Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OPROSTITEV DELA PDI


Zakon o pravniškem državnem izpitu  v nadaljevanju (ZPDI) v drugem odstavku četrtega člena določa, da se magistru prava in univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, ki je opravil strokovni izpit, ki ni pravniški državni izpit, prizna ustrezni del pravniškega državnega izpita, ki je vsebinsko enak opravljenemu izpitu. Če je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka, določen najmanj za visokošolsko izobrazbo, po predpisih, ki urejajo upravni postopek in položaj javnih uslužbencev, se mu prizna ustni del pravniškega državnega izpita iz področja določenega v tretji alineji prvega odstavka 27. člena tega zakona. Če je opravil strokovni izpit za imenovanje v naziv, določen najmanj za visokošolsko izobrazbo, po predpisih, ki urejajo položaj javnih uslužbencev, se mu prizna ustni del pravniškega državnega izpita iz področja določenega v šesti alinei prvega odstavka 27. člena tega zakona.
 
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit za imenovanje v naziv oziroma državni izpit iz javne uprave bo na pravniškem državnem izpitu oproščen preverjanja znanja na področju: "Ustavna ureditev, organizacija pravosodja in državne uprave ter temelji pravne ureditve Evropske unije".
 
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka bo na pravniškem državnem izpitu oproščen preverjanja znanja na področju: "Upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor" .
 
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit na podlagi Zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, bo na pravniškem državnem izpitu oproščen preverjanja znanja na področjih "Upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor" in "Ustavna ureditev, organizacija pravosodja in državne uprave", ne bo pa oproščen področja "Temelji pravne ureditve Evropske unije".

V prvem stavku drugega odstavka 4. člena ZPDI je sicer na splošno določena možnost priznavanja ustreznega dela pravniškega državnega izpita, ki je vsebinsko enak pred tem opravljenemu strokovnemu izpitu, ter s tem podana pravna podlaga za priznavanje ustreznega dela pravniškega državnega izpita tudi v primeru, ko je kandidat predhodno opravil kakšen drug strokovni izpit, ki ni kateri izmed izpitov iz drugega stavka drugega odstavka 4. člena ZPDI, vendar pa se priznavanja dela pdi preverja individualno na podlagi predložene dokumentacije, pri čemer se zelo natančno primerja program in vsebina strokovnega izpita ter program in vsebina pravniškega državnega izpita.

Pogosta vprašanja v zvezi z oprostitvami dela pravniškega državnega izpita