70
e-pošta: andraz.tusek(at)gov.si

 

 

posveti s sodniki prve stopnje- gospodarsko sodstvo in delovno-socialno sodstvo:

 

 

Lidija Žgajnar, višja svetovalka
Center za izobraževanje v pravosodju
tel.: (01) 369 52 95 ali (01) 369 57 70
e-pošta: lidija.zgajnar(at)gov.si