Skoči na vsebino

KOLOKVIJI

 

Kolokviji so sestavljeni iz pisanja osnutkov civilne in kazenske odločbe na podlagi konkretnega spisa ter konzultacij z izvajalcem kolokvija, na katerih so predstavljene najpogostejše napake ter pravilne rešitve. Kolokvij se opravlja na enak način kot pisni del pravniškega državnega izpita, kandidati pa imajo na voljo osem ur za pisanja osnutka sodne odločbe prve stopnje.
 

Kolokviji potekajo mesečno na torek oz. sredo. Termini za konzultacije se določajo naknadno v skladu z dogovorom z izvajalcem kolokvija in potekajo naslednji teden po izpitu. Po uspešno opravljenem kolokviju pridobi kandidat potrdilo z oceno.V primeru, da se kandidat konzultacij ne more udeležiti, prejme potrdilo o kolokviju po pošti.

 

 

Prijava na kolokvij - 19a. člen ZPDI - nov18

 

   

Izpitni roki

Kolokvij na temo

Rok za prijavo

8. januar 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

1. december 2017

9. januar 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

5. februar 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

3. januar 2018

6. februar 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

12. marec 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

1. februar 2018

13. marec 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

9. april 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

1. marec 2018

10. april 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

7. maj 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

3. april 2018

8. maj 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

4. junij 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

3. maj 2018

5. junij 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

10. september 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

1. avgust 2018

11. september 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

8. oktober 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

3. september 2018

9. oktober 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

12. november 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

1. oktober 2018

13. november 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

3. december 2018

pisanje osnutka civilne odločbe

2. november 2018

4. december 2018

pisanje osnutka kazenske odločbe

 

Izpitni roki*

Kolokvij na temo

Rok za prijavo

ponedeljek, 7. januar 2019

pisanje osnutka civilne odločbe

ponedeljek, 3. december 2018

torek, 8. januar 2019

pisanje osnutka kazenske odločbe

ponedeljek, 4. februar 2019

pisanje osnutka civilne odločbe

četrtek, 3. januar 2019

torek, 5. februar 2019

pisanje osnutka kazenske odločbe

ponedeljek, 11. marec 2019

pisanje osnutka civilne odločbe

petek, 1. februar 2019

torek, 12. marec 2019

pisanje osnutka kazenske odločbe

ponedeljek, 8. april 2019

pisanje osnutka civilne odločbe

petek, 1. marec 2019

torek, 9. april 2019

pisanje osnutka kazenske odločbe

ponedeljek, 13. maj 2019

pisanje osnutka civilne odločbe

ponedeljek, 1. april 2019

torek, 14. maj 2019

pisanje osnutka kazenske odločbe

ponedeljek, 3. junij 2019

pisanje osnutka civilne odločbe

petek, 3. maj 2019

torek, 4. junij 2019

pisanje osnutka kazenske odločbe

ponedeljek, 9. september 2019

pisanje osnutka civilne odločbe

četrtek, 1. avgust 2019

torek, 10. september 2019

pisanje osnutka kazenske odločbe

ponedeljek, 7. oktober 2019

pisanje osnutka civilne odločbe

ponedeljek, 2. september 2019

torek, 8. oktober 2019

pisanje osnutka kazenske odločbe

ponedeljek, 4. november 2019

pisanje osnutka civilne odločbe

torek, 1. oktober 2019

torek, 5. november 2019

pisanje osnutka kazenske odločbe

ponedeljek, 2. december 2019

pisanje osnutka civilne odločbe

ponedeljek, 4. november 2019

torek, 3. december 2019

pisanje osnutka kazenske odločbe

 

Pridržujemo si pravico do spremembe izpitnih terminov.


Kandidati se prijavijo tako, da izpolnijo prijavnico in jo pošljejo na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana. Kandidati so o izvedbi kolokvija obveščeni po pošti. Cena udeležbe na enem kolokviju znaša 173,93 EUR. Račun je izdan na podlagi podatkov na prijavnici ter je kandidatom poslan po pošti skupaj z obvestilom o izvedbi kolokvija.


  
Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju

Vlasta Korenjak
 tel.: (01) 369 52 94
e-pošta: vlasta.korenjak(at)gov.si

Pogosta vprašanja v zvezi s kolokviji

 
Cenik kolokvija