Skoči na vsebino

SEZNAM ZDRUŽENJ SODNIH IZVEDENCEV IN SODNIH CENILCEV

Ministrstvo za pravosodje pri preverjanju strokovnega znanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev sodeluje s strokovnjaki različnih strok, ki sodelujejo v naslednjih združenjih oz. društvih.

 

ZDRUŽENJE IZVEDENCEV MEDICINSKE STROKE
Korytkova 2, 1001 LJubljana
predsednik: prof.dr. Jože BALAŽIC

ZDRUŽENJE SODNIH CENILCEV IN IZVEDENCEV
SLOVENIJE ZA GRADBENO STROKO

Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana
Dr. Dejan ŽLAJPAH, predsednik Jožef MURKO, Ig pri Ljubljani
Tel.: (01) 52 33 375 (sreda 10.00-12.00), e-pošta:sicgras(at)siol.net

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV
ZA RAZISKAVO PROMETNIH NEZGOD

Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana
Dr. Janez Kopač
Tel.:(041) 694 535, e-pošta : janez.kopac(at)fs.uni-lj.si


SICOS - ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV
STROJEV , OPREME IN PREMIČNIN SLOVENIJE
Slovenčeva 15, Ljubljana (01) 565 58 66, (041) 829 214, sicos(at)siol.net

Predsednik Prof. dr. Vincenc Butala

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE SLOVENIJE (ZDRUŽENJE SIC KMET SLOVENIJE)
Kardoševa ulica 8, Murska Sobota
predsednik: Miran LOVRIN (tel.: 041 773 301, elektronski naslov: miran.lovrin@gmail.com

DRUŠTVO SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV GOZDARSKE STROKE
Dvorska vas 17A, Begunje na Gorenjsekm
Andrej AVSENEK, andrej.avsenek(at)zgs.gov.si

ZBORNICA KLINIČNIH PSIHOLOGOV SLOVENIJE, KOMISIJA ZA SODNO IZVEDENSTVO KLINIČNOPSIHOLOŠKE STROKE
Gotska 18, Ljubljana
predsednica: dr. Alenka Sever, spec. klin. psih.

DRUŠTVO SODNIH IZVEDENCEV ZA VARSTVO PRI DELU IN POŽARNO VARNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
Gorenji Podboršt 4, 8216 Mirna Peč
Marjan Šmalc, 041-671-461, marjan.smalc(at)siol.net

 

DRUŠTVO SODNIH IZVEDENCEV IN
CENILCEV GEODETSKE STROKE SLOVENIJE

Zemljemerska ul.12, Ljubljana
Predsednica Maja Macedoni,telefon 051/633-416

info(at)drustvo-sicgeos.si

MINISTRSTVO ZA KULTURO
(sodni izvedenci in sodni cenilci za kulturno dediščino)
Maistrova 10, Ljubljana
ga. Marija BRUS

PODJETNIŠKO TRGOVSKA ZBORNICA
Sekcija zobotehnikov in inženirjev zobne protetike

(izvedenci za področje zobne tehnike)
Komisija za izvedeništvo, Dimičeva 13, Ljubljana
Marko MATIČIČ, predsednik

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Jarko KALAN , predsednik, g. Tomaž MARUŠIČ

SLOVENSKO RODOSLOVNO DRUŠTVO
Komisija za sodno izvedeništvo
Peter HAWLINA, predsednik

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŽIČNIČARJEV - giz
(sodni izvedenci za žičniške naprave in smučišča)
dr. Drago SEVER, drago.sever(at)uni-mb.si, predsednik Aleš URŠIČ,
Dimičeva 13, Ljubljana

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Klub mojstrov Slovenije
Celovška c. 71, Ljubljana

g. Marko KAJZER, predsednik
Barbara VRHOVNIK, sekretarka kluba, 031/669-262