Skoči na vsebino

KOLOKVIJI

 

Kolokviji so sestavljeni iz pisanja osnutkov civilne in kazenske odločbe na podlagi konkretnega spisa ter konzultacij z izvajalcem kolokvija, na katerih so predstavljene najpogostejše napake ter pravilne rešitve. Kolokvij se opravlja na enak način kot pisni del pravniškega državnega izpita, kandidati pa imajo na voljo osem ur za pisanja osnutka sodne odločbe prve stopnje.

Kolokviji potekajo mesečno na torek oz. sredo. Termini za konzultacije se določajo naknadno v skladu z dogovorom z izvajalcem kolokvija in potekajo naslednji teden po izpitu. Po uspešno opravljenem kolokviju pridobi kandidat potrdilo z oceno.V primeru, da se kandidat konzultacij ne more udeležiti, prejme potrdilo o kolokviju po pošti.

   

Izpitni roki

Kolokvij na temo

Rok za prijavo

8. januar 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

1. december 2017

9. januar 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

5. februar 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

3. januar 2018

6. februar 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

12. marec 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

1. februar 2018

13. marec 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

9. april 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

1. marec 2018

10. april 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

7. maj 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

3. april 2018

8. maj 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

4. junij 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

3. maj 2018

5. junij 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

10. september 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

1. avgust 2018

11. september 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

8. oktober 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

3. september 2018

9. oktober 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

12. november 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

1. oktober 2018

13. november 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

3. december 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

2. november 2018

4. december 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe


Pridržujemo si pravico do spremembe izpitnih terminov.


Kandidati se prijavijo tako, da izpolnijo prijavnico in jo pošljejo na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana. Kandidati so o izvedbi kolokvija obveščeni po pošti. Cena udeležbe na enem kolokviju znaša 173,93 EUR. Račun je izdan na podlagi podatkov na prijavnici ter je kandidatom poslan po pošti skupaj z obvestilom o izvedbi kolokvija.

Prijavnica na kolokvij
  
Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju

Vlasta Korenjak
 tel.: (01) 369 52 94
e-pošta: vlasta.korenjak(at)gov.si

Pogosta vprašanja v zvezi s kolokviji

 
Cenik kolokvija