Skoči na vsebino

AIAKOS PROGRAM 2017

 

Namen programa
Program izmenjav AIAKOS sodi v okvir Programov izmenjav EJTN – Evropska mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN). Namenjen je sodnikom in tožilcem v prvih dveh letih delovanja ter vsem strokovnim sodelavcem.

Program AIAKOS omogoča enotedenski študijski obisk v drugi državi članici, v okviru katerega udeleženci spoznavajo pravosodni sistem države, izmenjujejo izkušnje s kolegi iz drugih držav, izpopolnjujejo znanje o pravu EU in nadgrajujejo znanje tujega jezika. Udeleženci študijskega obiska morajo biti prisotni ob sprejemu tujih udeležencev programa Aiakos v Sloveniji.

Potek programa
Deset slovenskih udeležencev se bo v tednu od 20. do 24. novembra 2017 udeležilo programa Aiakos v eni od naslednjih držav: Francija (3) ter po eden v Belgiji, Nemčiji, Španiji, Grčiji ter na Portugalskem, Češkem, Poljskem ali Švedskem. Program bo potekal v angleškem jeziku.

Slovenski udeleženci, ki se bodo udeležili programa Aiakos v tujini, bodo med 23. in 27. oktobrom 2017 sodelovali pri enotedenski izvedbi programa Aiakos v Sloveniji, ki bo organiziran za deset tujih udeležencev (iz zgoraj navedenih držav).

 

Stroški programa
Plačo udeleženca izmenjave v času izmenjave zagotavlja njegov delodajalec, potne stroške (v višini do 400 EUR) in dnevnice za čas izmenjave v drugi državi krije Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN). V času izmenjave v Sloveniji povrne EJTN dejanske stroške morebitnih nočitev, prehrane in prevoza. V priponki pošiljamo dodatne informacije o načinu financiranja in povrnitvi stroškov.

Prijava
V prijavi, poslani na naslov jtc.mp(at)gov.si najpozneje do 9 junija 2017, prosimo navedite ime in priimek, funkcijo, delovno mesto (strokovni sodelavci tudi stopnjo), število delovnih izkušenj po opravljenem PDI in morebitna potrdila o znanju angleškega jezika.

Skupaj s prijavnico je potrebno poslati tudi odobritev predsednika sodišča ali vodje tožilstva.
V primeru, da se bo prijavilo preveliko število udeležencev, bo opravljen predizbor kandidatov v skladu s kriteriji Centra za izobraževanje v pravosodju.

 

Dodatne informacije:

mag. Jurka Pavlovčič Ilovar

telefon: + 369 1 5238

e-naslov: jtc.mp(at)gov.si