Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDIATORJI

IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE V PROGRAMIH SODIŠČ:

Izobraževanje za mediatorje v programih sodišč ureja:

- Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (Ur. list RS, št. 97/2009, 40/2012-ZUJF; v nadaljevanju ZARSS)

- Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč (Ur. list RS, št. 22/2010, 35/2013)

- Cenik

 
 
1. OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJA
 
Eden od pogojev, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mediatorja v programu sodišča, je uspešno zaključeno izobraževanje po programu, ki ga določi minister, pristojen za pravosodje (četrta alineja prvega odstavka 8. člena ZARSS). Minister za pravosodje je obseg in vsebino izobraževanja za mediatorja določil v 22. členu Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč.
 
Program osnovnega izobraževanja za mediatorja, ki ga izvaja Center za izobraževanje v pravosodju, je skladen z 22. členom Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč. Izobraževanje, ki obsega 42 ur, zagotavlja udeležencem temeljna znanja in jih seznani z osnovnimi tehnikami in metodami dela mediatorja. Za uspešno opravljeno izobraževanje se zahteva prisotnost pri najmanj 40 urah programa in opravljen zaključni izpit. Po uspešno opravljenem izobraževanju in zaključnem izpitu pridobi udeleženec potrdilo o opravljenem izobraževanju za mediatorja, skladno s 23. členom Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč.
 
Osnovno izobraževanje za mediatorja izvajajo mediatorji, ki so uvrščeni na sezname mediatorjev pri sodiščih v RS, z opravljenim nadaljevalnim izobraževanjem za trenerje, ter drugi strokovnjaki s področja psihologije in prava.
 
Izobraževanje poteka v skupinah od 18 do 22 udeležencev.
 
Mediator, ki uspešno opravi osnovno izobraževanje in zaključni izpit, se (ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZARSS) lahko prijavi na javni poziv sodišča za uvrstitev novih mediatorjev na seznam; uspešno opravljeno izobraževanje in zaključni izpit mu ne zagotavljata uvrstitve na seznam, saj sodišče izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam, na podlagi izbirnega postopka izbere najprimernejše kandidate, ki jih uvrsti na seznam in s katerimi sklene pogodbe (26. člen Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč).

Cena osnovnega izobraževanja za mediatorja znaša 967,25 EUR in se poravna na podlagi prejetega računa vsaj 15 dni pred začetkom izobraževanja.
 

 

 

 

Datum in kraj izobraževanja

Program

Prijava

Vprašanja

4. do 14. december 2019 v Ljubljani

Osnovno izobraževanje za mediatorje

Rok za prijavo je 18. oktober 2019

 

 

Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

6. junij 2019

v Ljubljani

 NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE – SPLOŠNI SEMINAR

 

Vabilo

 

SEMINAR ODPADE

Prijave

do 15. maja 2019

Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:

civilno.mp(at)gov.si

 

5. do 15. december 2018

v Ljubljani

Program osnovnega izobraževanja za mediatorjeProgram osnovnega izobraževanja za mediatorje

 

ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAV IZOBRAŽEVANJE ODPADE

Prijavnica

 

Prijave s priloženo prijavnico sprejemamo na elektronski naslov: civilno.mp(at)gov.si ali na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, do 8. novembra 2018.

Cena izobraževanja znaša 967,25 eur. Število udeležencev je omejeno.

Lidija Žgajnar

013695770 ali

013695295

civilno.mp(at)gov.si

od 17. do 27. maj 2017

M Hotel

Ljubljana

Osnovno izobraževanje za mediatorje

Prijave sprejemamo do 20. aprila na priloženi prijavnici po e-pošti na: civilno.mp(at)gov.si.

Prijavnica

Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

2016Osnovno izobraževanje za mediatorjeV letu 2016 se ne bo izvajaloSimona Kumar

od 25.11. do 5.12.2015

Ljubljana

Osnovno izobraževanje za mediatorja

Prijave sprejemamo samo na prijavnicah do 2. 11. 2015 na naslov: civilno.mp(at)gov.si

Prijavnica

Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

 

od 10. do 20.6.2015

Ljubljana
 

Osnovno izobraževanje za mediatorjaPrijave s priloženo prijavnico sprejemamo na elektronski naslov: civilno.mp(at)gov.si ali po faksu 01 369 57 65 ali na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, do 12. maja 2015. Cena izobraževanja znaša 967,25 eur. Število udeležencev je omejeno.
Prijavnica

Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

od 28.1.2015

do 7.2.2015

Ljubljana

Osnovno izobraževanje za mediatorjaPrijave s priloženo prijavnico sprejemamo na elektronski naslov: civilno.mp(at)gov.si ali po faksu 01 369 57 65 ali na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, do 7. januarja 2015. Cena izobraževanja znaša 967,25 eur. Število udeležencev je omejeno.
Prijavnica

Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

od 10.12.2014 do 20.12.2014

Ljubljana

Osnovno izobraževanje za mediatorjaPrijave s priloženo prijavnico sprejemamo na elektronski naslov: civilno.mp(at)gov.si ali po faksu 01 369 57 65 ali na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, do 3. novembra 2014. Cena izobraževanja znaša 967,25 eur. Število udeležencev je omejeno.
Prijavnica
Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

 

od 24.9. do 4. 10. 2014

Ljubljana

 

Osnovno izobraževanje za mediatorjaPrijave s priloženo prijavnico sprejemamo na elektronski naslov: civilno.mp(at)gov.si ali po faksu 01 369 57 65 ali na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, do 14. avgusta 2014. Cena izobraževanja znaša 967,25 eur. Število udeležencev je omejeno.
Prijavnica
Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

 

2. NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE
 

 

 

Mediatorji, ki delujejo v programih sodišč, so se dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizirajo Center za izobraževanje v pravosodju in drugi ponudniki izobraževanj.

Mediator, vpisan v seznam, se mora v vsakem koledarskem letu udeležiti nadaljevalnega izobraževanja s področja mediacije v trajanju najmanj 12 pedagoških ur, ki ga zagotavlja Center za izobraževanje v pravosodju. Enakovredno se šteje tudi nadaljnje izobraževanje v enakem obsegu s področja mediacije, ki ga organizirajo drugi domači ali tuji ponudniki ter udeležba na domačih in tujih seminarjih in konferencah s področja mediacije.


V skladu s 112. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS št. 40/2012, 55/2012) stroške izobraževanja in usposabljanja nevtralnih tretjih oseb, ki sodelujejo v postopkih alternativnega reševanja sporov v programih, ki jih sprejmejo in uveljavijo okrajna, okrožna, delovna in višja ter višje delovno in socialno sodišče, krijejo nevtralne tretje osebe same.

Cena nadaljevalnega izobraževanja za mediatorje, ki poteka v obliki 8-urne delavnice (skupine od 18 do 22 udeležencev), znaša 181,61 EUR. Udeleženci poravnajo račun pred izvedbo izobraževanja.
 
Cena nadaljevalnega splošnega seminarja za mediatorje, ki poteka v obliki 6-urnih predavanj (skupine nad 50 udeležencev), znaša 49,92 EUR. Udeleženci poravnajo račun pred izvedbo izobraževanja.

Udeleženci nadaljevalnih izobraževanj za mediatorje prejmejo potrdilo, ki ga morajo do konca koledarskega leta predložiti vodji programa mediacije pri sodišču.

 

 

 

 

 

 

Datum in kraj izobraževanja

Program

Prijava

Vprašanja

19. junij 2018

hotel Slon,

Ljubljana

 

 

NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE – SPLOŠNI SEMINAR

 

Program

 

Prijave s priloženo prijavnico sprejemamo na naslov civilno.mp(at)ov.si do 7. junija 2018

Simona Kumar
T: 01 369 5772
civino.mp(at)gov.si

16. maja v Ljubljani

Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje – delavnico s področja mediacije v družinskih sporih

 

Vabilo

Rok za prijave je 5. maj

 

Izobraževanje odpade zaradi premajhnega števila prijavljenih.

Andraž Tušek

013695770 ali

013695237

civilno.mp(at)gov.si

13. decembra 2017 od 15.00 do 20.00 v Ljubljani.
 

Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje

 

Vabilo

Rok za prijave je 5. december 2017

Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

7. decembra 2017 od 15.00 do 20.00 v Ljubljani.
 

Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje

 

Vabilo

Rok za prijave je 30. november 2017
Prijavnica
 

Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

26. september 2019

Ljubljana

Centru kulinarike in turizma KULT316

Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje - splošni seminar

 

Vabilo

 

 

Prijave

do 5. septembra 2019

Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

22.junij 2017

Ljubljana
Sprememba lokacije: AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA

Splošni nadaljevalni seminar za mediatorje

Program

Prijave s priloženo prijavnico sprejemamo na naslov civilno.mp(at)gov.si do 7. junija 2017Simona Kumar
T: 01 369 5772
civino.mp(at)gov.si
1. junij 2017
Ljubljana
M Hotel
Sprememba lokacije: AUSTRIA TREND HOTEL LJUBLJANA
Splošni nadaljevalni seminar za mediatorje
Program
Prijave sprejemamo na priloženi prijavnici na naslovu: civino.mp(at)gov.si do 10. maja 2017Simona Kumar
T: 01 369 5772
civino.mp(at)gov.si
25.11. 2016
Brdo pri Kranju
Splošni nadaljevalni seminar za mediatorje
Program
Prijave sprejemamo na priloženi prijavnici na naslovu: civilno.mp(at)gov.si, do 15.11.2016Simona Kumar
T. 01 369 5772
e-mail:
civilno.mp(at)gov.si
6. - 7.4.2016
Ljubljana
Splošni nadaljevalni seminar za mediatorje
Program 6.4.
Program 7.4.
Prijave sprejemamo na priloženih prijavnicah
prijavnica 6.4.2016
prijavnica 7.4.2016,
na naslovu: civilno.mp(at)gov.si, do 24.3.2016

Špela Est
T. 01 369 5298

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

13.-14.11.2015
Portorož

Splošni nadaljevalni seminar za mediatorje
Program 13.11.
Program 14.11.

Prijave sprejemamo na priloženih prijavnicah
prijavnica 13.11.2015
prijavnica 14.11.2015,
na naslovu: civilno.mp(at)gov.si, do 2.11.2015
Simona Kumar
T. 01 369 5772

e-mail:
civilno.mp(at)gov.si

 

10.4.-11.4.2015
Čatež
 


Splošni nadaljevalni seminar za mediatorje
Program, 10.4.

Program, 11.4.

Prijave sprejemamo na priloženih prijavnicah

Prijavnica 10.4.2015

Prijavnica 11.4.2015, na naslovu: civilno.mp(at)gov.si ali po faksu 01 369 57 65, do 20. marca 2015.

 

Simona Kumar

T. 01 369 5772

 

e-mail:

civilno.mp(at)gov.si

21.11.2014

22.11.2014

Čatež

Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje - splošni seminar

Program, 21. 11.

Program, 22. 11.

Prijave sprejemamo le na prilioženih prijavnicah

Prijavnica za dne 21. november 2014

Prijavnica za dne 22. november 2014

Simona Kumar

T. 01 369 5772

 

e-mail:

civilno.mp(at)gov.si


14.4.2014

Ljubljana, CIP


Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje - področje družinskih sporov

Prijave s polnim imenom in priimkom, nazivom sodišča, kjer je mediator uvrščen na seznam mediatorjev in kontaktnim elektronskim naslovom sprejemamo na naslov: civilno.mp(at)gov.si ali po faksu 01 369 57 65, do 24. marca 2014. Število prijav je omejeno.

 

Simona Kumar
T.01 369 5772

e-mail:

civilno.mp(at)gov.si