Skoči na vsebino

SEMINARJI

OBVEZNI SEMINARJI

Določba 13. člena Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (v nadaljevanju Pravilnik) določa obvezne oblike izobraževanja, kamor spadajo tudi seminarji na temo (navedeni v 3. in 4. členu Pravilnika):

1. Organizacija in vodenje zemljiške knjige ter poslovanje s strankami skupaj z ogledom zemljiške knjige (ogled zemljiške knjige je izveden po potrebi)
2. Dedno pravo in zapuščinski postopek
3. Nepravdni postopki
4. Postopki zaradi insolventnosti in postopki prisilnega prenehanja
5. Kolektivno delovno pravo in kolektivne pogodbe
6. Pravo socialne varnosti
7. Delo državnega tožilca v kazenski zadevi in
8. Mladoletniško kazensko pravo.

Seminarji potekajo na sedežu višjih sodišč in so izvajajo hkrati za sodniške pripravnike in za kandidate, ki bodo k izpitu pristopili na podlagi 19a. člena ZDPI. Udeležba na seminarjih je brezplačna. Razporedi seminarjev so objavljeni na spletni strani mesec pred razpisanimi termini.

Center za izobraževanje v pravosodju predlaga, da se seminarja udeležijo kandidati v času, ko se že pripravljajo na PDI, saj bodo na seminarjih lahko postavili vprašanja, ki se jim med pripravo porajajo.

 

Na seminarje se kandidati lahko prijavijo, ko so objavljeni točni datumi seminarjev. Brez prijave udeležba na seminarjih ni mogoča. Elektronski naslovi in načini prijave so različni po višjih sodiščih. Prijave se pošiljajo po elektronski pošti na naslove, ki so objavljeni na mesečnih razporedih seminarjev. Upoštevajo se samo prijave, ki prispejo na pravilni elektronski naslov. Potrdila o udeležbi na seminarju prejmejo vsi pravilno prijavljeni in prisotni na seminarju.

DODATNI SEMINARJI

Določba petega odstavka 14. člena Pravilnika dopušča, da lahko Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z višjimi sodišči, zaradi boljše usposobljenosti kandidatov za opravljanje izpita, izvede tudi dodatna izobraževanja, ki pa niso obvezna, kot velja za druge seminarje iz 3. in 4. člena Pravilnika. Zato je Center za izobraževanje v pravosodju v svoji letni program dela za leto 2017 na podlagi pobud višjih sodišč ponovno uvrstil dodatne seminarje, ki so se v preteklosti že izvajali in so bili med udeleženci odlično sprejeti. To so:

 

1. Gospodarsko pravo: pravo vrednostnih papirjev, pogodba gospodarskega prava, korporacijsko pravo, pogodbeno pravo;
2. Pravo o prekrških;
3. Družinsko pravo in
4. Pravo evropske unije.
 

Delno bomo še dodatno razširili ponudbo dodatnih seminarjev, ki so se v zadnjih letih tekoče izvajali, in sicer:

 

5. Pisanje civilne sodbe (osnovna znanja);
6. Pisanje civilne sodbe (nadaljevalni seminar) in
7. Pisanje kazenske sodbe.

 

Novost letošnjega leta pa bo seminar na temo:

 

8. Etika pravniškega poklica.

 

Zaradi lažje organiziranosti smo na prijavo za obvezne seminarje dodali tudi rubriko - dodatni seminarji. Vse kandidate, ki bodo prisostvovali na seminarjih tako pozivamo, da na prijavnici jasno označijo, katere seminarje bodo poslušali. Prijave se za vse seminarje pošiljajo na prej navedene elektronske naslove iz višjih sodišč.


Enotna prijava na seminarje za PDI - nova

 

Program vseh seminarjev za PDI 2018

 

 

Obvezni in dodatni seminarji se bodo v letu 2018 odvijali po naslednjem zaporedju:

 

1. seminarji na Višjem sodišču v Ljubljani - marec, avgust in november;
2. seminarji na Višjem sodišču v Celju - maj in oktober;
3. seminarji na Višjem sodišču v Kopru - februar in september;
4. seminarji na Višjem sodišču v Mariboru – januar in junij.

  

1. Seminarji na Višjem sodišču v Ljubljani

Kandidati naj izpolnjeno prijavnico pošljejo na naslov pripravniska.soba(at)gmail.com do osem dni pred posameznim seminarjem. V prijavi mora biti jasno razvidno ali je slušatelj sodniški pripravnik ali zunanji slušatelj. V primeru, da se predavanja kljub pravočasni prijavi kandidat ne bo mogel udeležiti, je potrebno spremembo sporočiti pisno po elektronski pošti na zgoraj navedeni naslov.

Razpored seminarjev za PDI - marec 2017.

Razpored seminarjev za PDI – avg - sept 2017

Razpored seminarjev za PDI - nov - dec 2017Dodatne informacije so vam na voljo na tel. št. 01/300-18-83 ali 01/300-18-85 (pripravniška soba).


2. Seminarji na Višjem sodišču v Celju
 
Prijave za posamezen termin se zbirajo do zapolnitve mest ,oziroma do najkasneje pet dni pred izvedbo posameznega seminarja, na elektronskem naslovu Pripravniki.Visce(at)sodisce.si. V prijavi mora biti jasno razvidno, ali je slušatelj sodniški pripravnik ali zunanji slušatelj. V primeru, da se predavanja kljub pravočasni prijavi kandidat ne bo mogel udeležiti, je potrebno odjavo sporočiti pisno po elektronski pošti na zgoraj navedeni naslov najmanj pet dni pred seminarjem.

 

Pisanje civilne sodbe - nadaljevalni seminar - sprememba

 


3. Seminarji na Višjem sodišču v Kopru
 
Prijave za posamezen termin se zbirajo do zapolnitve mest na elektronskem naslovu urad.viskp@sodisce.si, do najkasneje sedem dni pred izvedbo posameznega seminarja. Na posameznem terminu je rezerviranih največ 10 dodatnih mest za zunanje slušatelje. V prijavi mora biti jasno razvidno, ali je slušatelj sodniški pripravnik ali zunanji slušatelj. V primeru, da se predavanja kljub pravočasni prijavi kandidat ne bo mogel udeležiti, je potrebno odjavo sporočiti pisno po elektronski pošti na zgoraj navedeni naslov najmanj sedem dni pred seminarjem.

 
4. Seminarji na Višjem sodišču v Mariboru

Prijave za posamezen termin se zbirajo na elektronskem naslovu polona.zelenko(at)sodisce.si. Potrdila o udeležbi na seminarjih bodo udeležencem izdana takoj po izvedbi seminarjev na podlagi podpisa na listi udeležencev.

 

 

Razpored seminarjev za PDI -januar 2018

 

 

Razpored jan feb 2018 - -sprememba

 

»Obveščamo vas, da seminar za PDI, na temo Gospodarsko pravo, ki bi moral biti izveden na Okrajnem sodišču v Mariboru dne 16. 1. 2018 ob 9. uri, višje sodnice, Alenke Kuzmič, odpade. Nov termin bo objavljen naknadno. Hvala za razumevanje.«

 


Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju
Vlasta Korenjak

 tel.: (01) 369 52 94
e-pošta: vlasta.korenjak(at)gov.si

Pogosta vprašanja v zvezi s seminarji