Skoči na vsebino

ŠTIPENDIJE

 

 

Pravna podlaga za podeljevanje štipendij sodnikom, državnim tožilcem in državnim odvetnikom je Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih odvetnikov (Uradni list RS, št. 74/04), ki določa postopek in pogoje za podeljevanje štipendij sodnikom, državnim tožilcem in državnim odvetnikom za podiplomski študij prava ter za specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim, državnotožilskim oziroma delom državnega odvetništva.

 

Pravilnik o štipendiranju sodnikov, državnih tožilcev in državnih odvetnikov (Ur.l. RS, št. 74/2004)

 

V letu 2014 in 2015, zaradi omejenih proračunskih sredstev za izobraževanja v pravosodju, ni predvidenih razpisov za podeljevanje štipendij.

 

 

Dodatne informacije:

 

Andraž Tušek 

tel.: (01) 369 52 37

faks: (01) 369 57 65
e-pošta: andraz.tusek(at)gov.si