Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

HELP PROGRAM

Slovenski predstavnik, t.i.Focal Point programa HELP, vrhovni sodnik svetnik dr. Miodrag Đorđevič, je postal prvi slovenski certificirani predavatelj programa HELP, za izvedbo izobraževanj  na temo človekovih pravic.

Predstavitev HELP programa (European Programme for HumanRights Educationfor Legal Professionals)


Svet Evrope (SE) preko programa HELP podpira izobraževanje pravnih strokovnjakov držav članic pri izvajanju Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) na nacionalni ravni, v skladu s priporočilom Sveta ministrov  (2004) 4, Brightonsko deklaracijo in Resolucijo Parlamentarne skupščine Sveta Evrope št. 1982 (2014).

Program krepi delovno zmožnost sodnikov, odvetnikov in tožilcev v vseh 47 državah članicah za uporabo EKČP pri vsakodnevnem delu.

 

Predstavniki HELP (FOCAL in INFO predstavniki)
Za krepitev mreže HELP se imenujejo nacionalni strokovnjaki, ki delujejo kot vez med ustrezno nacionalno institucijo in Sekretariatom HELP ter razširjajo gradiva HELP na nacionalnih dogodkih. FOCAL predstavniki HELP programa se povezujejo z nacionalnimi institucijami za izobraževanje sodnikov in tožilcev, INFO predstavniki programa HELP pa se povezujejo z odvetniškimi zbornicami.


Center za izobraževanje v pravosodju se je leta 2015 vključil v mrežo institucij HELP programa, ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih institucij za usposabljanje sodnikov in tožilcev ter odvetniških zbornic v 47 državah članicah Sveta Evrope. Gre za kolegialno (P2P) evropsko omrežje za izobraževanje o človekovih pravicah, ki zbira dobre prakse, nudi nasvete in sprejema načrt razvoja na prednostnih področjih.

 

SPLETNA STRAN – HELP


Novice o izobraževanju s področja EKČP za vse pravne strokovnjake v 47 državah članicah Sveta Evrope so na voljo na spletni strani: HELP in 47 (http://www.coe.int/help).

Slovenski predstavnik (HELP FOCAL Point) je vrhovni sodnik dr. Miodrag Đorđević.

 

Slovenski predstavnik (HELP INFO Point) jepredsednik Odvetniške zbornice Slovenije, g. Roman Završek.

 

Septembra 2016 je v Portorožu potekal Evropski seminar na temo delavskih pravic z mednarodno udeležbo.

Program

 

Vodja e-tečaja na temo delavskih pravic je bil doc.dr. Luka TIČAR, tečaja se je udeležilo 30 udeležencev.


Pravna svetovalka v Raziskovalnem oddelku Evropskega sodišča za človekove pravice Ana Vilfan Vospernik je članica delovne skupine Sveta Evrope za pripravo e-tečaja na temo lastninske pravice po Prvem protokolu h Evropski konvenciji o človekovih pravicah.

 

EU-CoE HELP in the EU CROSS-BORDER LAUNCH OF THE COURSE ON KEY HUMAN RIGHTS PRINCIPLES IN BIOMEDICINE

Posnetki seminarja


• 7. marec 2019: dopoldan

• 7. marec 2019: popoldan
• 8. marec 2019: dopoldan

 

HELP COURSE ON FAMILY LAW AND HUMAN RIGHTS

 

REZULTATI PROJEKTA "HELP V 28 DRŽAVAH ČLANICAH"

 

LETNE KONFERENCE HELP PROGRAMA

 

HELP Annual Network Conference 2018: Council of Europe HELP Annual conference: “Good training for good judgments”

 

HELP Annual Network Conference 2019: HELP celebrated the 70th anniversary of the Council of Europe

 

 
Koordinatorka in kontaktna oseba HELP programov na Centru za izobraževanje v pravosodju:

mag. Jurka Pavlovčič Ilovar

telefon: 01/369 5770

e-naslov: jurka.pavlovcic-ilovar(at)gov.si