Skoči na vsebino

IZPOPOLNJEVALNI SEMINARJI

V skladu s šestim odstavkom 87. člena Zakonom o sodiščih so se sodni izvedenci in sodni cenilci dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje.

 

Dolžnost predložitve ustreznih dokazil ministru, pristojnemu za pravosodje:
- po preteku 5 let od dneva imenovanja

- ob preteku vsakih nadaljnjih 5 let

 

Minister, pristojen za pravosodje, lahko določi, da morajo sodni izvedenci iz posameznih področij v določenem roku opraviti posebne preizkuse znanja glede novih dognanj in metod dela v stroke. Če se izvedenec ne prijavi k preizkusu, ali preizkusa ne opravi, se razreši.

 

Vsebino in način opravljanja preizkusa znanja predpiše minister, pristojen za pravosodje. 
 

OBVESTILA O IZPOPOLNJEVALNIH SEMINARJIH

 


EKONOMSKA STROKA

 

 
2. delavnica RAČUNOVODENJE POSLOVNIH TERJATEV, OBVEZNOSTI, REZERVACIJ IN ČASOVNIH RAZMEJITEV TER DAVČNA VPRAŠANJA V TEJ ZVEZI (7. točka okvira SRS, SRS 5, SRS 9, SRS 10 in SRS 11)
 8. junij 2017, Prijava
 http://sis.si-revizija.si/public/registry/semreg/4575
 
3. delavnica RAČUNOVODENJE PRIHODKOV IN ODHODKOV TER STROŠKOV TER DAVČNA VPRAŠANJA V TEJ ZVEZI (SRS 12, SRS 13, SRS 14, in SRS 15)
 20. junij 2017, Prijava
 http://sis.si-revizija.si/public/registry/semreg/4576
 
4. delavnica RAČUNOVODENJE ZALOG IN DAVČNA VPRAŠANJA V TEJ ZVEZI (SRS 4)
 13. september 2017, Prijava
 http://sis.si-revizija.si/public/registry/semreg/4577
 
5. delavnica RAČUNOVODENJE FINANČNIH NALOŽB IN KAPITALA TER DAVČNA VPRAŠANJA V TEJ ZVEZI (SRS 3, SRS 8 in SRS 16)
 10. oktober 2017, Prijava
 http://sis.si-revizija.si/public/registry/semreg/4578

 

 

DELAVNICA ZA SODNE IZVEDENCE IN SODNE CENILCE Z NASLOVOM : VARNOST HRANE, VODE IN ZRAKA


 
6. delavnica SESTAVLJANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN IZDELAVA LETNEGA POROČILA (Uvod v SRS, ZGD-1)
 14. november 2017, Prijava
 http://sis.si-revizija.si/public/registry/semreg/4579

 

 

 

18. letna konferenca revizorjev, ki bo potekala 7. in 8. septembra 2017

Prijavnica


Delavnica Notranja revizija in prevare, ki bo potekala 12. septembra 2017, Slovenski inštitut za revizijo
Prijavnica

 

Delavnica Notranja revizija in prevare (ponovitev), ki bo potekala 17. januarja 2018, Slovenski inštitut za revizijo

Prijavnica

 

 

25. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, ki bo potekala 26. in 27.septembra 2017

Prijavnica

Seminar MSRP 15 in MSRP 16, ki bo potekal v sredo 11. oktobra 2017, Slovenski inštitut za revizijo
Prijavnica
 

Seminar VITKA ORGANIZACIJA - Kako z manj vložka doseči večji izplen, ki bo potekal 19. oktobra 2017.

Prijavnica

 

Seminar Ocenjevanje vrednosti gozdov, ki bo potekal 25. oktobra 2017, Slovenski inštitut za revizijo

Prijavnica

 

 20. letna konferenca notranjih revizorjev; vabilo, program , ki bo potekala 23. in 24. novembra 2017 v Kongresnem centru Thermana Park Laško.

 

Ukrepi BEPS-a, večstranska OECD-jeva konvencija in implementacija direktive sveta 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom 

 

Uvod v tehnologijo verige podatkovnih blokov - 28.11.2017, Slovenski inštitut za revizijo

Prijavnica

 

Seminar - Ocenjevanje vrednosti umetnin s poudarkom na slabi praksi cenitve ponaredkov, ki bo 21.11.2017

 

Program

 

Vabilo

 

 

6. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije - september 2017

 

PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE!

 

- prijavnica

 

- program

 

- vabilo

  

Delavnica - Uporaba temeljnih statističnih metod v financah in ekonomiji

 

Program

 

Vabilo

 

Posvet o posebnostih pri sestavljanju letnega poročila za leto 2017

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - Izražanje mnenja notranje revizije

 

Program

 

Vabilo

 

Seminar - Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti

 

Program

 

Vabilo

 

Izobraževanje - SODNO IZVEDENSTVO V POSTOPKIH DRUŽINSKEGA SODSTVA

Program

 

Vabilo