Skoči na vsebino

SLOVESNA PODELITEV POTRDIL O PDI

 

Do izdaje in prejema potrdila o opravljenem izpitu iz prejšnjega odstavka se uspešnost opravljenega izpita izkazuje z začasnim potrdilom o opravljenem izpitu, ki ga kandidatu neposredno po izpitu izda in podeli izpitna komisija. Začasno potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.

 

Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, izpitna komisija izda potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije, podeli pa ga minister, pristojen za pravosodje, oziroma funkcionar ali javni uslužbenec, ki ga pooblasti minister, pristojen za pravosodje. Hkrati se kandidatu izroči tudi potrdilo o doseženih ocenah na izpitu. 

 

Slovesna podelitev potrdil o opravljenem PDI 14. aprila 2015

 

Slovesna podelitev potrdil o opravljenem PDI 13. oktobra 2015

Slovesna podelitev potrdil o opravljenem PDI 26. junija 2017

 

 

 

Dragi slavljenci.


Vsi, ki ste uspešno opravili pravniški državni izpit od januarja 2018 do vključno maja 2018, vas obveščamo, da bo slovesna podelitev potrdil o opravljenem pravniškem državnem izpitu potekala
v četrtek, 21. junija 2018, predvidoma ob 14.00 in ob 15.30 v Veliki konferenčni dvorani na Tavčarjevi 9.

 

Slavljenci bodo vabilo prejeli po pošti in vljudno prosimo da, zaradi spoštovanja varnostnega sistema na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, potrdijo svojo udeležbo in udeležbo spremljevalcev, skupaj z navedbo imena in priimka vsakega spremljevalca.


Vljudno vabljeni.

  
Kontaktna oseba:

Vlasta Korenjak

tel.: (01) 369 5770

e-pošta: gp.mp@gov.si