Skoči na vsebino

AIAKOS PROGRAM 2019

 

 

Progam izmenjav je namenjen sodnikom in državnim tožilcem, ki sodniško oziroma državnotožilsko funkcijo opravljajo največ dve leti, ter strokovnim sodelavcem.

 

Cilj programa


Program AIAKOS omogoča enotedenski študijski obisk v drugi državi članici EU, v okviru katerega udeleženci spoznavajo pravosodni sistem države, izmenjujejo izkušnje s kolegi iz drugih držav, izpopolnjujejo znanje o pravu EU in nadgrajujejo znanje tujega jezika. Pričakuje se, da udeleženci programa izmenjav v tujini sodelujejo pri izvedbi AIAKOS programa za tuje udeležence v Sloveniji.
 

Potek programa

Deset slovenskih udeležencev se bo udeležilo programa AIAKOS, ki bo potekal od 18. do 22. novembra 2019 v Franciji (2 udeleženca) in po en udeleženec v Belgiji, Italiji, Grčiji, Španiji, Nemčiji, Bolgariji, na Poljskem in na Češkem. Program bo potekal v angleškem jeziku.
 
Slovenski udeleženci, ki se bodo udeležili programa AIAKOS v tujini, bodo od 20. do 24. maja 2019 sodelovali pri enotedenski izvedbi programa AIAKOS v Sloveniji, ki bo organiziran za deset tujih udeležencev (iz Nemčije, Italij, Grčije, Nizozemske in Litve).

 

Financiranje

Plačo udeleženca izmenjave v času izmenjave zagotavlja njegov delodajalec.

Potne stroške (do 400 EUR) in dnevnice v času udeležbe na programu v drugi državi krije EJTN. V času izmenjave v Sloveniji povrne EJTN slovenskim udeležencem dejanske stroške morebitnih nočitev, prehrane in prevoza.

 

Prijava

Prijave na AIAKOS program izmenjav potekajo do 18. marca 2019. Za prijavo prosimo pošljite podatke v tabeli, ki jo pošiljamo v priponki, na naslov jtc.mp(at)gov.si.
Prijavi je treba priložiti odobritev predsednika sodišča oziroma vodje tožilstva.
 

V primeru, da se bo prijavilo večje število kandidatov, kot je na voljo mest, bo opravljen predizbor kandidatov v skladu s kriteriji Centra za izobraževanje v pravosodju.

 

 

Dodatne informacije:

mag. Jurka Pavlovčič Ilovar

telefon: + 369 1 5238

e-naslov: jtc.mp(at)gov.si