Skoči na vsebino

IZPOPOLNJEVALNI SEMINARJI

V skladu s četrtim odstavkom 84. člena in šestim odstavkom 87. člena Zakona o sodiščih so se sodni tolmači dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje.
 
Dolžnost predložitve ustreznih dokazil ministru, pristojnemu za pravosodje:
- po preteku 5 let od dneva imenovanja
- ob preteku vsakih nadaljnjih 5 let
 

CIP lahko na podlagi četrtega odstavka 84. člena zakona za tolmače organizira izpopolnjevalne seminarje. Izpopolnjevalne seminarje lahko CIP organizira v sodelovanju z drugimi državnimi ali izobraževalnimi organi ter ustanovami, s strokovnimi združenji oziroma drugimi oblikami povezovanja tolmačev, s strokovnjaki za posamezne jezike ter s pravnimi strokovnjaki.

Izpopolnjevalni seminarji so splošni in posebni.

Splošni izpopolnjevalni seminarji so enaki za vse tolmače, ne glede na jezik. Splošni izpopolnjevalni seminarji obsegajo temeljna znanja s področja ustavne ureditve Republike Slovenije, organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, osnove sodnih postopkov in zakonske določbe o pravicah in dolžnostih tolmačev, osnove prava in institucij Evropske Unije ter druge teme, ki jih tolmači potrebujejo pri svojem delu.

 

Posebni izpopolnjevalni seminarji obsegajo posebna strokovna znanja za posamezne jezike.

Čas, kraj, potek in vsebino izpopolnjevalnega seminarja CIP objavi na uradni spletni strani ministrstva najmanj 15 dni pred začetkom pripravljalnega seminarja.

O udeležbi na izpopolnjevalnem seminarju sodnemu tolmaču izda pisno potrdilo.

Stroške pripravljalnega ali izpopolnjevalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja krije kandidat oziroma tolmač.

CENIK

OBVESTILA O IZPOPOLNJEVALNIH SEMINARJIH

 

5. STROKOVNO SREČANJE SODNIH TOLMAČEV SLOVENIJE

 

Vabimo vas na 5. strokovno srečanje sodnih tolmačev Slovenije, ki bo potekalo 18. oktobra 2018 v Austria Trend hotelu v Ljubljani. Na srečanju bomo spregovorili o spremembah zakonodaje s področja sodnih tolmačev, obličnosti prevodov listin, o vlogi sodnega tolmača v sodnem postopku, interpretaciji pravnih terminov, o splošnih jezikovnih dilemah v procesu prevajanja, o izzivih, s katerimi se srečuje sodni tolmač pri soočanju z različnimi sodnimi praksami  in pravnimi terminologijami ter o poslovni komunikaciji in kulturi vedenja v sodni dvorani. Predavali bodo strokovnjaki s posameznih področij. Prijava je mogoča do 1. oktobra 2018.

 

Program

 

Prijavnica

 

Vabilo