Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŠTUDIJSKI OBISKI ESČP, SODIŠČA EU, EUROJUST, INSTITUCIJ EU

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, vabi na študijske obiske, ki bodo organizirani v okviru programov izmenjav Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) v letu 2019, in sicer:
 

1. ŠTUDIJSKI OBISKI SODIŠČA EVROPSKE UNIJE (Luksemburg)
2. ŠTUDIJSKI OBISKI EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE (Strasbourg)
3. ŠTUDIJSKI OBISKI INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE (Bruselj)
4. ŠTUDIJSKI OBISK EUROJUST-a (Haag)
5. ŠTUDIJSKI OBISK EVROPSKE AGENCIJE ZA TEMELJNE PRAVICE (Dunaj)
6. ŠTUDIJSKI OBISK V OKVIRU MEDNARODNE KONFERENCE MEDNARODNEGA ZASEBNEGA PRAVA (Haag)

 

1. ŠTUDIJSKI OBISKI SODIŠČA EVROPSKE UNIJE
 

Študijski obisk Sodišča Evropske unije bo potekal na sedežu Sodišča Evropske unije v Luksemburgu.

Namen obiska je predstavitev organizacije in delovanja Sodišča Evropske unije  (pristojnosti, postopki in sodna praksa) ter udeležba na obravnavah.

Študijski obisk Sodišča Evropske unije  je namenjen 40 udeležencem (sodnikom in tožilcem) vseh držav članic Evropske unije. Slovenskim udeležencem je za vsak termin na voljo eno mesto.

Študijski obiski Sodišča Evropske unije  bodo potekali:
• od 18. do 19. marca 2019 v angleškem jeziku
• od 13. do 14. maja 2019 v angleškem jeziku
• od 17. do 18. junija 2019 v francoskem jeziku
• od 16. do 17. septembra 2019 v angleškem jeziku
• od 14. do 15. oktobra 2019 v angleškem jeziku
 

2. ŠTUDIJSKI OBISKI EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
 

Študijski obisk Evropskega sodišča za človekove pravice bo potekal na sedežu sodišča v Strasbourgu. Namen obiska je predstavitev organizacije in delovanja Evropskega sodišča za človekove pravice (pristojnosti, postopki in sodna praksa), udeležba na obravnavah in srečanje s sodnikom sodišča.

Študijski obisk je namenjen 35 udeležencem (sodnikom in tožilcem) vseh držav članic Evropske unije. Slovenskim udeležencem je za vsak termin na voljo eno mesto.

Študijski obiski Evropskega sodišča za človekove pravice bodo predvidoma potekali:
• od 25. do 27. februarja 2019 v angleškem jeziku
• od 20. do 22. maja 2019 v francoskem jeziku
• od 24. do 26. junija 2019 v angleškem jeziku
• od 14. do 16. oktobra 2019 v angleškem jeziku
• od 2. do 4. decembra 2019 v angleškem jeziku

Uvrščeni udeleženci bodo prejeli končno potrditev datuma študijskega obiska naknadno, ko bo znan datum obravnave Velikega senata, ki se jo bodo v okviru študijskega obiska udeležili. Datume obravnav na sodišču razpišejo dva do štiri mesece pred obravnavo.

 

3. ŠTUDIJSKA OBISKA INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE
 

Študijski obisk bo potekal na Evropski komisiji, Svetu Evropske unije, Evropskem parlamentu, Uradu evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropskem uradu za boj proti goljufijam.
Udeležencem bo predstavljen zakonodajni postopek in delovanje institucij Evropske unije.

Vsak študijski obisk je namenjen 30 udeležencem (sodnikom in tožilcem) vseh držav članic Evropske unije . Slovenskim udeležencem je za vsak termin na voljo eno mesto.

Študijska obiska institucij Evropske unije  bosta potekala:
• od 10. do 12 aprila 2019 v angleškem jeziku
• od 4. do 6. novembra 2019 v angleškem jeziku

4. ŠTUDIJSKI OBISK EUROJUST-a
 

Študijski obisk Eurojust-a bo potekal od 11. do 13. novembra 2019 v Haagu, v angleškem jeziku.

Namen študijskega obiska je predstavitev delovanja in organizacije Eurojust, vloge nacionalnih predstavnikov v Eurojust-u in instrumentov pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

Študijski obisk je namenjen 28 udeležencem (tožilcem in preiskovalnim sodnikom) vseh držav članic Evropske unije. Slovenskim udeležencem je na voljo eno mesto.
 

5. ŠTUDIJSKI OBISK AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA TEMELJNE PRAVICE
 

Študijski obisk Agencije Evropske unije za temeljne pravice bo potekal od 28. do 29. oktobra 2019 na Dunaju, v angleškem jeziku (točen datum bo sporočen naknadno). Namenjen je 40 udeležencem (sodnikom in tožilcem).

Obisk Agencije Evropske unije za temeljne pravice bo dopolnjen z obiskom Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC).

V okviru študijskega obiska bo predstavljeno delo obeh institucij in obravnavana Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, delo Agencije na področju nediskriminacije, dostop do pravosodja, azil in migracije, kazniva dejanja iz sovraštva, pravice otrok in varstvo podatkov.
 

6. ŠTUDIJSKI OBISK V OKVIRU MEDNARODNE KONFERENCE O MEDNARODNEM ZASEBNEM PRAVU
 

Študijski obisk v okviru Haaške mednarodne konference o mednarodnem zasebnem pravu bo potekal od 19. do 20. septembra 2019 v Haagu, v angleškem jeziku. Namenjen je 35 udeležencem (sodnikom s področja družinskega prava) vseh držav članic Evropske unije. Slovenskim udeležencem je na voljo eno mesto.

Namen obiska je predstavitev temeljnih inštrumentov Konference o mednarodnem zasebnem pravu (konvencije, protokoli in načela) na področju mednarodnega družinskega prava.

V okviru študijskega obiska bodo obravnavane konvencije o civilnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok, zaščite otrok in sodelovanje pri meddržavni posvojitvi, priznavanje, izvrševanje in sodelovanje na področju starševske odgovornosti in ukrepi za zaščito otrok, mednarodna izterjava preživnin in druge oblike preživnin ter protokol o pravu preživninskih obveznosti. V okviru študijskega obiska bo predstavljeno tudi razmerje med Haaškimi konvencijami in pravom Evropske unije.
 

FINANCIRANJE

EJTN povrne potne stroške do 400 eur in dnevnice (v dnevnice so vključeni stroški nočitev, prehrane in lokalnega prevoza). V priponki vam pošiljamo informacije o višini dnevnic za posamezni študijski obisk in pravila financiranja.

PRIJAVA NA ŠTUDIJSKE OBISKE
 

Vljudno vas prosimo, da v prijavi navedete izbrani termin študijskega obiska.

Kandidati se lahko prijavijo na največ dva študijska obiska. Če se prijavite na dva študijska obiska vas prosimo, da nam sporočite željeni prednostni vrstni red študijskih obiskov, in sicer na elektronski naslov jtc.mp(at)gov.si.

Rok za oddajo spletne prijave za študijske obiske, ki bodo potekali februarja in marca, je 15. januar 2019. Prijave potekajo na spletnem naslovu http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.
 

Rok za oddajo spletne prijave na vse ostale študijske obiske je 5. februar 2019.
Prijave potekajo na spletnem naslovu http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.
 

Prijavi je treba priložiti odobritev predsednika sodišča ali vodje tožilstva oziroma potrdilo, da je prijavljeni kandidat prejel soglasje za udeležbo na študijskem obisku.

Na prvi strani spletne prijave referenčne kode ni treba vnesti.

V primeru, da bomo prejeli več prijav kot je razpoložljivih mest, bodo kandidati razvrščeni v skladu s kriteriji Centra za izobraževanje v pravosodju.

V priponkah vam pošiljamo dodatne informacije o študijskih obiskih in pravila financiranja EJTN

 


Dodatne informacije:

 

mag. Jurka Pavlovčič Ilovar

tel.: 01 369 52 38

e-naslov: jurka.pavlovcic-ilovar(at)gov.si