Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ACTIONES PROJEKT

Projekt ACTIONES je projekt, ki ga financira EU, usklajuje Center za pravosodno sodelovanje EUI, vključuje pa 17 partnerjev: 7 akademskih institucij, vseevropsko združenje sodnikov in 9 državnih institucij, ki jim je zaupana naloga usposabljanja sodnikov in odvetnikov.

Vabilo na seminar ACTIONES PROJEKTA: Uporaba Listine EU o temeljnih pravicah - vabilo namenjeno tudi strokovnim sodelavcem

Organizatorji bodo udeležencem oz.institucijam, ki jih napotijo, krili naslednje stroške: 

- pripadajoča dnevnica (6 do 8 ur odsotnosti, dva dneva), 

- stroški prevoza (udeležencem, ki bodo na izobraževanje prišli iz krajev, ki so od Ljubljane oddaljeni več kot 100 kilometrov), 

- odmori za kavo, 

- kosilo (prvi dan seminarja). 

 

Projekt ACTIONES temelji na predpostavki, da je za visok in skladen standard zaščite temeljnih pravic v EU potrebno veliko več kot le preprosto poznavanje Listine EU o temeljnih pravicah. To predpostavko dopolnjujejo globoka družbena in politična občutljivost, zavedanje in hitrost pri sprejemanju postopkovnih rešitev, ki jih ponujajo različne pravne ureditve, odprtost do njihovih proizvodov in pripravljenost do izmenjevanja stališč. Te lastnosti se morajo negovati, obenem pa se je treba zavedati omejitev časa in virov, s katerimi se sodniki srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu.
Cilj projekta je ponujanje odgovorov na vse zgoraj navedene potrebe v okviru niza dogodkov za usposabljanje na čezmejni in lokalni ravni, ki bodo temeljili na preprostih orodjih, s katerimi se bodo pravosodni delavci seznanili s tehnikami navpične in vodoravne interakcije med evropskimi in državnimi sodišči, kar bo zagotovilo učinkovito izvajanje Listine EU o temeljnih pravicah in ustrezna pravna sredstva zoper njene kršitve.

Čas trajanja projekta

Projekt ACTIONES se je začel 1. 11. 2015 in bo trajal do 31. 10. 2017.

Dejavnosti
Projekt bo imel štiri faze. Na začetku se bodo partnerji ukvarjali z natančnim raziskovanjem evropske in državne sodne prakse, ki se ukvarja s težavami pri uporabi te listine in s samo njeno uporabo, zbirali pa jo bodo v sklopu modularnega Priročnika in Zbirke podatkov (WS1). Ta orodja bodo predstavljala osnovo za 12 delavnic za usposabljanje (5 čezmejnih v WS2 in 7 državnih v WS3) ter fazo posredovanja informacij (s še enim čezmejnim usposabljanjem in Zaključno konferenco v WS4). Treba je navesti, da se bodo sicer informacije širši javnosti posredovale v zvezi s končnimi proizvodi, toda tudi predhodne faze projekta bodo vključevale vidike posredovanja informacij.  Širitev Zbirke podatkov in ciljna skupina za delavnice sta elementa strategije za posredovanje informacij, ki se bo dejansko izvajala z začetkom med delovnim tokom WS2 in bo trajala tudi po koncu projekta, ko bomo podpirali vključitev platforme ACTIONES na specializirano spletno stran Evropske komisije in drugih zainteresiranih čezmejnih in državnih ustanov (EJTN itd.).


Vrsta in število oseb, ki imajo korist od projekta

Projekt ACTIONES ima dve glavni ciljni skupini: državne sodnike in odvetnike. Njuno sodelovanje v projektu se širi v koncentričnih krogih, pri tem pa vsaka faza projekta vključuje širši krog ciljnih upravičencev. Skladno s tem bodo čezmejne delavnice v WS2 vključevale državne sodnike iz vseh držav članic v konzorciju; državne delavnice v WS3 bodo namenjene državnim sodnikom in odvetnikom, ki delujejo v državah članicah v konzorciju; dejavnosti v WS4 bodo namenjene državnim sodnikom in odvetnikom iz celotne EU.
V sklopu projekta se bo usposabljalo vsaj 370 pravosodnih delavcev. Nekaj sodelujočih bo delovalo tudi v vlogi izvajalcev usposabljanj, da bi neodvisno od samega projekta podprli ponavljanje projektne metodologije. Pomembno je, da bodo orodja na spletu na voljo tudi po koncu projekta, kar bo povečalo število morebitnih upravičencev.

Projekt ACTIONES bo prispeval k oblikovanju nove generacije sodnikov in odvetnikov, ki se popolnoma zavedajo potenciala Listine EU o temeljnih pravicah na aktualnih področjih, kot so dejavnosti Unije.

Vrsta in število rezultatov

Končni rezultat projekta bo Platforma za usposabljanje ACTIONES, ki bo vsebovala naslednje štiri sestavne dele:
- modularen Priročnik o uporabi te listine na izbranih področjih v angleščini, ki vsebuje hipotetične primere, smernice ter namige za izvajalce usposabljanj,
- zbirko podatkov, v kateri je vsa zbrana sodna praksa,
- 8 različnih učnih načrtov, prilagojenih konkretnim državnim lastnostim in prevedenih v uradne jezike partnerjev, ki jih bodo načrtovali;

- poročilo o metodologiji usposabljanja v sklopu projekta ACTIONES, ki omogoča njeno ponavljanje.

 

Vabila pravosodnim funkcionarjem za sodelovanje v projektu ACTIONES

- na temo

- na temo nediskriminacije in kazenskega prava

- na temo Učinkovitega sodnega varstva

- na temo prava zaščite potrošnikov

- na temo migracijskega in azilnega prava

Dodatne informacije:

mag. Jurka Pavlovčič Ilovar

telefon: + 369 1 5238

e-naslov: jtc.mp(at)gov.si