Skoči na vsebino

SLOVESNA PODELITEV POTRDIL O PDI

 

Do izdaje in prejema potrdila o opravljenem izpitu iz prejšnjega odstavka se uspešnost opravljenega izpita izkazuje z začasnim potrdilom o opravljenem izpitu, ki ga kandidatu neposredno po izpitu izda in podeli izpitna komisija. Začasno potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.

 

Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, izpitna komisija izda potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije, podeli pa ga minister, pristojen za pravosodje, oziroma funkcionar ali javni uslužbenec, ki ga pooblasti minister, pristojen za pravosodje. Hkrati se kandidatu izroči tudi potrdilo o doseženih ocenah na izpitu. 

 

 

Slovesna podelitev PDI potrdil, 21. junij.2018

 

V četrtek, 21. julija 2018 je, v prostorih Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, potekala slovesna podelitev potrdil o opravljenem pravniškem državnem izpitu. Slovesnost so z nekaj glasbenimi točkami prijetno popestrili tudi učenci Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje. V imenu Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju, se mentorici prof. Amini Mandi in mentorju prof. Petru Lagudinu ter vsem nastopajočim, glasbenici Lari Rozman in glasbenikoma Marku Cvetkoviću in Matevžu Kuncu, najlepše zahvaljujemo za sodelovanje.
Vsem prejemnikom potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu pa želimo uspešno poklicno pot.

 

Prihodnja slovesna podelitev potrdil o opravljenem pravniškem državnem izpitu bo potekala predvidoma v drugi polovici septembra 2018.

 
Kontaktna oseba:

Vlasta Korenjak

tel.: (01) 369 5770

e-pošta: gp.mp@gov.si