Skoči na vsebino

IZPOPOLNJEVALNI SEMINARJI

V skladu s četrtim odstavkom 84. člena in šestim odstavkom 87. člena Zakona o sodiščih so se sodni tolmači dolžni strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje.
 
Dolžnost predložitve ustreznih dokazil ministru, pristojnemu za pravosodje:
- po preteku 5 let od dneva imenovanja
- ob preteku vsakih nadaljnjih 5 let
 

CIP lahko na podlagi četrtega odstavka 84. člena zakona za tolmače organizira izpopolnjevalne seminarje. Izpopolnjevalne seminarje lahko CIP organizira v sodelovanju z drugimi državnimi ali izobraževalnimi organi ter ustanovami, s strokovnimi združenji oziroma drugimi oblikami povezovanja tolmačev, s strokovnjaki za posamezne jezike ter s pravnimi strokovnjaki.

Izpopolnjevalni seminarji so splošni in posebni.

Splošni izpopolnjevalni seminarji so enaki za vse tolmače, ne glede na jezik. Splošni izpopolnjevalni seminarji obsegajo temeljna znanja s področja ustavne ureditve Republike Slovenije, organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, osnove sodnih postopkov in zakonske določbe o pravicah in dolžnostih tolmačev, osnove prava in institucij Evropske Unije ter druge teme, ki jih tolmači potrebujejo pri svojem delu.

 

Posebni izpopolnjevalni seminarji obsegajo posebna strokovna znanja za posamezne jezike.

Čas, kraj, potek in vsebino izpopolnjevalnega seminarja CIP objavi na uradni spletni strani ministrstva najmanj 15 dni pred začetkom pripravljalnega seminarja.

O udeležbi na izpopolnjevalnem seminarju sodnemu tolmaču izda pisno potrdilo.

Stroške pripravljalnega ali izpopolnjevalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja krije kandidat oziroma tolmač.

CENIK

OBVESTILA O IZPOPOLNJEVALNIH SEMINARJIH

 

ITALIJANSKI JEZIK - Odpovedan

Vabimo vas na Posvet sodnih tolmačev za italijanski jezik, ki bo potekal v M hotelu v Ljubljani, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana, v torek, 4. julija 2017 s pričetkom ob 9. uri.

V primeru, da se posveta želite udeležiti vas vljudno prosimo, da izpolnete priloženo prijavnico ter jo pošljete po elektronski pošti na naslov: sict.mp(at)gov.si, najkasneje do 30. maja 2017. Po tem datumu prijave ne bodo več možne. V primeru nezadostnega števila prijav bo posvet odpovedan.

Vabilo in Prijavnica

 

ANGLEŠKI JEZIK - Odpovedan

Vabimo vas na Posvet sodnih tolmačev za angleški jezik, ki bo potekal v M hotelu v Ljubljani, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana, v četrtek, 13. julija 2017 s pričetkom ob 9. uri.

V primeru, da se posveta želite udeležiti vas vljudno prosimo, da izpolnete priloženo prijavnico ter jo pošljete po elektronski pošti na naslov: sict.mp(at)gov.si, najkasneje do 30. maja 2017. Po tem datumu prijave ne bodo več možne. V primeru nezadostnega števila prijav bo posvet odpovedan.

Vabilo in Prijavnica

 

NEMŠKI JEZIK - Odpovedan

Vabimo vas na Posvet sodnih tolmačev za nemški jezik, ki bo potekal v M hotelu v Ljubljani, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana, v četrtek, 6. julija 2017 s pričetkom ob 9. uri.

V primeru, da se posveta želite udeležiti vas vljudno prosimo, da izpolnete priloženo prijavnico ter jo pošljete po elektronski pošti na naslov: sict.mp(at)gov.si, najkasneje do 30. maja 2017. Po tem datumu prijave ne bodo več možne. V primeru nezadostnega števila prijav bo posvet odpovedan.
Vabilo in Prijavnica

 

SRBSKI JEZIK - Odpovedan

Vabimo vas na Posvet sodnih tolmačev za srbski jezik, ki bo potekal v M hotelu v Ljubljani, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana, v torek, 11. julija 2017 s pričetkom ob 9. uri.

V primeru, da se posveta želite udeležiti vas vljudno prosimo, da izpolnete priloženo prijavnico ter jo pošljete po elektronski pošti na naslov: sict.mp(at)gov.si, najkasneje do 30. maja 2017. Po tem datumu prijave ne bodo več možne. V primeru nezadostnega števila prijav bo posvet odpovedan.

Vabilo in Prijavnica

 

PRIJAVA NA POSVET SODNIH TOLMAČEV ZA ROMUNSKI JEZIK – 13. 11. 2017

Vabilo in Prijavnica

 

20. Letna konferenca notranjih revizorjev

Vabilo in Prijavnica

 

 

4. STROKOVNO SREČANJE SODNIH TOLMAČEV SLOVENIJE - 30. november 2017

Vabilo in Prijavnica