Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT

 

Pravniški državni izpit je eden od pogojev za opravljanje sodniške funkcije in funkcije državnega tožilca, poklica odvetnika in notarja oziroma za opravljanje drugih del, za katere se z zakonom zahteva pravniški državni izpit.

K pravniškemu državnemu izpitu lahko pristopi kdor:

1. je državljan članice Evropske unije in aktivno obvlada slovenski jezik
2. je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost
3. ima v Republiki Sloveniji pridobljen naslednji strokovni naslov oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja:

- strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik,
- strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava,
- strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa

Pogosta vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za pristop k izpitu

Kandidati, ki izpolnjujejo prej navedene pogoje, lahko k pravniškemu državnemu izpitu pristopijo na dva načina:

1. na podlagi opravljenega sodniškega pripravništva: pripravništvo po Zakonu o pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju ZPDI) traja dve leti, izvaja pa se na sodiščih ali državnih tožilstvih in kot izbirno usposabljanje. Obvezno sodniško pripravništvo traja 8 mesecev, izbirno usposabljanje pa traja najmanj 16 mesecev in se lahko opravlja v pravosodnih organih, državni upravi ali pravnih osebah. Več o tem (Pristop na podlagi sodniškega pripravništva)

2. brez opravljenega sodniškega pripravništvana podlagi delovnih izkušenj: pravico do opravljanja izpita tudi oseba, ki ni opravila sodniškega pripravništva, če je bila v rednem delovnem razmerju v trajanju najmanj 32 mesecev s polnim delovnim časom pri sodnem svetu, sodišču, državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu, odvetniku, notarju, osebi, ki opravlja dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra za pravosodje, ali na ministrstvu, pristojnem za pravosodje, na pravnih delih po pridobljenem  strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma  magister prava, oziroma je bila v rednem delovnem razmerju najmanj 48 mesecev s polnim delovnim časom pri ustavnem sodišču, zakonodajnem organu, v državni upravi in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pravni fakulteti, visoki pravni šoli ali v pravni osebi na pravnih delih po pridobljenem strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma magister prava. Več o tem (Pristop na podlagi 19a. člena ZPDI)


Prijava k pravniškemu državnemu izpitu in plačilo stroškov izpita

Potek pravniškega državnega izpita

Seznam pravnih virov in literature

Predpisi, ki urejajo področje pravniškega državnega izpita

Pogosta vprašanja in odgovori


Za dodatne informacije sta v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00 ter ob sredah  še od 14.00 do 16.00) dosegljivi:
 
Barbara Merlak, tel. št.: (01) 369 57 73

Marjana Vasle, tel. št.: (01) 369 52 99 

 

oziroma je mogoče vprašanje poslati na elektronski naslov: gp.mp(at)gov.si
 
Informacije v zvezi z pripravo ali spremembo zakonodaje s področja pravniških državnih izpitov posreduje:
 
Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja
tel.: (01) 369 52 68
faks: (01) 369 57 83
e-pošta: gp.mP(at)gov.si