Skoči na vsebino

AIAKOS PROGRAM 2018

 

 

Progam izmenjav AIAKOS je namenjen sodnikom in državnim tožilcem, ki sodniško oziroma državnotožilsko funkcijo opravljajo največ dve leti, ter strokovnim sodelavcem.

 

Cilj programa

Program AIAKOS omogoča enotedenski študijski obisk v drugi državi članici EU, v okviru katerega udeleženci spoznavajo pravosodni sistem države, izmenjujejo izkušnje s kolegi iz drugih držav, izpopolnjujejo znanje o pravu EU in nadgrajujejo znanje tujega jezika. Pričakuje se, da udeleženci programa izmenjav v tujini sodelujejo pri izvedbi AIAKOS programa za tuje udeležence v Sloveniji.

 

Potek programa
Deset slovenskih udeležencev se bo udeležilo programa AIAKOS, ki bo potekal od 28. maja do 1. junija 2018 v Italiji (4 mesta), na Nizozemskem (2 mesti) ter po en udeleženec na Češkem, v Nemčiji in Litvi. En slovenski udeleženec se bo udeležil programa AIAKOS v Grčiji, ki bo potekal od 29. maja do 1. junija 2018. Program bo potekal v angleškem jeziku.
 

Slovenski udeleženci, ki se bodo udeležili programa AIAKOS v tujini, bodo od 14. in 18. maja 2018 sodelovali pri enotedenski izvedbi programa AIAKOS v Sloveniji, ki bo organiziran za deset tujih udeležencev (iz zgoraj navedenih držav).

 

Financiranje
Plačo udeleženca izmenjave v času izmenjave zagotavlja njegov delodajalec.

Potne stroške (do 400 EUR) in dnevnice v času udeležbe na programu v drugi državi krije Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN).
V času izmenjave v Sloveniji povrne EJTN slovenskim udeležencem dejanske stroške morebitnih nočitev, prehrane in prevoza.

V priponki vam pošiljamo pravila financiranja programa AIAKOS EJTN.

 

Prijava
Prijave na AIAKOS program izmenjav potekajo na spletni povezavi AIAKOS-prijava do 16. marca 2018.

 

Prosimo, da na naslov jtc.mp(at)gov.si pošljete obvestilo o oddani prijavi in priložite odobritev predsednika sodišča oziroma vodje tožilstva.

 

V primeru, da se bo prijavilo večje število kandidatov, kot je na voljo mest, bo opravljen predizbor kandidatov v skladu s kriteriji Centra za izobraževanje v pravosodju.

 

 

Dodatne informacije:

mag. Jurka Pavlovčič Ilovar

telefon: + 369 1 5238

e-naslov: jtc.mp(at)gov.si