Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZPIT IZ SODNEGA IN TOŽILSKEGA REDA


IZPITI IZ POZNAVANJA DOLOČIL SODNEGA REDA
 

Na podlagi 203. člena Sodnega reda (Ur.l. RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01,15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08, 110/08, 117/08, 22/10, 48/11) mora vso sodno osebje, razen tistih, ki imajo opravljen pravniški državni izpit, v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja pred komisijo Ministrstva za pravosodje opraviti izpit iz poznavanja določil Sodnega reda.

Prijavnico za opravljanje izpita iz poznavanja določil Sodnega reda na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, posreduje sodišče, kjer je oseba zaposlena. Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, ga lahko ponavlja v roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar ne prej kot v dveh mesecih od datuma zadnjega opravljanja izpita.
 

Termine za opravljanje izpita iz poznavanja določil Sodnega reda razpiše Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju.
Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljata sodnik kot predsednik komisije in predstavnik ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki ima opravljen pravniški državni izpit, kot član komisije.

O uspešno opravljenem izpitu izda izpitna komisija kandidatu potrdilo takoj po izpitu.

Pri tretjem in vsakem nadaljnjem pristopu k izpitu mora izpitne stroške povrniti kandidat na podlagi izdanega računa. Cena izpita iz poznavanja določil Sodnega reda je 87,09 EUR.
 
CENIK

 

 

V letu 2018 so predvideni naslednji izpitni roki:

 

30.1.2018 - rok prijave do 27.12.2017

27.3.2018 - rok prijave do 23.2.2018

29.5.2018 - rok prijave do 27.4.2018

27.9.2018 - rok prijave do 24.8.2018

27.11.2018 - rok prijave do 24.10.2018

 

V letu 2019 so predvideni naslednji izpitni roki:

 

IZPITNI ROK

IZPIT

ROK ZA PRIJAVO

četrtek, 24. januar 2019

poznavanje določil Sodnega reda

petek, 14. december 2018

torek, 26. marec 2019

poznavanje določil Sodnega reda

petek, 15. februar 2019

četrtek, 9. maj 2019

poznavanje določil Sodnega reda

petek, 29. marec 2019

torek, 11. junij 2019

poznavanje določil Sodnega reda

sreda, 24. april 2019

torek, 1. oktober 2019

poznavanje določil Sodnega reda

petek, 23. avgust 2019

torek, 12. november 2019

poznavanje določil Sodnega reda

petek, 4. oktober 2019

torek, 17. december 2019

poznavanje določil Sodnega reda

petek, 8. november 2019


Prijava k izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda

 

Dodatne informacije: 
 

tel.: (01) 369 57 70
faks: (01) 369 57 65
e-pošta: gp.mp(at)gov.si

 

IZPITI IZ POZNAVANJA DOLOČIL DRŽAVNOTOŽILSKEGA REDA

Peti odstavek 136. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 z dne 22. 7. 2011) določa, da morajo vsi javni uslužbenci državnega tožilstva v enem letu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi pred komisijo Centra za izobraževanje v pravosodju opraviti izpit iz poznavanja določil Državnotožilskega reda.

Prijavnico za opravljanje izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda na Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, posreduje državno tožilstvo, kjer je oseba zaposlena. Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, ga lahko ponavlja le enkrat v roku, ki ga določi izpitna komisija, vendar ne prej kot v dveh mesecih od datuma prvega opravljanja izpita.
 
Termine za opravljanje izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda razpiše Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanja v pravosodju.
Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo državni tožilec kot predsednik komisije in predstavnika ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki imata opravljen pravniški državni izpit, kot člana komisije.
O uspešno opravljenem izpitu izda izpitna komisija kandidatu potrdilo takoj po izpitu.

 

 

V letu 2018 so predvideni naslednji izpitni roki:

 

17.4.2018 - rok prijave do 15.3.2018

 

22.10.2018 - rok prijave do 17.9.2018

 

V letu 2019 so predvideni naslednji izpitni roki:

 

IZPITNI ROK

IZPIT

ROK ZA PRIJAVO

torek, 14. maja 2019

poznavanje določil Državnotožilskega reda

petek, 5. aprila 2019

četrtek, 7. novembra 2019

poznavanje določil Državnotožilskega reda

torek, 1. oktobra 2019

 

 

 

Prijava k izpitu iz poznavanja določil Državnotožilskega reda

  Dodatne informacije:     

tel.: (01) 369 57 70
faks: (01) 369 57 65
e-pošta: gp.mp(at)gov.si