Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIPRAVE NA POSEBEN PREIZKUS STROKOVNOSTI

 


Center za izobraževanje v pravosodju lahko organizira pripravljalne seminarje za pripravo kandidatov ter sodnih tolmačev na posebne preizkuse strokovnosti.
 
Pripravljalni seminarji so splošni in posebni.

Pogoj za prijavo na pripravljalni seminar je napotitev na poseben preizkus strokovnosti, ki je odstopljena na Center za izobraževanje v pravosodju in je kandidat o tem pisno obveščen. Ministrstvo kandidate, ki so oddali vlogo na javni poziv in izpolnjujejo vse ostale pogoje za imenovanje, napoti na poseben preizkus strokovnosti.
 
Seminarji se organizirajo glede na število vlog in se izvedejo v kolikor je prijavljenih vsaj 15 kandidatov za posamezen termin. Udeležba na posameznem seminarju ni pogoj za pristop k posebnemu preizkusu strokovnosti.
 
 
Splošni pripravljalni seminarji vključujejo temeljna znanja s področja ustavne ureditve Republike Slovenije, organizacije in delovanja pravosodja, sodnih postopkov, pravil o dokazovanju, zakonske določbe o pravicah in dolžnostih sodnih izvedencev, sodnih cenilcev ali sodnih tolmačev, prava in institucij Evropske unije ter druge teme, ki jih sodni izvedenci, sodni cenilci ali sodni tolmači potrebujejo pri svojem delu.
 
 
 
PREDVIDENI SPLOŠNI PRIPRAVLJALNI SEMINARJI: 
 
 
- 14. in 15. 10. 2019 (rok za prijavo 14. 6. 2019) - ODPOVEDANO
 
Na seminar se na podlagi izpolnjene prijavnice lahko prijavijo le kandidati, ki so že prejeli obvestilo, da je njihova vloga odstopljena na Center za izobraževanje v pravosodju.

Kotizacija za dvodnevni splošni pripravljalni seminar znaša 427,73 EUR, in vključuje organizacijske stroške, študijsko gradivo ter pogostitve v odmorih.

Dvodnevni splošni pripravljalni seminar bo izveden le v primeru zadostnega števila prijav, ki jih bomo prejeli do predvidenega roka.

 

 

 

Osnutek programa

 

Prijavnica

 

Posebni pripravljalni seminarji vključujejo posebna strokovna znanja za posamezna strokovna področja in podpodročja izvedenskega ali cenilskega dela ali za posamezne jezike.
 
 
Kadar zaradi nezadostnega števila prijavljenih kandidatov za posamezno strokovno področje ni mogoče zagotoviti izvedbe posebnega pripravljalnega seminarja lahko izjemoma Center za izobraževanje v pravosodju organizira tudi druge oblike izobraževanja za pripravo kandidatov na preizkus strokovnosti.
 
O udeležbi na pripravljalnem seminarju se kandidatu, izvedencu oziroma cenilcu izda pisno potrdilo.
 
Stroške pripravljalnega seminarja krije kandidat, izvedenec oziroma cenilec.

 

CENIK

 

PREDVIDENI  POSEBNI PRIPRAVLJALNI SEMINARJI:

Glede na trenutno število vlog seminarji niso predvideni.