Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

V skladu s prvim odstavkom 26. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih se morajo sodni tolmači strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati zlasti z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, strokovno združenje ali druga strokovna institucija.
Strokovna izobraževanja, ki jih organizira Ministrstvo za pravosodje, se lahko organizirajo v obliki seminarjev, strokovnih srečanj, delavnic, posvetovanj, konferenc in v drugih oblikah.
Splošna strokovna izobraževanja, vključujejo temeljna znanja s področja ustavne ureditve Republike Slovenije, organizacije in delovanja pravosodja, sodnih postopkov, pravil o dokazovanju, zakonske določbe o pravicah in dolžnostih sodnih izvedencev, sodnih cenilcev ali sodnih tolmačev, prava in institucij Evropske unije ter druge teme, ki jih sodni izvedenci, sodni cenilci ali sodni tolmači potrebujejo pri svojem delu.
Posebna strokovna izobraževanja vključujejo posebna strokovna znanja za posamezna strokovna področja in podpodročja izvedenskega ali cenilskega dela ali za posamezne jezike.


PREDVIDENA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA
 

6. strokovno srečanje sodnih tolmačev Slovenije

Vabilo

Program

Prijavnica