Skoči na vsebino

ŠTUDIJSKI OBISKI ESČP, SODIŠČA EU, EUROJUST, INSTITUCIJ EU

 

 

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, vabi na študijske obiske, ki bodo organizirani v okviru programov izmenjav Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) v letu 2018, in sicer:

1. ŠTUDIJSKI OBISKI SODIŠČA EVROPSKE UNIJE (Luksemburg)
2. ŠTUDIJSKI OBISKI EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE (Strasbourg)
3. ŠTUDIJSKI OBISKI INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE (Bruselj)
4. ŠTUDIJSKI OBISK EUROJUST-a (Haag)
5. ŠTUDIJSKI OBISK EVROPSKE AGENCIJE ZA TEMELJNE PRAVICE (Dunaj)
6. ŠTUDIJSKI OBISK V OKVIRU MEDNARODNE KONFERENCE MEDNARODNEGA ZASEBNEGA PRAVA (Haag)

1. ŠTUDIJSKI OBISKI SODIŠČA EVROPSKE UNIJE

Študijski obisk Sodišča Evropske unije bo potekal na sedežu Sodišča Evropske unije v Luksemburgu.

Namen obiska je predstavitev, organizacija in delovanja Sodišča EU (pristojnosti, postopki in sodna praksa) ter udeležba na obravnavah.

Študijski obisk Sodišča EU je namenjen 40 udeležencem (sodnikom in tožilcem) vseh držav članic EU. Slovenskim udeležencem je za vsak termin na voljo eno mesto.

Študijski obiski Sodišča EU bodo potekali:
• od 19. do 20. marca 2018 v angleškem jeziku
• od 28. do 29. maja 2018 v angleškem jeziku
• od 2. do 3. julija 2018 v francoskem jeziku
• od 10. do 11. septembra 2018 v angleškem jeziku
• od 29. do 30. oktobra 2018 v angleškem jeziku

2. ŠTUDIJSKI OBISKI EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Študijski obisk Evropskega sodišča za človekove pravice bo potekal na sedežu sodišča v Strasbourgu. Namen obiska je predstavitev, organizacija in delovanja Evropskega sodišča za človekove pravice (pristojnosti, postopki in sodna praksa), udeležba na obravnavah in srečanje s sodnikom sodišča.

Študijski obisk je namenjen 35 udeležencem (sodnikom in tožilcem) vseh držav članic EU. Slovenskim udeležencem je za vsak termin na voljo eno mesto.

Študijski obiski Evropskega sodišča za človekove pravice bodo potekali:
• od 12. do 14. marca 2018 v angleškem jeziku
• od 26. do 28. marca 2018 v francoskem jeziku
• od 18. do 20. junija 2018 v angleškem jeziku
• od 5. do 7. novembra 2018 v angleškem jeziku
• od 3. do 5. decembra 2018 v angleškem jeziku

3. ŠTUDIJSKA OBISKA INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE

Študijski obisk bo potekal na Evropski komisiji, Svetu Evropske unije, Evropskem parlamentu, Uradu evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropskem uradu za boj proti goljufijam.
Udeležencem bo predstavljen zakonodajni postopek EU in delovanje institucij EU.

Vsak študijski obisk je namenjen 30 udeležencem (sodnikom in tožilcem) vseh držav članic EU. Slovenskim udeležencem je za vsak termin na voljo eno mesto.

Študijska obiska institucij EU bosta potekala:
• od 23. do 25 aprila 2018 v angleškem jeziku
• od 17. do 19. septembra 2018 v angleškem jeziku

4. ŠTUDIJSKI OBISK EUROJUST-a

Študijski obisk Eurojust-a bo potekal od 8. do 12. oktobra 2018 v Haagu, v angleškem jeziku.

Namen študijskega obiska je predstavitev delovanja in organizacije Eurojust-a, vloge nacionalnih predstavnikov v Eurojust-u in instrumentov pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

Študijski obisk je namenjen 30-40 udeležencem (tožilcem in preiskovalnim sodnikom) vseh držav članic EU. Slovenskim udeležencem je na voljo eno mesto.


5. ŠTUDIJSKI OBISK AGENCIJE EU ZA TEMELJNE PRAVICE

Študijski obisk Agencije EU za temeljne pravice bo potekal dva dni, v času od 19. do 23. novembra 2018 na Dunaju, v angleškem jeziku (točen datum bo sporočen naknadno). Namenjen je 40 udeležencem (sodnikom in tožilcem).

Obisk Agencije EU za temeljne pravice bo dopolnjen z obiskom Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) in morda Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

Namen študijskega obiska je predstavitev dela vseh treh institucij. V okviru študijskega obiska bodo obravnavane Listina EU o temeljnih pravicah, delo Agencije na področju nediskriminacije, dostop do pravosodja, azil in migracije, kazniva dejanja iz sovraštva, pravice otrok in varstvo podatkov.


6. ŠTUDIJSKI OBISK V OKVIRU MEDNARODNE KONFERENCE O MEDNARODNEM ZASEBNEM PRAVU

Študijski obisk v okviru Haaške mednarodne konference o mednarodnem zasebnem pravu bo potekal od 7. do 8. junija 2018 v Haagu, v angleškem jeziku. Namenjen je 35 udeležencem (sodnikom s področja družinskega prava) vseh držav članic EU. Slovenskim udeležencem je na voljo eno mesto.

Namen obiska je predstavitev temeljnih inštrumentov Konference o mednarodnem zasebnem pravu (konvencije, protokoli in načela) na področju mednarodnega družinskega prava.

V okviru študijskega obiska bodo obravnavane konvencije o civilnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok, zaščite otrok in sodelovanje pri meddržavni posvojitvi, priznavanje, izvrševanje in sodelovanje na področju starševske odgovornosti in ukrepi za zaščito otrok, mednarodna izterjava preživnin in druge oblike preživnin ter protokol o pravu preživninskih obveznosti. V okviru študijskega obiska bo predstavljeno tudi razmerje med Haaškimi konvencijami in pravom EU.

FINANCIRANJE

EJTN povrne potne stroške do 400 eur in dnevnice (v dnevnice so vključeni stroški nočitev, prehrane in lokalnega prevoza).

PRIJAVA NA ŠTUDIJSKE OBISKE

Vljudno vas prosimo, da v prijavi nujno navedete izbrani termin študijskega obiska.

Kandidati se lahko prijavijo na največ dva študijska obiska. Če se prijavite na dva študijska obiska vas prosimo, da nam sporočite željeni prioritetni vrstni red študijskih obiskov, in sicer na elektronski naslov jtc.mp(at)gov.si.

Prijave na študijske obiske potekajo do 9. februarja 2018 na spletnem naslovu
http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

 

Prijavi je treba priložiti odobritev predsednika sodišča ali vodje tožilstva.

Na prvi strani spletne prijave referenčne kode ni treba vnesti.

V primeru, da bomo prejeli več prijav kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati razvrščeni v skladu s kriteriji Centra za izobraževanje v pravosodju.


Dodatne informacije:

 

mag. Jurka Pavlovčič Ilovar

tel.: 01 369 52 38

e-naslov: jurka.pavlovcic-ilovar(at)gov.si