Skoči na vsebino

PREDPISI, KI UREJAJO PODROČJE PDI


ZAKON O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU  

Zakon o pravniškem državnem izpitu (uradno prečiščeno besedilo) /ZPDI-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 83/2003, 111/2007, 40/2012-ZUJF) 
 
PRAVILNIK O SODNIŠKEM PRIPRAVNIŠTVU IN PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU 

Pravilnik o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Ur.l. RS, št. 26/2008)
 
NAVODILO ZA SESTAVO MNENJ O DELU SODNIŠKEGA PRIPRAVNIKA IN POTRDIL O OBVEZNIH OBLIKAH IZOBRAŽEVANJA
 
Navodilo za sestavo mnenj o delu sodniškega pripravnika in potrdil o obveznih oblikah izobraževanja (Ur.l. RS, št. 89/2003)


PRAVILA O VAROVANJU IZPITNE TAJNOSTI PRI PISNEM DELU PRAVNIŠKEGA DRŽAVNEGA IZPITA

Pravila o varovanju izpitne tajnosti pri pisnem delu pravniškega državnega izpita (Ur. l. RS, št. 33/2008)

Informacije v zvezi z pripravo ali spremembo zakonodaje s področja pravniških državnih izpitov posreduje:
 
Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja
tel.: (01) 369 52 68
faks: (01) 369 57 83
e-pošta: gp.mp@gov.si